Back

Informatii Natura 2000

        In contextul international de ingrijorare privind pierderea accelerata de biodiversitate, Uniunea Europeana sI-a asumat o responsabilitate aparte privind conservarea speciilor naturale de interes comunitar. Astfel a fost creata o retea numita Natura 2000 in vederea stoparii tendintei actuale de fragmentare a habitatelor naturale.

        Reteaua Natura 2000 este constituita din zone de protectie speciale - sit-uri Natura 2000 - de doua tipuri: Situri de Importanta Speciala (SCI) si Arii de Protectie Avifaunistica (SPA).

        Romania este statul membru cu cea mai mare diversitate biogeografica, pe teritoriul caruia sunt prezente cinci din cele noua bioregiuni, si anume: panonică, stepică, alpină, pontică şi continentală, cu aproximativ 45 % de sisteme ecologice naturale şi seminaturale din totalul suprafeţei ţării şi menţinerea tuturor tipurilor de sisteme şi complexe de sisteme ecologice naturale.