Natura 2000

Ariile naturale protejate de interes comunitar alcătuiesc Rețeaua Ecologică Europeană Natura 2000 , creată în scopul conservării patrimoniului natural al Uniunii Europene, realizarea acesteia...

Aspecte - Arii de Protecţie Specială Avifaunistică

Situl Natura 2000 “ Lacurile Fălticeni ”  este reprezentat prin lacuri amenajate pe valea Şomuzului Mare, în amonte de Fălticeni. Este un important loc de popas pentru păsările migratoare....

Aspecte - Situri de Importanţă Comunitară

  Situl Natura 2000 " Bistriţa Aurie "  este reprezentat de un habitat caracteristic apelor din zona montană inferioară, respective păduri aluviale cu arin. Bistrita Aurie ...