Descriere

Făcând o analiză atentă a priorităţilor de mediu  din acest moment se constată că schimbările climatice, alături de reducerea biodiversităţii, suprautilizarea resurselor naturale şi creşterea cantităţii de deşeuri sunt provocările actuale fără precedent înregistrate atât la nivel local, naţional cât şi global. Puţini dintre noi nu ştiu  astăzi ce reprezintă încălzirea globală a scoarţei terestre ca urmare a creşterii în timp a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES), precum şi semnificaţia termenilor de schimbări climatice

Conform definiţiei, schimbările climatice reprezintă un proces complex de modificare pe termen lung a elementelor climatice (temperatură, precipitaţii, creşterea  frecvenţei şi intensităţii unor fenomene meteo extreme, etc.), datorat  cu prioritate emisiilor de gaze cu efect de seră rezultate din activităţi antropice, care au determinat dezechilibre în atmosferă şi au favorizat declanşarea efectului de seră.

Înregistrările geologice demonstrează că istoria pe termen  lung a Pământului este punctată de numeroase schimbări de climă produse cu o rapiditate de câţiva zeci de ani cauzând impacturi ce durează sute de ani până la 1 mileniu. Aceste schimbări nu sunt omogene, astfel că unele regiuni se încălzesc, în timp ce alte zone se răcesc, devin aride sau  umede.

Sistemul climatic este o resursă comună la nivelul întregii Biosfere, iar stabilitatea acestuia este deja afectată de emisiile de dioxid de carbon şi alte gaze cu efect de seră (GES). Motivul principal  al schimbărilor climatice este fenomenul de  încălzire globală, manifestat  prin creşterea temperaturii la nivelul suprafeţei terestre. Însă schimbările climatice includ nu numai o modificare a temperaturii medii, ci şi schimbări ale diverselor aspecte ale vremii, cum ar fi tipurile de vânt, cantitatea şi tipul de precipitaţii, cât şi tipul şi frecvenţa evenimentelor meteorologice extreme.

  Încălzirea globală este un fenomen unanim acceptat de comunitatea ştiinţifică internaţională, fiind deja evidenţiat de analiza datelor observaţionale pe perioade lungi de timp.

Aşa cum se cunoaşte deja, încălzirea globală implică în prezent două probleme majore  pentru  omenire:

 • pe de o parte, necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră, în  vederea stabilizării nivelului concentraţiei acestor gaze în atmosferă, care să împiedice influenţa antropică asupra sistemului climatic şi să dea posibilitatea ecosistemelor naturale de a se adapta în mod natural,
 • pe de alta parte, necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, avându-se în vedere că aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile din cauza inerţiei sistemului climatic, indiferent de rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor

Principalele surse generatoare de gaze cu efect de seră la nivelul judeţului Suceava  în anul 2009 au fost:

 • activităţile de producere a energiei electrice şi termice prin arderea combustibililor fosili;
 • arderi în industria de prelucrare;
 • arderile din instalaţiile rezidenţiale;
 • incinerarea deşeurilor;
 • depozitarea deşeurilor;
 • agricultura, în principal culturile cu fertilizatori;
 • zootehnia – creşterea animalelor şi managementul dejecţiilor;
 • transporturile rutiere;
 • pădurile şi păşunile.