Rapoarte la studii de impact, Studii evaluare adecvata 2017

Titular Proiect RIM, SEA ALEZZI BEACH RESORT S.R.L. Construire ansamblu rezidential locuinte de vacanta cu regim de inaltime maxim D+P+7E, racorduri /...

Indrumare 2017

TITULAR PROIECT OMV PETROM S.A. – E&P ROMANIA  – ZONA DE PRODUCȚIE X PETROMAR EXECUTAREA LUCRARILOR DE SAPARE A SONDEI DE EXPLOATARE...

Acte necesare acord de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU: notificare privind intenţia de realizare a proiectului; certificatul de urbanism emis in condiţiile legii privind...

Indrumare

Titular Proiect NANCU     STERE MODERNIZARE SI EXTINDERE IMOBIL EXISTENT P+3E ALIMENTATIE PUBLICA SI CAZARE   COMCM...

Rapoarte la studii de evaluare a impactului asupra mediului, studii de evaluare adecvata

Titular Proiect RIM, SEA ORASUL EFORIE Amenajarea obiectivului turistic natural de utilitate publica,lac Belona – orasul Eforie RSEIM ...