Back

Autorizatii emise in anul 2009

 

 

Nr.

crt.

AUTORIZATII EMISE ÎN ANUL 2009

 

 

1.

AUTORIZATIE Nr. 1 / 7.05.2009

1. Beneficiar:

S.C. PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRLînregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/140/04.02.2004, CUI RO1591231, cu sediul în Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa, DN 2, Bucureşti-Urziceni - km 19, Jud. Ilfov, Cod poştal 8249.

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia NK 603, modificat genetic pentru toleranţă la erbicidele pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-ØØ6Ø3-6.

Testarea în câmp se va desfăşura înopt locaţii:

 • ISTIS cinci locaţii : CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila, CTS Tecuci - judeţul Galaţi şi CTS Troianu – Teleorman;
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara– judeţul Timiş;
 • Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Caracal – judeţul Olt;
 • Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin – judeţul Timiş

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiNK 603 este demaxim 44.5 kg porumb, câte max. 5.5 kg porumb/hibrid/locaţie.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2013, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

2.

AUTORIZATIE Nr. 2 / 7.05.2009

1. Beneficiar:

S.C. PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRLînregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/140/04.02.2004, CUI RO1591231, cu sediul în Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa, DN 2, Bucureşti-Urziceni - km 19, Jud. Ilfov, Cod poştal 8249

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia 98140X59122, modificat genetic pentru toleranţă la erbicide pe bază de glifosat şi la o serie de erbicide inhibitori ai ALS, cum sunt sulfonilureicele, pentru rezistenţă la atacul unor insecte Coleoptere şi toleranţă la glufosinat de amoniu, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, DP-Ø9814Ø-6xDAS-59122-7.

Testarea în câmp se va desfăşura în opt locaţii:

 • ISTIS cinci locaţii : CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila, CTS Tecuci - judeţul Galaţi şi CTS Troianu – Teleorman;
 • Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara– judeţul Timiş;
 • Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Caracal – judeţul Olt;
 • Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin – judeţul Timiş.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbului98140X59122 este demaxim 2.5 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2013, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

3.

AUTORIZATIE Nr. 3 / 7.05.2009 1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. Syngenta Agro SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1380/1995, CUI RO7025525, cu sediul în Bucureşti, Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, et.4, sector 1, cod poştal 013685,

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. SYNGENTA AGRO SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia Bt11xMIR162xMIR604xGA21, modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi Coleoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat şi glufosinat de amoniu, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, SYN-BTØ11-1xSYN-IR162-4xSYN-IR6Ø4-5xMONØØØ21-9.

Testarea în câmp se va desfăşura în treisprezece locaţii:

 • Şase locaţii ISTIS după cum urmează: CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila, CTS Tecuci - judeţul Galaţi şi CTS Târgovişte – judeţul Dâmboviţa şi CTS Satu Mare – judeţul Satu Mare,
 • Şapte locaţii după cum urmează: Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin– judeţul Timiş, Petreşti - judeţul Satu Mare, Cărpiniş - judeţul Timiş, Grabăţ - judeţul Timiş, Jimbolia - judeţul Timiş, Peregu Mare - judeţul Arad şi Nădlac - judeţul Arad.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiBt11xMIR162xMIR604xGA21 este demaxim 40 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2012, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

4.

AUTORIZATIE Nr. 4 /7.05.2009

1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. Syngenta Agro SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1380/1995, CUI RO7025525, cu sediul în Bucureşti, Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, et.4, sector 1, cod poştal 013685,

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. SYNGENTA AGRO SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia MIR162, modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, SYN-IR162-4 .

Testarea în câmp se va desfăşura în treisprezece locaţii:

 • Şase locaţii ISTIS după cum urmează: CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila, CTS Tecuci - judeţul Galaţi şi CTS Târgovişte – judeţul Dâmboviţa şi CTS Satu Mare – judeţul Satu Mare,
 • Şapte locaţii după cum urmează: Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin– judeţul Timiş, Petreşti - judeţul Satu Mare, Cărpiniş - judeţul Timiş, Grabăţ - judeţul Timiş, Jimbolia - judeţul Timiş, Peregu Mare - judeţul Arad şi Nădlac - judeţul Arad.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiMIR162 este demaxim 40 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2012, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

5.

AUTORIZATIE Nr. 5 / 7.05.2009

1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10707/1995, CUI R7957952, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clădirea 24, Et.4, sector 2:

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia MON89034×1507×MON88017×59122, modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor Lepidoptere şi Coleoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-89Ø34-3xDAS- Ø15Ø7-1xMON-88Ø17-3xDAS-59122-7.

