Back

Anunt privind decizia etapei de incadrare - EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE SISTEM DE APĂ ȘI CANALIZARE ÎN STAȚIUNEA TURISTICĂ CACICA, JUDEȚUL SUCEAVA”, propus a fi amplasat în județul Suceava, comuna CACICA, sectorul/satul Pârteștii de Sus, titular COMUNA CACICA cu domiciliul/sediul în județul Suceava, comuna CACICA, satul PÂRTEȘTII DE SUS, nr. 526A.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet : http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 16.06.2024 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:      06.06.2024