Back

Proiect: „Partener pentru ariile protejate – Fâneţele Seculare Ponoare şi Fâneţele Seculare Frumoasa”.

 

În perioada aprilie - septembrie 2016, Fundaţia Speologică „Club Speo Bucovina” în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava care deţine custodia celor două arii naturale, derulează proiectul: „Partener pentru ariile protejate – Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa”. Proiectul, la care mai sunt parteneri şi Şcolile gimnaziale din comunele Bosanci, Ipoteşti şi Moara, jud. Suceava, este finanţat de către Fundaţia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc şi MOL România.

Debutul în teren din săptămâna 18-22 aprilie 2016, la rezervaţiile naturale Fânaţele seculare Ponoare şi Frumoasa, a avut două obiective:

(1) realizarea unui culoar ecologic la limita sitului Natura 2000 Fâneţele seculare Ponoare, prin plantarea unui gard viu de puieţi (sânger) pe o lungime de aproximativ 50 de m.

Astfel s-a asigurat protejarea eleşteului care reprezintă habitatul speciei de interes conservativ Bombina variegata. Eleşteul este chiar lângă drumul ce face legătura dintre două sate, conducând la o mortalitate crescută a indivizilor.

Au participat alături de echipa custozilor şi ai fundaţiei, membrii comunităţii.

(2) excursii cu elevii de la şcoala gimnazială Ipoteşti pentru identificarea limitei rezervaţiei Fânaţele seculare Ponoare dar şi ce cuprinde situl Natura2000 Fâneţele seculare Ponoare – terenuri arabile. De asemenea o recunoaştere a speciilor de plante protejate, de primăvară din această rezervaţie, a încheiat tematica excursiei.

O altă excursie de debut în rezervaţie, a fost realizată cu elevii şcolii gimnaziale din comuna Moara, la rezervaţia Fânaţele seculare Frumoasa. Scopul excursiei a fost recunoaşterea limitei rezervaţiei dar şi speciile floristice existente în această primăvară. Tot în cadrul acestei activităţi a avut loc ecologizarea zonei. Participanţii la ecologizare, fii comunităţii din Moara, atrag atenţia părinţilor, comunităţii în general dar şi autorităţilor locale privind şi gradul mare de gunoaie deversate într-o arie protejată.