Rapoarte la studii de impact, Studii evaluare adecvata 2017

Titular Proiect RIM, SEA BOSKALIS S.R.L. Perimetrele de imprumut pentru relocarea depozitelor sedimentare de nisip - BOSKALIS 1, 2 si 3, situate in...

Indrumare 2017

TITULAR PROIECT ALEZZI BEACH RESORT SRL reprezentata prin ZELCA ADRIAN CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL LOCUINTE DE VACANTA CU REGIM DE INALTIME MAXIM...

Acte necesare acord de mediu

ACTE NECESARE PENTRU SOLICITAREA ACORDULUI  DE MEDIU: cerere notificare privind intenţia de realizare a proiectului; certificatul de urbanism emis in...

Indrumare

Titular Proiect NANCU     STERE MODERNIZARE SI EXTINDERE IMOBIL EXISTENT P+3E ALIMENTATIE PUBLICA SI CAZARE   COMCM...

Rapoarte la studii de evaluare a impactului asupra mediului, studii de evaluare adecvata

Titular Proiect RIM, SEA OMV Petrom SA Lucrările de săpare  a sondei de  exploatare LVO7 din perimetrul de explorare - exploatare –...