Back

ANUNT PRIVIND PETITIILE

 

Petițiile pot fi transmise prin poștă, fax, sau e-mail.

Adresă de e-mail pentru transmiterea petițiilor: office[@]apmct.anpm.ro

        Model petiţie

        Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru informații legate de transmiterea petițiilor puteți apela nr. de tel.: 0753/012036- Consilier Margareta Daniela VOICU.

Prin petiție se înțelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice (O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează (art. 7 din O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor).

De asemenea, petiţiile ilizibile, cele în care obiectul solicitării nu este clar, precum şi cele care conţin injurii şi expresii denigratoare la adresa instituției sau a funcţionarilor publici, se clasează.