Testarea în câmp se va desfăşura în şapte locaţii după cum urmează:

 • Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin– judeţul Timiş, Tudor Vladimirescu - judeţul Brăila, Cărpiniş - judeţul Timiş, Grabăţ - judeţul Timiş, Jimbolia - judeţul Timiş, Pecica Mare - judeţul Arad şi Nădlac - judeţul Arad.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiMON89034×1507×MON88017×59122 este demaxim 15 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2012, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

6.

 

AUTORIZATIE Nr. 6 / 7.05.2009

1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10707/1995, CUI R7957952, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clădirea 24, Et.4, sector 2:

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia MON89034×NK603, modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6.

Testarea în câmp se va desfăşura în şapte locaţii după cum urmează:

 • Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin– judeţul Timiş, Tudor Vladimirescu - judeţul Brăila, Cărpiniş - judeţul Timiş, Grabăţ - judeţul Timiş, Jimbolia - judeţul Timiş, Pecica Mare - judeţul Arad şi Nădlac - judeţul Arad

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiMON89034×NK603 este demaxim 10 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2012, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

7.

 

AUTORIZATIE Nr. 7 / 7.05.2009

1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10707/1995, CUI R7957952, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clădirea 24, Et.4, sector 2:

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia NK603xMON810, modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6.

Testarea în câmp se va desfăşura în cinsprezece locaţii după cum urmează:

 • Centre ISTIS: Dâlga - judeţul Călăraşi, Mircea Vodă - judeţul Băila, Rm.Sărat - judeţul Buzău, Tecuci - judeţul Galaţi, Troianu - judeţul Teleorman, Peciu Nou – judeţul Timiş, Satu Mare – judeţul Satu Mare.
 • Tudor Vladimirescu – judeţul. Brăila, Grabăţ – judeţul. Timiş, Jimbolia – judeţul Timiş, Nădlac – judeţul Arad, Pecica – judeţul Arad, SCDA Lovrin - judeţul. Timiş, Cărpiniş – judeţul Timiş, USAMVB Timişoara - judeţul Timiş .

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiNK603×MON810 este demaxim 30 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2012, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

8.

 

AUTORIZATIE Nr. 8 / 7.05.2009

1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de SC. LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE S.E. FRANTA SUCURSALA OTOPENI înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/1281/10.05.2007, CUI Ro 21713945, cu sediul în Oras Otopeni, Soseaua Bucuresti – Ploiesti , Km 15,2 , biroul nr.5 Judetul Ilfov.

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează SC. LIMAGRAIN CENTRAL EUROPE S.E. FRANTA SUCURSALA OTOPENI, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia NK603, modificat genetic pentru pentru toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-ØØ6Ø3-6.

Testarea în câmp se va desfăşura în cinci locaţii ISTIS, pe o suprafaţă de maxim 100 mp/locaţie, după cum urmează:

 • CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila, CTS Tecuci - judeţul Galaţi şi CTS Troianu – Teleorman

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiNK603 este demaxim 5 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2011, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

9.

 

AUTORIZATIE Nr. 9 / 2.06.2009 1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de SC EURALIS SEMINTE SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1702/09.02.2009, CUI RO 25089098, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr.42-44, sector 5,

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează SC EURALIS SEMINTE SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia NK603, modificat genetic pentru pentru toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-ØØ6Ø3-6.

Testarea în câmp se va desfăşura în cinci locaţii ISTIS, pe o suprafaţă de maxim 100 m2/locaţie, după cum urmează:

 • CTS Dâlga – judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat – judeţul Buzău, CTS Mircea Vodă – judeţul Brăila, CTS Tecuci – judeţul Galaţi şi CTS Troianu – Teleorman.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiNK603 este demaxim 5,5 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2012, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

10.

AUTORIZATIE Nr. 10 / 2.06.2009

1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de SC EURALIS SEMINTE SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1702/09.02.2009, CUI RO 25089098, cu sediul în Bucureşti, Splaiul Independenţei, Nr.42-44 , sector 5,

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează SC EURALIS SEMINTE SRL , pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia NK603xMON810, modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6.

Testarea în câmp se va desfăşura în cinci locaţii ISTIS, pe o suprafaţă de maxim 100 m2/locaţie, după cum urmează:

 • CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila, CTS Tecuci - judeţul Galaţi şi CTS Troianu – Teleorman.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiNK603xMON810 este demaxim 5,5 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2012, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

11.

