Back

Zilua Mondială a Păsărilor Migratoare (11- 12 mai 2013)

 

În judeţul Suceava există 8 arii naturale protejate de importanţă avifaunistică:

  1. ROSPA0064 Lacurile Fălticeni
  2. ROSPA0083 Munţii Rarău-Giumalău
  3. ROSPA0089 Obcina Feredeului
  4. ROSPA0107 Vânători-Neamţ
  5. ROSPA0110 Acumulările Rogojeşti-Bucecea
  6. ROSPA0116 Dorohoi-Şaua Bucecei
  7. ROSPA0131 Munţii Maramureşului
  8. ROSPA0133 Munţii Călimani.

Cu ocazia celebrării Zilei Mondiale a Păsărilor Migratoare (11- 12 mai 2013), reprezentanţi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava s-au deplasat, în data de 10 mai a.c. la situl Natura 2000 „Acumulările Rogojeşti- Bucecea", pentru a face observaţii asupra avifaunei din areal.

Aria de protecţie specială avifaunistică ROSPA0110 „Acumulările Rogojeşti- Bucecea" este localizată în unitatea geomorfologică a văii Siretului, Podişul Moldovei. În sectorul Rogojeşti- Bucecea, valea Siretului separă o serie de unităţi deluroase considerate a aparţine subunităţii Podişului Sucevei (Podişul Dragomirna situat la vest, Dealul Bour, Şaua Bucecii situate la est), sub nivelul cărora este adâncită cu cca. 200 m.

Habitatele care se regăsesc în arealul sitului Natura 2000 sunt:

• Clasa de habitate Râuri, lacuri, în proporţie de 52%

• Clasa de habitate Mlaştini, turbării în proporţie de 4 %

• Clasa de habitate Culturi -teren arabil în proporţie de 37 %

• Clasa de habitate Păşuni în proporţie de 7 %.

Acumulările Rogojeşti- Bucecea sunt un important loc de popas pentru păsările migratoare, evidenţiindu-se aglomerările mari de păsări acvatice în timpul migraţiei. Lacurile sunt importante locuri de cuibărit pentru multe specii de păsări de apă, fiindcă vegetaţia palustră este abundentă pe lângă maluri şi formează insule de stuf. Lângă lacuri, mai ales lângă acumularea Bucecea, sunt mlaştini, păşuni şi culturi agricole care oferă loc de hrană pentru mai multe specii ca Ciconia ciconia (barza), Circus aeroginosus (eretele de stuf) şi altele. 

Speciile de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC identificate în aria de protecţie specială avifaunistică sunt: Ixobrychus minutus, Botaurus stellari, Chlidonias hybridus, Lanius minor, Chlidonias niger, Egretta garzetta, Stema hirundo, Gavia arctica, Gavia stellata, Cygnus cygnus, Mergus albellus, Phalacrocorax pygmeus, Aythia nyroca, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Egretta alba, Himantopus himantopus, Tringa glareola, Ciconia ciconia, Haliaetus albicilla, Pluvialis apricaria, Philomachus pugnax.