PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - construire hală depozitare, împrejmuire

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  DE  DETALIU  -  construire hală...

PLANUL URBANISTIC - în vederea realizării obiectivului de investiții - SALA DE SPORT ȘCOLARĂ

  Agenţia pentru Protecţia Mediului  Suceava  anunță  publicul  interesat  că  în  urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC -  în...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - introducere teren in intravilan in vederea construirii unui ansamblu de locuințe (D+P+1E, D+P+1E+M, D+ P + 2E + M)

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -    introducere teren in...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - spălătorie auto și vulcanizare

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -    spălătorie ...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - în vedderea construirii sediu CAR (D+P+1E+POD nelocuibil)

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -   în ...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - construire locuințe, anexe și împrejmuire teren

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  construire locuințe, anexe și împrejmuire...

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU - Schimbare de destinație din anexă în imobil cu apartamente (P+E+M1+M2)

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC DE DETALIU -  Schimbare de destinație din anexă în imobil cu...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - construire hală depozitare – show-room, împrejmuire, branșament electric

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  construire hală...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - întocmire și aprobare documentație de urbanism în vederea construirii a două blocuri P+4E

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  întocmire și...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - pentru construire ansamblu de locuințe collective tip P+4E (4 blocuri)

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  pentru construire ansamblu de...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - in vederea introducerii in intravilan a terenului în suprafata de 32434 mp

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  in vederea...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - în vederea construirii de locuințe P+M) și împrejmuire

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  în vederea construirii de locuințe P+M) și...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construirea unui ansamblu de locuințe (P+4E+M)

        Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  Construirea...

Decizie de emitere a Avizului de mediu pentru proiectul Plan Urbanistic General - COMUNA PREUTEȘTI

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava a luat decizia de emitere a Avizului de mediu, pentru proiectul Plan Urbanistic General - COMUNA PREUTEȘTI, judetul Suceava, titular Comuna...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Revitalizarea infrastructurii economice și sociale în municipiul Vatra Dornei

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  Revitalizarea...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire adăpost pentru animale, împrejmuire, bazin vidanjabil, racorduri și branșamente

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  Construire adăpost pentru...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Introducere in intravilan a suprafeței de 7800 mp pentru construire sediu administrativ și hală depozitare

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  Introducere in intravilan a...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Introducere în intravilan a suprafeței de 2600 mp pentru construire hală depozitare și parcare

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC   ZONAL  -  Introducere în intravilan a suprafeței de...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire hală industrială și anexe

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  Construire hală industrială și...

PPLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire 2 blocuri P+4E, primul cu spațiu commercial la parter

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  Construire 2 blocuri P+4E,...

PLANUL URBANISTIC DE DETALIU- Construire lăcaș de cult

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC  DE DETALIU- Construire lăcaș de cult” ,  în satul...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire locuință colectivă (P+2E+M), împrejmuire

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  Construire locuință colectivă...

PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL ORAȘULUI GURA HUMORULUI

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării   pentru  “ PLAN  DE  MOBILITATE  URBANĂ  DURABILĂ...

PLANUL URBANISTIC ZONAL- construire casă de vacanță - subsol parțial + parter + mansardă + împrejmuire Capu Câmpulu

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL- construire casă de vacanță - subsol parțial +...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - construire autoservice, parcare, sistematizare pe verticală și împrejmuiri - Dolhasca

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL   URBANISTIC   ZONAL  -  construire ...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - construire casă de vacantă, anexe și împrejmuiri, Mănăstirea Humorului

  Agentia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL -  construire casă de vacantă, anexe și...

PLANUL URBANISTIC ZONAL- Extindere centru comercial

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL- Extindere centru comercial” ,  în...

PLANUL URBANISTIC ZONAL construire locuință (P+M) și locuință duplex (P+M), împrejmuire, bazin vidanjabil, branșament utilități MIRON MARIA

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL construire locuință (P+M) și locuință duplex...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - în vederea construirii de locuințe colective (P+1E+M) - Falticeni

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL -  în vederea construirii de locuințe...

PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Sucea va  anunță publicul interesat că în urma analizării  pentru  “ PLAN DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI” ...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Inființare teren de sport pentru minoritatea romă din comuna Pătrăuți, județul Suceava

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL - Inființare teren de sport pentru minoritatea...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire Centru de Înfrumusețare Ipotești

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL -  Construire Centru de Înfrumusețare”...

Anunt decizia de emitere a Avizului de mediu, pentru proiectul Plan Urbanistic General - ORAS LITENI, judetul Suceava

    Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava a luat decizia de emitere a Avizului de mediu, pentru proiectul Plan Urbanistic General - ORAS LITENI, judetul Suceava, titular ORAS...

Anunt - PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire – hală (clădire multifuncțională )

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL -  Construire  – hală (clădire...

Anunt - PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire – hală producție și depozitare, anexe, garaj, împrejmuire

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL -  Construire – hală producție și...

Anunt - PLANUL URBANISTIC ZONAL - Înființare pensiune agroturistică

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL  - Înființare pensiune agroturistică"...

Anunt - PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire două hale pentru depozitare materiale de construcții

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL -  Construire două hale pentru depozitare...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire sat de vacanță Mărțișorul Cacica

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC  ZONAL -  Construire sat de vacanță Mărțișorul Cacica"...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire locuință P+E, garaj, utilități

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL -  Construire locuință P+E, garaj,...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Locuințe pentru tineri în regim de închiriere, strada Silvestru Iaricevschi

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL  URBANISTIC  ZONAL -  Locuințe  pentru  tineri...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire complex rezidențial cu P+2E nivele, împrejmuire, racord la utilități și amenajare acces din DJ 208 A

   Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „PLANUL URBANISTIC ZONAL -  Construire complex rezidențial cu P+2E...

PLANUL URBANISTIC ZONAL - Înființare cimitir și construcție capelă mortuara comuna Mitocu Dragomirnei

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava  anunță publicul interesat că în urma analizării  „ PLANUL URBANISTIC ZONAL -  Înființare cimitir și construcție capelă...