Back

Anunț public privind decizia etapei de încadrare - Construire 3 blocuri de locuințe colective regim de înălțime P+3E, branșamente utilități

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire 3 blocuri de locuințe colective regim de înălțime P+3E, branșamente utilități” propus a fi amplasat în județul Suceava, municipiul Rădăuți, str. Horea, nr. f.n, sau imobil teren identificat prin  C.F. 58184, titular S.C. ADG SMART CONSTRUCT S.R.L. prin GHELIUC ADRIAN, cu sediul în județul Suceava, municipiul Rădăuți, str. Nicolae Bălcescu, nr. 24.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 18.05.2024.

   

Data afişării anunţului pe site: 08.05.2024.