Back

Planul Local de Actiune pentru Mediu Constanta

 

    RAPORT EVALUARE PLAN LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU MEDIU (PLAM) CONSTANTA actualizat 2017

prezentat in fisierele atasate pe capitole: