Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera Măneuţi vest

 

  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Balastiera Măneuţi vest* propus a fi amplasat în comunele Frătăuţii Vechi şi Frătăuţii Noi, jud. Suceava , titular SC Cheza SRL Frătăuţii Vechi.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. 

Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 17 decembrie 2019 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

 

Data afişării anunţului pe site: 6.12.2019.