AUTORIZATIE Nr. 11 / 2.06.2009

1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. Syngenta Agro SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1380/1995, CUI RO7025525, cu sediul în Bucureşti, Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, et.4, sector 1, cod poştal 013685,

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. SYNGENTA AGRO SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia Bt11, modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, SYN-BTØ11-1.

Testarea porumbului Bt11 se va desfăşura în opt locaţii, după cum urmează:

 1. reţeaua experimentală ISTIS în cadrul a şase (6) centre de testare: CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Tecuci - judeţul Galaţi, CTS Târgovişte - judeţul Dâmboviţa, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila şi CTS Satu Mare - judeţul Satu Mare.
 2. Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin - judeţul Timiş.
 3. Cărpiniş, judeţul Timiş .

Suprafaţa de testare va fi de maximum 5000 m2/locaţie, iar testarea are ca scop efectuarea analizelor compoziţionale, evaluarea impactuluiasupra organismelor nevizate din România şi obţinerea datelor agronomice pentru înregistrarea hibrizilor de porumb Bt11 în Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură din România.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiBt11 este demaxim 25 kg/hibrid .

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2014, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

12.

AUTORIZATIE Nr. 12 / 2.06.2009 1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. Syngenta Agro SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1380/1995, CUI RO7025525, cu sediul în Bucureşti, Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, et.4, sector 1, cod poştal 013685,

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. SYNGENTA AGRO SRL,pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia GA21, modificat genetic pentru toleranţă la erbicide pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare MON-Ø ØØ21-9.

Testarea porumbului GA21 se va desfăşura în opt locaţii, după cum urmează:

 1. reţeaua experimentală ISTIS în cadrul a şase (6) centre de testare: CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Tecuci - judeţul Galaţi, CTS Târgovişte - judeţul Dâmboviţa, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila şi CTS Satu Mare - judeţul Satu Mare.
 2. Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin - judeţul Timiş.
 3. Cărpiniş - judeţul Timiş .

Suprafaţa de testare va fi de maximum 5000 m2/locaţie, iar testarea are ca scop efectuarea analizelor compoziţionale, evaluarea impactuluiasupra organismelor nevizate din România şi obţinerea datelor agronomice pentru înregistrarea hibrizilor de porumb GA21 în Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură din România.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiGA21 este demaxim 25 kg/hibrid.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2014, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

 

13.

AUTORIZATIE Nr. 13 / 2.06.2009 1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. Syngenta Agro SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1380/1995, CUI RO7025525, cu sediul în Bucureşti, Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, et.4, sector 1, cod poştal 013685,

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. SYNGENTA AGRO SRL,pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia MIR604 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Coleoptere,împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare SYN-IR6 Ø4-5.

Testarea porumbului MIR604 se va desfăşura în opt locaţii, după cum urmează:

 1. reţeaua experimentală ISTIS în cadrul a şase (6) centre de testare: CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Tecuci - judeţul Galaţi, CTS Târgovişte - judeţul Dâmboviţa, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila şi CTS Satu Mare - judeţul Satu Mare.
 2. Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin - judeţul Timiş.
 3. Cărpiniş, judeţul Timiş .

Suprafaţa de testare va fi de maximum 5000 m2/locaţie, iar testarea are ca scop efectuarea analizelor compoziţionale, evaluarea impactuluiasupra organismelor nevizate din România şi obţinerea datelor agronomice pentru înregistrarea hibrizilor de porumb MIR604 în Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură din România.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiMIR604 este demaxim 25 kg/hibrid.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2014, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

14.

AUTORIZATIE Nr. 14 / 2.06.2009 1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. Syngenta Agro SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1380/1995, CUI RO7025525, cu sediul în Bucureşti, Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, et.4, sector 1, cod poştal 013685,

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. SYNGENTA AGRO SRL,pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia Bt11xGA21 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicidele pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare SYN-BT Ø11-1xMON-ØØØ21-9.

Testarea porumbului Bt11XGA21 se va desfăşura în treisprezece locaţii, după cum urmează:

 1. reţeaua experimentală ISTIS în cadrul a şase (6) centre de testare: CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Tecuci - judeţul Galaţi, CTS Târgovişte - judeţul Dâmboviţa, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila şi CTS Satu Mare - judeţul Satu Mare.
 2. Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin - judeţul Timiş.
 3. Cărpiniş- judeţul Timiş, Grabăţ - judeţulTimiş, Jimbolia – judeţulTimiş, Peregu Mare – judeţulArad , Şeitin – judeţulArad şi Nădlac - judeţulArad.

