Rapoarte la studii de impact, Studii evaluare adecvata 2017

Titular Proiect RIM, SEA CONPET SA PLOIESTI inlocuire conducta titei Constanta-Baraganu in zona Mircea Voda RSEIM TOMIS AGREGATE...

Indrumare 2017

TITULAR PROIECT REZKOZAN IMPEX SRL Construire imobil S+D+P+M+4+6E+T cu functiunea de locuinte si spatii comerciale, Constanta ENVISAN NV,...

Acte necesare acord de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU: notificare privind intenţia de realizare a proiectului; certificatul de urbanism emis in condiţiile legii privind...

Indrumare

Titular Proiect NANCU     STERE MODERNIZARE SI EXTINDERE IMOBIL EXISTENT P+3E ALIMENTATIE PUBLICA SI CAZARE   COMCM...

Rapoarte la studii de evaluare a impactului asupra mediului, studii de evaluare adecvata

Titular Proiect RIM, SEA ORASUL EFORIE Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica,lac Belona – orasul Eforie RSEIM ...