Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) Suceava

 

Staţia de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (SSRM) Suceava din cadrul APM Suceava face parte din Reţeaua Naţională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM), aflată sub coordonarea ştiinţifică, tehnică şi metodologică a Laboratorului Naţional de Referinţă – Laborator Radioactivitate, din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

SSRM Suceava derulează următoarele programe de monitorizare a radioactivităţii pe teritoriul judeţului Suceava:

a) Programul standard de supraveghere de 11ore/zi ce include recoltări şi măsurători sistematice ale activităţii beta globale pentru următoarele tipuri de probe de mediu:

  • aerosoli atmosferici;
  • depuneri uscate şi precipitaţii atmosferice;
  • ape de suprafaţă;
  • apă potabilă;
  • sol;
  • vegetaţie.

SSRM Suceava monitorizează sistematicşi debitul dozei gamma în aer, valori orare. Din luna martie2007 funcţionează în vecinătatea sediului A.P.M. Suceava şi o staţie automată de monitorizare continuă a debitului dozei gamma, datele măsurate fiind transmise on-line la L.N.R.M.

b) Programul special de monitorizare a factorilor de mediu din zonele cu radioactivitate naturală modificat antropic de pe teritoriul judeţului Suceava. Acesta include prelevări, măsurători în teren (de debit doză gamma) şi în laborator (beta globale) la probe de: ape de suprafaţă, ape subterane, ape uzate, sol, vegetaţie, steril minier, cu frecvenţă trimestrială, semestrială sau anuală. 

c) Prelevarea, pregătirea şi expedierea probelor prelevate în cadrul celor două programe către alte laboratoare din sistem, pentru analize gama spectrometrice.

SSRM Suceava asigură totodată fluxul de date zilnic şi lunar privind radioactivitatea mediului pentru situaţii normale, precum si fluxul de date în cazul sesizării unei depăşiri ale pragurilor de atenţionare / avertizare / alarmare în vederea avertizării / alarmării factorilor de decizie, conform procedurilor de notificare, avertizare, alarmare stabilite la nivel naţional.