Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate din Comuna Drăgoiești, județul Suceava

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Înființare sistem de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate din Comuna Drăgoiești, județul Suceava”, propus a fi amplasat în județul Suceava, comuna Drăgoiești, titular COMUNA DRĂGOIEȘTI cu domiciliul/sediul în comuna Drăgoiești, satul Măzănăești, str. Principală, nr. 97, jud. Suceava.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Suceava str. Bistriţei nr. 1A, în zilele de luni-joi, intre orele 8-14 precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Suceava.

Comentariile/observatiile/propunerile publicului interesat se pot inainta pana la data de 02.05.2023 (in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt).

 

Data afişării anunţului pe site:      23.05.2023