Descriere

Solul, prin poziţia, natura şi rolul său, este un produs al interacţiunii dintre mediul biotic şi abiotic, reprezentând un organism viu, în care se desfăşoară o viaţă intensă şi în care s-a stabilit un anumit echilibru ecologic.

Solurile determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul vegetal, ca şi calitatea apei râurilor, lacurilor şi apelor subterane, reglează scurgerea lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru diminuarea poluării aerului şi a apei, prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile organice şi alte substanţe chimice. Solurile, prin proprietăţile lor de a întreţine şi a dezvolta viaţa, de a se regenera, filtrează poluanţii, îi absorb şi îi transformă.

Dacă aerul şi apa reprezintă vectorii de transmitere a poluanţilor, solul reprezintă mediul de acumulare a acestora. Prin depozitarea şi impregnarea cu pulberile şi gazele toxice din atmosferă antrenate de apa precipitaţiilor spre sol, folosirea excesivă a ierbicidelor şi insecticidelor în culturile agricole, depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor, solul devine contaminat, conducând astfel la apariţia unor dezechilibre ecologice. Pentru rădăcinile plantelor sunt accesibili toţi ionii aflaţi în apa solului, inclusiv cei toxici, iar plantele respective contaminate pot constitui hrană pentru animale şi om.

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol, domeniul Sol şi Subsol:

 • Transmite şi solicită operatorilor economici şi autorităţilor administraţiei publice locale  completarea chestionarelor prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 ale HG 1408/2003 privind investigarea şi evaluarea poluării solului şi subsolului;
 • Verifică, completează şi analizează răspunsurile la chestionare ale operatorilor economici şi autorităţilor administraţiei publice locale şi identifică pe baza acestora siturile contaminate/potenţial contaminate;
 • Realizează lista siturilor contaminate/potenţial contaminate la nivelul judeţului pe care o actualizeză periodic;
 • Notifică operatorii economici/deţinătorii de terenuri asupra necesităţii realizării investigării şi evaluării preliminare şi/sau de detaliu a zonelor afecatate;
 • Aprobă programele de investigare şi evaluare a zonelor poluate şi termenele de realizare ale acestora;
 • Analizează rapoartele geologice de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului corespunzătoare etapei de investigare şi stabilesc măsurile care se impun;
 • Analizează studiile de evaluarea riscului şi studiile de fezabilitate privind programele de remediere şi decide necesitatea acţiunilor de remediere a zonelor poluate;
 • Analizează şi aprobă programele de remediere a zonelor în care solul, subsolul şi corpurile de ape subterane sunt afectate, programele de monitorizare din timpul remedierii şi postremediere, precum şi termenele de realizare ale acestora;
 • Urmăreşte evoluţia lucrărilor de remediere şi a rezultatelor monitorizării post remediere;
 • Completează şi actualizează baza de date privind gestionarea siturilor contaminate;
 • Analizeză documentaţiile depuse pentru solicitarea actelor de reglementare pentru planuri, programe, proiecte publice şi private şi activităţi care pot avea un efect semnificativ asupra solului, subsolului şi apelor subterane;
 • Furnizează datele tehnice necesare îndeplinirii obligaţiilor de raportare conform legislaţiei internaţionale din domeniul protecţiei solului şi subsolului.