Gaze fluorurate cu efect de seră

 

În cadrul Protocolului de la Kyoto, Uniunea Europeană  s-a angajat să-şi reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 8% faţă de anul de bază 1990 în perioada 2008-2012.

Protocolul de la Kyoto reglementează principalele gaze cu efect de seră: dioxidul de carbon (CO2), metanul  (CH4), protoxidul de azot (N2O) şi trei grupe de gaze fluorurate: hidrofluorocarburi (HFC), perfluorocarburi (PFC) şi hexafluorură de sulf (SF6).

Pentru a reduce emisiile gazelor fluorurate  în vederea îndeplinirii obiectivelor  şi obligaţiilor UE referitoare la schimbările climatice în baza Protocolului de la Kyoto, Parlamentul  European şi Consiliul au adoptat,  la data de 17 mai 2006, Regulamentul (CE) nr. 842/2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră  (Regulamentul privind gazele fluorurate).

 

Ce sunt gazele fluorurate cu efect de seră?

Gazele fluorurate (HFC, PFC şi SF6) sunt substanţe chimice artificiale utilizate în mai multe sectoare  şi aplicaţii diferite.

Acestea au devenit populare începând cu anii 1990 ca substituenţi pentru anumite  substanţe care diminuau stratul de ozon, utilizate la acea vreme în majoritatea aplicaţiilor respective, precum clorofluorocarburile (CFC) şi hidroclorofluorocarburile (HCFC), şi care au fost scoase treptat din uz în baza Protocolului de la Montreal.

Deşi gazele fluorurate nu au proprietăţi de diminuare a stratului de ozon, majoritatea acestora  au un înalt potenţial de încălzire globală .

HFC constituie grupa cel mai des întâlnită de gaze fluorurate. Acestea sunt utilizate în diferite sectoare  şi aplicaţii, cum ar fi ca agenţi de refrigerare în echipamentele de refrigerare,  de climatizare şi pom- pele de căldură, agenţi de expandare pentru spume, substanţede stingere a incendiilor, agenţi propulsori pentru aerosoli şi solvenţi.

PFC sunt utilizate, în general, în sectorul electronic  (de exemplu, pentru curăţarea cu plasmă  a plăcilor de siliciu), precum şi în industria cosmetică şi farmaceutică, dar, într-o măsură nesemnificativă, şi în refrigerare ca înlocuitori ai CFC – adesea în combinaţie cu alte gaze. În trecut, PFC erau utilizate ca substanţe de stingere a incendiilor şi pot fi încă întâlnite în sistemele  mai vechi de protecţie împotriva incendiilor.

SF6 este utilizată, în principal, ca gaz izolant şi pentru stingerea arcului electric de comutare în instalaţiile de distribuţie de înaltă tensiune şi ca gaz de acoperire în producţia de magneziu şi aluminiu.

Obiectivul general al Regulamentului privind gazele fluorurate este de a reduce emisiile de gaze fluorurate printr-o serie de măsuri sau acţiuni adoptate pe toată durata ciclului de viaţă al acestora.

Gazele fluorurate sunt utilizate în mai multe domenii. În cadrul Regulamentului privind gazele fluorurate, sunt definite obligaţii specifice pentru operatorii următoarelor tipuri de echipamente:

  • Echipamente staţionare de refrigerare, de climatizare şi pompe de căldură;
  • Sisteme staţionare de protecţie împotriva incendiilor şi extinctoare;
  • Instalaţii de distribuţie de înaltă tensiune;
  • Echipamente care conţin solvenţi.

Este necesar să se ia măsuri la nivel comunitar, în temeiul articolului 95 din tratat, în vederea armonizării cerinţelor privind utilizarea gazelor fluorurate cu efect de seră precum şi comercializarea şi etichetarea produselor şi echipamentelor care conţin gaze fluorurate cu efect de seră. Restricţiile de comercializare şi utilizare în anumite aplicaţii ale gazelor fluorurate cu efect de seră sunt considerate adecvate atunci când există alternative viabile, iar ameliorarea izolării şi reutilizării nu se poate realiza.

Substanţele din categoriile celor enunţate mai sus nu sunt utilizate de agenţii economici din judeţul Suceava, excepţie făcând doar  R134 (HFC 134) şi R134a (HFC 134 a) folosiţi ca agenţi frigorifici.


Chestionare specifice Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră - INEGES 2013

 

În conformitate cu prevederile  HG nr. 1570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional  pentru estimarea nivelului emisiilor antropice  de gaze cu efect de seră rezultate din surse sau din reţinerea  prin  sechestrare a dioxidului de carbon  (SNEEGHG)  şi în vederea respectării obligaţiilor de raportare ale României în acest domeniu, APM Suceava are sarcina colectării şi centralizării chestionarelor specifice  Inventarului Naţional al Emisiilor de Gaze cu Efect de Seră - INEGES 2013.

 

Prin prezenta vă solicităm să completaţi tabelul/tabelele anexate  şi să le  transmiteţi la APM Suceava până la data de 28.09.2012, prin fax (0230/514059) sau e-mail la adresa: angela.ignatescu@apmsv.anpm.ro.

Menţionăm că tabelele le veţi completa în funcţie de activitatea pe care o desfăşuraţi.

 

Chestionar  productie  acid azotic  1989-2011

Chestionar productie amoniac 1989-2011

Chestionar  productie fonta si otel 1989-2011

Chestionar consum calcar si dolomita  1989-2011

Chestionar consum HFC  1995 - 2011

Chestionar consum soda calcinata  1989-2011

Corespondenta gaze fluorurate INEGES 2013