Agenda activităţi

Conducerea APM Harghita

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita este instituţie de specialitate, aflată în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor –Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului.

Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului Harghita funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia (http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/142352) şi în conformitate cu prevederile  altor acte normative aplicabile.

Conducere

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita este condusă de un director executiv numit prin decizie a preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu avizul conform al Ministrului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în condiţiile legii.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita: strada Márton Áron, nr.43, cod postal: 530211,

Miercurea Ciuc, tel.0266-371313, 0266-312454, fax. 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

Director executiv: Domokos László József

Şef serviciu Avize, Acorduri, Autorizaţii: Both Enikő

Şef serviciu Monitorizare şi Laboratoare: Kardos Carmen

Şef serviciu Calitatea Factorilor de Mediu: Szabó Szilárd