Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - INFIINTARE PISTĂ DE BICICLETE IN COMUNA STRAJA, JUDETUL SUCEAVA

 

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Suceava in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”INFIINTARE PISTĂ DE BICICLETE IN COMUNA STRAJA, JUDETUL SUCEAVA”, propus a fi amplasat in comuna Straja, nr. FN, judetul Suceava, titularComuna Straja cu domiciliul/sediul in comuna Straja, nr. 484 A, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava str. Bistritei nr. 1A, in zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum si la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 20.05.2024 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afisării anuntului pe site:     10.05.2024