Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Autorizarea lucrărilor de – Amenajare piscicolă Pridvă

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: fără evaluare a impactului asupra mediului, fără evaluare adecvată si fara evaluărea impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul proiectul “Autorizarea lucrărilor de – Amenajare piscicolă Pridvă”, propus a fi amplasat în judetul Suceava,  oraș Liteni, sat Roșcani, titular  S.C. AGREMIN S.R.L.  

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, str. Bistritei, nr. 1A,  în zilele de luni-joi între orele 8-15, vineri intre orele 8-13, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmsv.anpm.ro

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.

Data afişării anunţului pe site 23.01.2020