Decizii emitere avize de mediu 2023

Titular Plan/Program Decizie LASCU BROS SRL INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) IN VEDEREA MODIFICARII INDICATORILOR URBANISTICI, LOTURILE CU...

Rapoarte de mediu, Studii de evaluare adecvata 2023

Titular Plan/Program RM, SEA EXTRAPOWER SRL INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PARC EOLIAN COBADIN - 50 MW 8 TURBINE, STATIE DE...

Decizii emitere avize de mediu 2022

Titular Plan/Program Nr./Data decizie UAT TECHIRGHIOL ACTULALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI TECHIRGHIOL SI REGULAMENTUL GENERAL DE...

Convocator CSC 2022

Lista CSC din data de 14.12.2022 PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDGIDIA – STRATEGIA INTEGRATA DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI MEDGIDIA  ROYAL MIND JUNIOR SR L - ELABORARE...

Decizii emitere avize de mediu 2021

Titular Plan Nr/Data decizie VULTURU POWER PARK SRL ÎNTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA MODIFICĂRII DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM APROBATE PRIN HCL A COMUNEI...

Convocator CSC 2021

Lista CSC din data de 21.12.2021 EXPERT CHIM CONSUM SRL prin DRAGU DORIN - „ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE CU DESTINATIA „FABRICAREA SI DEPOZITAREA...

Decizii emitere avize de mediu 2019-2020

Titular Plan/Program Nr./data decizie CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA PLAN JUDEȚEAN DE GESTIONARE A DEȘEURILOR 2020-2025-JUDEȚUL CONSTANȚA  ...

Rapoarte de mediu si studii de evaluare adecvata 2020-2022

Titular PUZ Raport de mediu/Studiu evaluare adecvata LASCU BRIS SRL INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) in vederea modificarii indicatorilor...