Rapoarte de mediu, SEA 2024

TITULAR Plan RM, SEA GREEN ENERGY DYNAMIC SRL CONSTRUIRE CAPACITATE ENERGETICĂ GOLD – WIND COBADIN RM , SEA

Decizii emitere avize de mediu 2024

Titular Plan Nr/Data decizie COMUNA GHINDARESTI REACTUALIZARE PUG GHINDARESTI 382/22.02.2024 RNP ROMSILVA - Directia Silvica...

Draft Plan management

Draft Plan management - Aria Naturala Protejata ROSPA0101 Stepa Saraiu - Horea - PLANUL DE MANAGEMENT - Anexa1 REGULAMENT

Decizii emitere avize de mediu 2023

Titular Plan/Program Decizie AGERTRANS SRL prin NELU VOICILA PLANUL URBANISTIC ZONAL PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN SI CONSTRUIRE ANSAMBLU...

Rapoarte de mediu, Studii de evaluare adecvata 2023

Titular Plan/Program RM, SEA COMUNA GHINDARESTI Reactualizare Plan Urbansitic General Raport de mediu RNP-ROMSILVA ...

Decizii emitere avize de mediu 2022

Titular Plan/Program Nr./Data decizie UAT TECHIRGHIOL ACTULALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI TECHIRGHIOL SI REGULAMENTUL GENERAL DE...

Convocator CSC 2022

Lista CSC din data de 14.12.2022 PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA – STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI MEDGIDIA  ROYAL MIND JUNIOR SR L - ELABORARE...

Decizii emitere avize de mediu 2021

Titular Plan Nr/Data decizie VULTURU POWER PARK SRL ÎNTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA MODIFICĂRII DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATE PRIN HCL A COMUNEI...

Convocator CSC 2021

Lista CSC din data de 21.12.2021 EXPERT CHIM CONSUM SRL prin DRAGU DORIN - „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE CU DESTINATIA „FABRICAREA SI DEPOZITAREA...

Decizii emitere avize de mediu 2019-2020

Titular Plan/Program Nr./data decizie CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA PLAN JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025-JUDEȚUL CONSTANȚA  ...

Rapoarte de mediu si studii de evaluare adecvata 2020-2022

Titular PUZ Raport de mediu/Studiu evaluare adecvata LASCU BRIS SRL INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) in vederea modificarii indicatorilor...