Importul şi exportul substanţelor şi preparatelor periculoase (PIC)

Legislaţia europeană în domeniul substanţelor şi preparatelor periculoase se referă nu numai la aspecte legate de clasificare, etichetare, ci şi la punerea pe piaţă  (import/export), protecţia consumatorului, protecţia civilă.

Regulamentul nr. 689/2008/CE-PIC privind exportul şi importul de produse chimice periculoase (astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 15/2010/CE), pune în aplicare Convenţia de la Rotterdam  şi este ultimul dintr-o serie de astfel de reglementări privind substanţele chimice pentru comerul internaţional care datează din 1992.

Obiectivele legislaţiei în vigoare sunt:

  1. aplicarea prevederilor Convenţiei privind procedura de consimţământ prealabil în cunoştinţă de cauză, aplicabilă anumitor produşi chimici periculoşi şi pesticide care fac obiectul comerţului internaţional;
  2. încurajarea răspunderii comune pe care o au exportatorii şi importatorii şi sprijinirea eforturilor acestora de cooperare în vederea asigurării unui control asupra circulaţiei internaţionale a produselor chimice periculoase;
  3. utilizarea corectă a produselor chimice periculoase în vederea asigurării protecţiei sănătăţii populaţiei şi a mediului;

Modalităţile de realizare a controlului exportului şi importului produşilor chimici periculoşi, precum şi modalităţile de colaborare dintre autorităţi, sunt reglementate de H.G. 305/2007 şi Ordinul nr. 1239/6.08.2007, iarproduşii periculoşi sunt prevăzuţi în anexele I şi V ale Regulamentului.

în anul 2009,  în judeţul Suceava nu s-au efectuat efectuat importuri/transporturi de substanţe chimice periculoase supuse procedurii PIC.