Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Balastiera Corni Jugaru 1

 

  

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Balastiera Corni Jugaru 1,  propus a fi amplasat în comuna Fîntînele, jud. Suceava, titular SC Cornell΄s Floor SRL .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1 A, jud. Suceava, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmsv.anpm.ro. 

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30 ianuarie 2020 (în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ).

Data afişării anunţului pe site: 20.01.2020.