Eticheta ecologica

Ecoetichetarea este o activitate care are ca scop stabilirea unui sistem voluntar de acordare a etichetei ecologice pentru produse cu impact minim asupra sanatatii umane si a mediului, pe parcursul intregului ciclu de viata al produsului.

Eticheta ecologica este un simbol grafic si/sau un text descriptiv aplicat pe produs sau ambalaj, intr-o brosura sau alt document informativ care insoteste produsul si care ofera informatiile necesare cu privire la cristeriile ecologice ale produselor oferite pe piata.

Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, etichetarea fiind o actiune voluntara. Aparuta in 1992, eticheta ecologica a Uniunii Europene reprezinta o schema de certificare menita sa ajute consumatorii europeni sa identifice produsele si serviciile care nu afecteaza mediul inconjurator in nici un moment al existentei lor.

Schema este deschisa tuturor produselor/serviciilor cu exceptia:

a) substantelor sau preparatelor clasificate ca fiind foarte toxice, toxice, daunatoare mediului, cancerigene, toxice pentru reproducere sau mutagene, precum si bunurilor fabricate prin procedee daunatoare pentru om sau pentru mediu si care pot dauna consumatorului in conditii normale de utilizare;

b) produselor alimentare, bauturilor, produselor farmaceutice;

c) aparaturii medicale destinate utilizarii in scopuri profesionale sau care este prescris ori utilizat de catre personal medical calificat, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In Romania, pentru implementarea schemei de etichetare ecologica, a fost infiintata Comisia Nationala pentru Acordarea Etichetei Ecologice, organ consultativ cu rol in luarea deciziilor privind acordarea etichetei ecologice.

Pentru obtinerea etichetei ecologice agentii economici (fabricanti, importatori, prestatori de servicii, comercianti), trebuie, in primul rand, sa solicite aceasta eticheta ecologica de la Ministerul Mediului. Solicitarea impreuna cu o serie de buletine de analiza sau de incercare eliberate de institutele de specialitate care realizeaza evaluarea performantelor produsului (sau declaratii de conformitate cu cerintele legislatiei specifice-dupa caz) alcatuiesc un dosar care este analizat de Secretariatul Tehnic al Comisiei Nationale de Acordare a Etichetei Ecologice. Referatul de evaluare si dosarul sunt apoi prezentate Comisiei care se intruneste de regula trimestrial si care decide daca produsului i se acorda eticheta ecologica.


Revizuirea schemei de acordare a etichetei ecologice

Regulamentul nr.1980/2000 al Parlamentului si Consiliului European din 17 iulie 2000 privind stabilirea unei scheme de acordare a etichetei ecologice comunitarer va fi revizuit. Comisia Europeana va propune Consiliului si Parlamentului European amendamentele adecvate. Pentru aceasta, Comisia Europeana lanseaza consultarea publica privind revizuirea reglementarilor referitoare la Eco-etichetare. Aceasta consultare se face in sistem electronic prin introducerea unui chestionar specific. In acest fel se ofera atat autoritatilor cat si publicului (companiilor/organizatiilor) posibilitatea exprimarii opiniei (pana la data de 26 februarue 2006) cu privire la perspectivele revizuirii schemei de acordare a etichetei ecologice.

Cei interesati sa contribuie cu sugestii sunt rugati sa completeze chestionarul on-line care se poate deschide prin accesarea adresei: http://ec.europa/environment/ecolabel/consultation_en.htm.