Back

Ziua Mondială a Zonelor Umede - 2 februarie 2011

2  FEBRUARIE 2011- ZIUA MONDIALĂ A ZONELOR UMEDE

  • Transmiterea către mass-media locală a unei informări de presă privind semnificaţia Zilei Zonelor Umede, importanţa zonelor umede şi a pădurilor. 
  • Informare de presă  

Convenţia asupra zonelor umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, semnată la Ramsar, în Iran, în 1971, a stabilit data  de 2 februarie ca Ziua Mondială a Zonelor Umede, fiind printre primele convenţii referitoare la conservarea patrimoniului natural. Au trecut de atunci 40 de ani, timp în care numeroase state au ratificat documentul Convenţiei şi au declarat pe teritoriul lor zone umede protejate. Acest document a fost ratificat de România prin Legea nr. 5/1991.

Zonele umede au fost definite ca întinderile de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apă marină.

În anul 2011-anul international al padurii - marcarea aceastei zile are ca slogan "Pădurile – vitale pentru rezerva de apă şi zonele umede", fiind cunoscut faptul că pădurile joacă un rol crucial în circuitul hidrologic şi ca o consecinţă, în starea de sănătate a zonelor umede. Zonele umede împădurite, includ habitate, cum ar fi mangrove, mlaştini  de apă dulce,  mlaştini de pădure, turbării împădurite şi păduri sezonier inundate. Aceste zone umede sunt importante, deoarece sunt leagăne ale diversităţii biologice, care cuprind  populaţii numeroase de păsări, mamifere, reptile, amfibieni, peşti şi nevertebrate.

Obiectivul Convenţiei este acela de a conserva zonele umede, fauna şi flora asociată,care servesc ca habitat al păsărilor acvatice, iar pe de altă parte constituie cele mai importante resurse de valoare economică, naturală, ştiinţifică şi recreativă, a căror pierdere ar fi ireparabilă.  

Zonele umede cele mai cunoscute din judeţul Suceava sunt cele situate de-a lungul principalelor cursuri de apa - respectiv acumulările de la Rogojeşti şi Bucecea (de pe râul Siret), acumulările Moara şi Fălticeni (de pe râul Şomuzu Mare), etc.

... Pentru mai multe informaţii  consultaţi fişierul ataşat.

Documente atasate

sv_Ziua Zonelor Umede _2 februarie 2011