Suprafaţa de testare va fi de maximum 5000 m2/locaţie, iar testarea are ca scop efectuarea analizelor compoziţionale, evaluarea impactuluiasupra organismelor nevizate din România şi obţinerea datelor agronomice pentru înregistrarea hibrizilor de porumb Bt11XGA21 în Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură din România.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiBt11XGA21 este demaxim 40 kg/hibrid.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2014, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

15.

AUTORIZATIE Nr. 15 / 2.06.2009 1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. Syngenta Agro SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/1380/1995, CUI RO7025525, cu sediul în Bucureşti, Str. Bucureşti-Ploieşti nr. 73-81, et.4, sector 1, cod poştal 013685,

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. SYNGENTA AGRO SRL,pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia Bt11xMIR604xGA21 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi Coleoptere şi toleranţă la erbicidele pe bază de glifosat, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare SYN-BT Ø11-1xSYN-IR6Ø4-5xMON-ØØØ21-9.

Testarea porumbului Bt11xMIR604xGA21 se va desfăşura în treisprezece locaţii, după cum urmează:

 1. reţeaua experimentală ISTIS în cadrul a şase (6) centre de testare: CTS Dâlga - judeţul Călăraşi, CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău, CTS Tecuci - judeţul Galaţi, CTS Târgovişte - judeţul Dâmboviţa, CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila şi CTS Satu Mare - judeţul Satu Mare.
 2. Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin - judeţul Timiş.
 3. Cărpiniş- judeţul Timiş, Grabăţ - judeţulTimiş, Jimbolia – judeţulTimiş, Peregu Mare – judeţulArad , Şeitin – judeţulArad şi Nădlac - judeţulArad.

Suprafaţa de testare va fi de maximum 5000 m2/locaţie, iar testarea are ca scop efectuarea analizelor compoziţionale, evaluarea impactuluiasupra organismelor nevizate din România şi obţinerea datelor agronomice pentru înregistrarea hibrizilor de porumb Bt11xMIR604xGA21 în Catalogul Oficial al Soiurilor de Plante de Cultură din România.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiBt11xMIR604xGA21 este demaxim 40 kg/hibrid.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2014, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

16.

AUTORIZATIE Nr. 16 / 2.06.2009 1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10707/1995, CUI R7957952, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clădirea 24, Et.4, sector 2:

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia MON89034, modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-89Ø34-3.

Testarea în câmp se va desfăşura într-o locaţie şi anume: Cărpiniş – judeţul Timiş, pe o suprafaţă de maximum 2500 m2.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiMON89034 este demaxim 10 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2013, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

17.

AUTORIZATIE Nr. 17 / 2.06.2009 1. Beneficiar:

În baza Notificării transmise de S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10707/1995, CUI R7957952, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clădirea 24, Et.4, sector 2.

2. Obiectul autorizaţiei:

Se autorizează S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia MON88017, modificat genetic pentru atacul unor insecte Coleoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat;, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-88Ø17-3.

Testarea în câmp se va desfăşura în doisprezece locaţii după cum urmează:

 • şaptecentre de testare din reţeaua ISTIS:CTS Dâlga - judeţul Călăraşi , CTS Mircea Vodă - judeţul Brăila , CTS Râmnicu Sărat - judeţul Buzău. CTS Tecuci - judeţul Galaţi,CTS Troianu – Teleorman, CTS Peciu Nou – jud. Timiş şi CTS Satu Mare – jud. Satu Mare
 • cinci câmpuri experimentale în următoarelelocaţii: Grabăţ – judeţul Timiş,Cărpiniş – judeţul Timiş, Jimbolia – judeţul Timiş, Nădlac – judeţul Arad şi Pecica – judeţul Arad.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiMON88017 este demaxim 30 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

3. Durata de valabilitate

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2013, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

18.

AUTORIZATIE Nr. 18 / 2.06.2009 1. Beneficiar:

In baza Notificării transmise de S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10707/1995, CUI R7957952, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clădirea 24, Et.4, sector 2.

 

2. Obiectul autorizaţiei:

 

Se autorizează S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia MON89034xMON88017 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi Coleoptere şi toleranţă la erbicide pe bază de glifosat;, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-89Ø34-3xMON-88Ø17-3.

