REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

Întocmit în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia.

PARTEA I

ROLUL ŞI FUNCŢIILE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

1. Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului (denumită în continuare APM) se reorganizează şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, ale Hotărârii Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, precum şi a altor acte normative aplicabile.

2. Agenţia pentru Protecţia Mediului este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, cu statut de serviciu public deconcentrat, finanţată de la bugetul de stat.

3. Agenţia pentru Protecţia Mediului îndeplineşte la nivel judeţean atribuţiile Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, respectiv: implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului la nivel judeţean.

4. Agenţia pentru Protecţia Mediului emite acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele atribuite de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, prevăzute în legislaţia în vigoare.