‼️ Anunț important ‼️

 

Vă informăm că sesiunea de colectare date privind generarea și gestionarea deșeurilor pentru anul 2022, aplicația Statistica Deșeurilor, nu se închide la 15 martie a.c.

Pentru operatorii economici care nu dețin autorizație de mediu și generează doar deșeuri municipale colectate separat sau în amestec de operatori de salubritate, recomandăm ca raportarea să se facă numai prin e-mail către Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, astfel încât să nu mai fie generate conturi suplimentare în aplicația Statistica Deșeurilor.

Precizăm că aceste cantități de deșeuri municipale se regăsesc în raportările transmise de operatorii de salubritate.


RAPORT DE MONITORIZARE Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru Județul Suceava - Semestrul al II-lea 2021

Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor pentru judetul Suceava, 2020-2025