Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Extindere reţele de alimentare cu apă potabilă şi canalizare în comuna Voitinel, judeţul Suceava

  Agenţia pentru Prote cţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru...