Back

Staţii automate din judeţul Suceava

Staţii automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Suceava, aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) din România

 

Pe teritoriul judeţului Suceava sunt amplasate 4 staţii automate de monitorizare a calităţii aerului, aparţinând Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului.

Amplasament staţii:

 

SV-1: Suceava, str. Mărăşeşti nr. 57, la Colegiul Naţional „Mihai Eminescu"

SV-2: Suceava, str. Tineretului f.n (cartier Cuza Vodă), la Grădiniţa nr. 12 "Ţăndărică"

SV3: Siret, str. Alexandru cel Bun f.n.

EM-3: Poiana Stampei, lângă staţia meteo a INM.

Amplasarea staţiilor automate de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Suceava aparţinând RNMCA

 

Primele staţii automate  din RNMCA care au intrat în funcţiune în cursul anului 2008, au fost SV1 şi SV2 din municipiul Suceava.

În luna ianuarie 2010 au intrat în funcţiune şi staţiile automate SV3 Siret şi EM3 Poiana Stampei.

 

Poluanţii/parametrii ce pot fi monitorizaţi cu echipamentele din dotarea fiecărei staţii sunt:

 

Punct monitorizare
  / Tipul staţiei
Poluanţi/parametri măsuraţi

Staţia automată Suceava - SV1 fond urban

 • dioxid de sulf (SO2)
 • oxizi de azot (NO/NO2/NOx)
 • monoxid de carbon (CO)
 • ozon (O3)
 • BTEX (benzen, toluen, o-, m-, p-xileni, etilbenzen)
 • Pulberi PM2,5 (fracţia sub 2,5 microni) - gravimetric
 • Pulberi PM10 (fracţia sub 10 microni) - gravimetric
 • Pulberi PM10 (fracţia sub 10 microni)  - automat (nefelometric)
 • Mercur din aer (Hg)
 • Parametri meteo: temperatura, presiune atmosferică, umiditatea relativă, direcţia vântului, viteza vântului, intensitatea radiaţiei solare
Staţia automată Suceava - SV2 tip industrial
 • dioxid de sulf (SO2)
 • oxizi de azot (NO/NO2/NOx)
 • monoxid de carbon (CO)
 • ozon (O3)
 • Pulberi PM10 (fracţia sub 10 microni) - gravimetric
 • Pulberi PM10 (fracţia sub 10 microni) - automat (nefelometric)
 • Parametri meteo: temperatura, presiune atmosferică, umiditatea relativă, direcţia vântului, viteza vântului, intensitatea radiaţiei solare

Staţia automată Suceava – SV3 tip trafic

 • dioxid de sulf (SO2)
 • oxizi de azot (NO/NO2/NOx)
 • monoxid de carbon (CO)
 • BTEX (benzen, toluen, o-, m-, p-xileni, etilbenzen)
 • Pulberi PM10 (fracţia sub 10 microni) - gravimetric
 • Pulberi PM10 (fracţia sub 10 microni)  - automat (nefelometric)
 • Parametri meteo: temperatura, presiune atmosferică, umiditatea relativă, direcţia vântului, viteza vântului, intensitatea radiaţiei solare

Staţia automată Poiana Stampei - EM3 fond regional EMEP

 • dioxid de sulf (SO2)
 • oxizi de azot (NO/NO2/NOx)
 • monoxid de carbon (CO)
 • ozon (O3)
 • BTEX (benzen, toluen, o-, m-, p-xileni, etilbenzen)
 • Pulberi PM10 (fracţia sub 10 microni) - gravimetric
 • Pulberi PM10 (fracţia sub 10 microni)  - automat (nefelometric)
 • Pb, Cd, As, Ni din PM10
 • Parametri meteo: temperatura, presiune atmosferică, umiditatea relativă, direcţia vântului, viteza vântului, intensitatea radiaţiei solare

     

Aceste staţii realizează prelevări şi măsurători de poluanţi din aerul ambiental, conform metodelor stabilite de directivele europene, legislaţia naţională şi standardele internaţionale, europene şi naţionale în vigoare.

Informaţiile privind calitatea aerului obţinute din aceste staţii de monitorizare sunt disponibile în timp real pe site-ul naţional www.calitateaer.ro şi zilnic pe site-ul APM Suceava, la secţiunea Calitatea aerului ambiental / Buletine calitate aer.

Staţia SV1 fond urban Staţia SV2 tip industrial