Autorizatii de mediu actualizate

Titular Activitate Nr/Data ECO FIRE SISTEMS SRL Eliminarea sau valorificarea deseurilor in instalatii de incinerare a deseurilor sau in instalatii...

Autorizatii integrate de mediu revizuite

Titular Activitate Nr/data AIM ECO FIRE SISTEMS SRL Instalatii pentru elimibnarea sau valorificarea deseurilor periculoase; eliminarea sau...