Laborator APM Suceava

Laboratorul APM Suceava face parte din serviciul Monitorizare şi Laboratoare și are ca atribuții principale:

  • monitorizarea calității aerului – 4 stații de monitorizare aparținând Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA)
  • monitorizarea calității precipitațiilor – un punct de prelevare la Sediul APM Suceava
  • monitorizarea nivelului de zgomot – 28 puncte de monitorizare nivel de zgomot din mediul ambiant, exterior, situate în principalele localități urbane din județ
  • supravegherea radioactivității mediului – staţia de supraveghere a radioactivităţii mediului Suceava (SSRM), cu program standard de 11 ore/zi, care face parte din Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivităţii Mediului (RNSRM). SSRM derulează totodată și un program special de supraveghere a Radioactivităţii Mediului în zonele în zonele din județ cu fondul natural modificat antropic.

Laboratorul are documentat și în curs de implementare un Sistem nou de Management, conform cu SR EN ISO/CEI 17025/2018 ,,Cerinţe generale pentru competenţa laboratoarelor de încercări şi etalonări”, până la data de 30 noiembrie 2020 urmând să finalizeze tranziția de la Sistemul de Management anterior, documentat conform SR EN ISO/CEI 17025/2005.

Pentru mai multe informaţii privind activitățile laboratorului, puteți consulta fişierul ataşat: Prezentare laborator APM Suceava.