Testarea în câmp se va desfăşura în cinci câmpuri experimentale pe o suprafaţă de maximum 2500 m2, în următoarelelocaţii: Grabăţ – judeţul Timiş, Cărpiniş – judeţul Timiş, Jimbolia – judeţul Timiş, Nădlac – judeţul Arad şi Pecica – judeţul Arad.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiMON89034xMON88017 este demaxim 30 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

 

3. Durata de valabilitate

 

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2013, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

19.

AUTORIZATIE Nr. 19 / 2.06.2009

 

1. Beneficiar:

 

În baza Notificării transmise de S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10707/1995, CUI R7957952, cu sediul în Bucureşti, B-dul. Dimitrie Pompei, nr.9-9A,clădirea 24, Et.4, sector 2.

 

2. Obiectul autorizaţiei:

 

Se autorizează S.C. MONSANTO ROMÂNIA SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia NK603, modificat genetic pentru toleranţă la erbicide pe bază de glifosat;, împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, MON-ØØ6Ø3-6.

Testarea în câmp se va desfăşura în opt locaţii după cum urmează:

 • treicentre de testare din reţeaua ISTIS: CTS Troianu – Teleorman, CTS Peciu Nou – jud. Timiş şi CTS Satu Mare – jud. Satu Mare
 • cinci câmpuri experimentale în următoarelelocaţii: Grabăţ – judeţul Timiş,Cărpiniş – judeţul Timiş, Jimbolia – judeţul Timiş, Nădlac – judeţul Arad şi Pecica – judeţul Arad.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbuluiNK603 este demaxim 130 kg porumb.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

 

3. Durata de valabilitate

 

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2013, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

20.

AUTORIZATIE Nr. 20 / 2.06.2009 1. Beneficiar:

 

S.C. PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRLînregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/140/04.02.2004, CUI RO1591231, cu sediul în Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa, DN 2, Bucureşti-Urziceni - km 19, Jud. Ilfov, Cod poştal 8249.

2. Obiectul autorizaţiei:

 

Se autorizează S.C. PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia 1507, modificat genetic pentru rezistentă la anumite insecte Lepidoptere dăunătoare şi tolerant la glufosinatul de amoniu,împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, DAS-Ø15Ø7-1.

Testarea în câmp se va desfăşura într-o locaţie şi anume, Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin – judeţul Timiş.

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbului1507 este demaxim 2.5 kg porumb/hibrid.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

 

3. Durata de valabilitate

 

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2013, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.

 

 

21.

AUTORIZATIE Nr. 21 / 2.06.2009

 

1. Beneficiar:

 

S.C. PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRLînregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/140/04.02.2004, CUI RO1591231, cu sediul în Sat Şindriliţa, Comuna Găneasa, DN 2, Bucureşti-Urziceni - km 19, Jud. Ilfov, Cod poştal 8249.

2. Obiectul autorizaţiei:

 

Se autorizează S.C. PIONEER HI-BRED SEEDS AGRO SRL, pentru introducerea deliberată în mediu, în scopul testării în câmp, a porumbului (Zea Mays L.) linia 59122, modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Coleoptere şi toleranţă la glufosinat de amoniu împreună cu toţi hibrizii proveniţi din aceasta, Codul unic de identificare, DAS-59122-7.

Testarea în câmp se va desfăşura îndouă locaţii şi anume, Staţiunea de Cercetare şi Dezvoltare Agricolă Lovrin – judeţul Timiş şi SC Agroind SA Tăşnad - judeţul Satu Mare.

 

Cantitatea totală aprobată pentru testare în câmp, pentru anul 2009, a porumbului59122 este demaxim 6 kg porumb/hibrid.

Produsul modificat genetic se importă din Franţa, iar cantităţile necesar a fi importate se notifică, anual, autorităţii competente.

 

3. Durata de valabilitate

 

Prezenta autorizaţie este valabilă de la data emiterii până la 31 decembrie 2013, exceptând cazul în care Comisia Europeană impune statelor membre aplicarea unor condiţii mai stricte în ceea ce priveşte introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic (OMG). Valabilitatea acestei autorizaţii, pentru această perioadă de timp, se menţine numai cu condiţia respectării regimului special de reglementare privind obţinerea şi introducerea deliberată în mediu a OMG, conform legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare precum şi cu condiţia respectării tuturor prevederilor din prezenta autorizaţie.