PLAN URBANISTIC ZONAL ”Construire pensiune turistică cu sprijinul fondurilor europene în orașul Frasin”

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării planului/programului   PLAN URBANISTIC ZONAL ”Construire pensiune turistică cu sprijinul...

PLAN URBANISTIC ZONAL ”Construire hală de producție- Îmbuteliere ape minerale”

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării planului/programului PLAN URBANISTIC ZONAL ”Construire hală de producție- Îmbuteliere...

ANUNȚ PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării planului/programului PLAN URBANISTIC ZONAL cu Regulamentul de urbanism aferent, pentru ”Construirea...

PLAN URBANISTIC ZONAL ”Amenajare spațiu expozițional tematic” - MANDACHI ȘTEFAN-VALENTIN

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării planului/programului PLAN URBANISTIC ZONAL ”Amenajare spațiu expozițional tematic” , în...

PLAN URBANISTIC ZONAL ”Construire fermă zootehnică" - GORCEA SABIN-CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării planului/programului PLAN URBANISTIC ZONAL ”Construire fermă zootehnică” , în comuna...

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – Schimbare temă de proiectare din 2 locuințe tip duplex (P+2E) în 2 locuințe colective (P+2E+M) cu spațiu comercial

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării: ”PLANUL URBANISTIC DE DETALIU – Schimbare temă de proiectare din 2 locuințe tip duplex...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Înființare fermă vaci carne, procesare și comercializare în magazine proprii

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  Înființare fermă vaci carne,...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Introducere a suprafeței de 1465 mp în intravilanul satului Arghira, comuna Preutești, județul Suceava

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL    - ...

PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire locuință și anexă cu instalații aferente, bazin vidanjabil, împrejmuire, fântână

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării: ”PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire locuință și anexă cu instalații aferente, bazin...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Platformă betonată, stație betoane, stație de fabricare a tuburilor din beton

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  Platformă...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire două hale prestări servicii și producție

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC   ZONAL    -  Construire...

ANUNT PUBLIC

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   DE DETALIU    -  Construire...

PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire centru de colectare fier vechi și depozit

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării: ”PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire centru de colectare fier vechi și depozit” , în comuna...

PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire grădiniță cu program normal, cu patru săli de grupă, comuna Pătrăuți, județul Suceava

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării: ” PLANUL URBANISTIC ZONAL – Construire grădiniță cu program normal, cu patru săli de grupă, comuna...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - în vederea construirii a 25 locuințe P+E, împrejmuire, branșamente utilități

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL - în vederea construirii a 25 locuințe P+E,...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire locuință P+M, fosă septică, împrejmuire, fântână, branșament electric

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL     -  Construire...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire spălătorie auto

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL - Construire spălătorie auto ” ,  în...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - în vederea construirii a 11 locuințe unifamiliale

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -    în...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - construire spații comerciale, sediu autogară și împrejmuire

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL -   construire spații...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - în vederea construirii a două locuințe colective (D+P+2E+M)

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL -  în vederea...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - construire cort de evenimente și clădire administrativă

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  construire...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - trecere imobil 30214 în intravilan

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL -  trecere imobil 30214 în...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - în vederea construirii unui sediu de firmă și locuințe de serviciu

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  în vederea...

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - construire hale – spații comerciale, spălătorie auto self service, împrejmuire, racorduri la utilități

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  DE  DETALIU  -  construire hale –...

Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținând SC GREEN GOLD VALUE FOREST SRL (fostă CASCADE EMIPRE), constituit în UP XV Dârmoxa

  Agenția pentru Protecția Mediului Suceava anunță publicul interesat că în urma analizării “ Amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparținând SC GREEN GOLD VALUE FOREST...

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - construire hală depozitare, împrejmuire

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  DE  DETALIU  -  construire hală...

PLANUL URBANISTIC - în vederea realizării obiectivului de investiții - SALA DE SPORT ȘCOLARĂ

  Agenţia pentru Protecţia Mediului  Suceava  anunță  publicul  interesat  că  în  urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC -  în...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - introducere teren in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de locuințe (D+P+1E, D+P+1E+M, D+ P + 2E + M)

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -    introducere teren in...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - spălătorie auto și vulcanizare

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -    spălătorie ...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - în vedderea construirii sediu CAR (D+P+1E+POD nelocuibil)

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -   în ...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - construire locuințe, anexe și împrejmuire teren

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  construire locuințe, anexe și împrejmuire...

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - Schimbare de destinație din anexă în imobil cu apartamente (P+E+M1+M2)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC DE DETALIU -  Schimbare de destinație din anexă în imobil cu...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - construire hală depozitare – show-room, împrejmuire, branșament electric

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  construire hală...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - întocmire și aprobare documentație de urbanism în vederea construirii a două blocuri P+4E

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  întocmire și...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - pentru construire ansamblu de locuințe collective tip P+4E (4 blocuri)

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  pentru construire ansamblu de...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - in vederea introducerii in intravilan a terenului în suprafata de 32434 mp

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  in vederea...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - în vederea construirii de locuințe P+M) și împrejmuire

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  în vederea construirii de locuințe P+M) și...