Back

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare - Lucrări pentru decolmatare, regularizare şi reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Cotu Dobei 2, râu Suceava, mal drept, comunele Fântânele şi Udeşti, judeţul Suceava

 

 Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul *Lucrări pentru decolmatare, regularizare şi reprofilare albie minoră prin exploatarea de agregate minerale în perimetrul Cotu Dobei 2, râu Suceava, mal drept, comunele Fântânele şi Udeşti, judeţul Suceava* propus a fi amplasat în comunele Fântânele şi Udeşti, jud. Suceava, titular SC Agremin Trans SRL Corni.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava din mun. Suceava, str. Bistriţei, nr. 1A, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet  http://apmsv.anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 30.11.2023.

 

Data afişării anunţului pe site: 20.11.2023