Fâneţele seculare Frumoasa

Situl Natura 2000  “Fâneţele seculare Frumoasa” (ROSCI0081) ocupă o suprafaţă de 25,0 ha Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale : ...

Natura 2000 – SPA

  Ariile naturale protejate de interes comunitar alcătuiesc Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000 , creată în scopul conservării patrimoniului natural al Uniunii Europene, realizarea...

Natura 2000 – SCI

  SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ  PE TERITORIUL JUDEŢULUI SUCEAVA    Nr. crt. Denumire Localizare ...

Fâneţele seculare Ponoare

Situl Natura 2000 - "Fâneţele seculare Ponoare " (ROSCI0082)  ocupă o suprafaţă de 35,0 ha.     Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale : Sit...