Rapoarte la studii de impact, Studii evaluare adecvata 2017

Titular Proiect RIM, SEA REZKOZAN IMPEX SRL Construire imobil S+D+P+4-6E+T cu functiunea de locuinte si spatii comerciale, Constanta RIM ...

Indrumare 2017

TITULAR PROIECT BOSKALIS SRL PERIMETRELE DE IMPRUMUT PENTRU RELOCAREA DEPOZITELOR SEDIMENTARE (NISIP), BOSKALIS 1,2,3 SITUATE IN APELE TERITORIALE...

Acte necesare acord de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU: notificare privind intenţia de realizare a proiectului; certificatul de urbanism emis in condiţiile legii privind...

Indrumare

Titular Proiect NANCU     STERE MODERNIZARE SI EXTINDERE IMOBIL EXISTENT P+3E ALIMENTATIE PUBLICA SI CAZARE   COMCM...

Rapoarte la studii de evaluare a impactului asupra mediului, studii de evaluare adecvata

Titular Proiect RIM, SEA ORASUL EFORIE Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica,lac Belona – orasul Eforie RSEIM ...