Back

“22 Aprilie – Ziua Pământului”

ZIUA PĂMÂNTULUI este un eveniment din calendarul ecologic, ce simbolizează responsabilitatea fiecăruia dintre noi de a proteja natura şi mediul înconjurator şi este marcată,pe toata planeta, la data de 22 aprilie, an de an, începând din anul 1970. Evenimentul a fost gândit ca un prilej de sensibilizare a populaţiei  în legatură cu prejudiciile aduse mediului. In mod surprinzător, la momentul acela, existau temeri mari de răcire globală, precum şi posibilitatea de instalare a altei ere glaciare.

Dupăpeste patru decenii de la prima marcare a Zilei Pământului, acesta este în pericol mai mare de încălzire globală.

Planeta Pământ este ameninţată astăzi de schimbările climatice care reprezintăuna din cele mai mari provocări cu care ne confruntăm şiîngrijorează mulţi oameni, întristează multe feţe. Acest fapta condus la alegerea sloganului din acest an pentru Ziua Pământului: “Chipuri ale schimbărilor climatice”.

OMUL şi acţiunile sale iraţionale constituie cauza  acestor schimbări! Activităţile umane (arderea combustibililor fosili, schimbarea folosinţei terenurilor etc.) contribuie semnificativ la creşterea concentraţiilor emisiilor de gaze cu efect de serăîn atmosferă(dioxid de carbon, metan, protoxid de azot, hidrofluorocarburi, perfluorocarburi, hexafluorura de sulf), determinând schimbarea compoziţiei acesteia şi încălzirea climei. 

Impactul schimbărilor climatice se reflectăîn: creşterea temperaturii medii cu variaţii semnificative la nivel regional, diminuarea resurselor de apăpentru populaţie, reducerea volumului calotelor glaciare, creşterea nivelului oceanelor, modificarea ciclului hidrologic, modificări în desfăşurarea anotimpurilor, creşterea frecvenţei şi intensităţii fenomenelor climatice extreme, reducerea biodiversităţii.

Din fericire, suntem înzestraţi cu toate abilităţile, instrumentele,oportunităţile şi posibilităţile de decizie pentru aproduce schimbările de comportament necesare în lupta cu acest fenomen;în acelaşi timp schimbările climatice reprezintăşi cea mai mare provocare a timpurilor noastre, dar  şi cea mai mareoportunitate pentru omenire - o oportunitate fărăprecedent de a construi o lume sănătoasă, prosperă, bazatăpe o economie fundamentatăpe energie „curată”.

Ziua Pământului 2013 poate fi un bun prilej de a promova politici climatice, energia eficientă, energia regenerabilăşi locuri de muncăecologice. Desigur, acest lucru nu se poate realiza decât prin efortul cetăţenilor,al companiilor,  administraţiilor locale şi al guvernelor lumii.

Dar probabil căcel mai uşor este săcontrolăm spaţiul nostru vital, cel încare funcţionăm, şi prin comportamentele pe care le manifestăm săfacem o diferenţăşi săprovocăm o schimbarecare să ne bucure pe toţi.

Unii dintre noi şi-au însuşit deja obiceiul de a menţine mediul curat, dar încănu am ajuns la acea “majoritate” prin care sădeterminăm schimbarea la nivelul întregii populaţii. Tot mai vedem mormane de deşeuri aruncate unde nu ar trebuişi o stare de indiferenţăfaţăde calitatea mediului.

Protejaţi Planeta PĂMÂNT, la nivel local sau la nivel global în fiecare zi, nu doar de Ziua Pământului! Community gardens, recycling programs, energy conservation, planting trees and green education are just some of the activities we can become involved in all year round. Protejarea spaţiilor verzi, derularea de programe de reciclare, conservarea energiei, plantarea de arbori şi educaţia ecologicăsunt doar câteva dintre activităţile în care putem fi implicaţi tot timpul anului.

Educaţia ecologică, care va produce schimbarea atitudinii faţăde mediul înconjrator, ocupăun loc important la nivelul judeţului Suceava, fiind în derulare multe programe şi proiecte, prin care se realizeazăacţiuni concrete de protecţie a mediului.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava se implicăîn activitatea de educaţie ecologicăprin organizarea  de acţiuni educative, participarea la acţiuni organizate de instituţii şcolare, ONG-uri, dar şi prin campanii de informare/conştientizare a populaţiei.

Documente atasate

sv_CP_22 aprilie _Ziua Pamantului_2013