Măsuri minime de conservare pentru ariile naturale protejate de interes comunitar neatribuite în custodie

    Măsuri de conservare  pentru speciile de interes comunitar din situl Natura 2000 ROSCI0380 „ Râul Suceava - Liteni " Măsuri de conservare pentru habitatele şi...

Natura 2000 – SPA

  Pe teritoriul judeţului Suceava se regăsesc următoarele arii naturale protejate de importanţă avifaunistică , declarate prin Hotărârea de Guvern nr. 1284 din 24.10.2007 ca...

Aspecte - Arii de Protecţie Specială Avifaunistică

Situl Natura 2000 “ Lacurile Fălticeni ” având o suprafaţă de 659,8 ha este reprezentat prin lacuri amenajate pe valea Şomuzului Mare, în amonte de Fălticeni. Este un...

Natura 2000 – SCI

  SITURI DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI SUCEAVA - aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr.2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului...

Fâneţele seculare Frumoasa

Situl Natura 2000  “Fâneţele seculare Frumoasa” (ROSCI0081) ocupă o suprafaţă de 25,0 ha Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale : ...

Natura 2000 - SPA

  SITURI DE PROTECŢIE AVIFAUNISTICĂ DE PE TERITORIUL JUDEŢULUI SUCEAVA – aprobate prin H.G. nr.971/2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1284/2007 privind...

Fâneţele seculare Ponoare

Situl Natura 2000 - "Fâneţele seculare Ponoare " (ROSCI0082)  ocupă o suprafaţă de 35,0 ha.     Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/naţionale : Sit...

Aspecte - Situri de Importanţă Comunitară

Situri de Importanţă Comunitară: Bistriţa Aurie Fâneţele seculare Ponoare Fâneţele seculare Frumoasa Făgetul Dragomirna Pădurea Zamostea-Lunca Pietrosul Broştenilor-Cheile...