Back

Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare, în scopul construirii de locuințe pentru suprafața de 9180 mp (P.C. NR. 32587 – 1900 MP; P.C. NR. 32705 – 4700 MP; P.C. NR. 32550 – 1080 MP; P.C. NR. 32671 – 1500 MP) și introducerea în intravilan a suprafețelor aferente, aflate în extravilan și care fac parte din această suprafață

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava anunță publicul interesat că în urma analizării planului “Elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru parcelare, în scopul construirii de locuințe pentru suprafața de 9180 mp (P.C. NR. 32587 – 1900 MP; P.C. NR. 32705 – 4700 MP; P.C. NR. 32550 – 1080 MP; P.C. NR. 32671 – 1500 MP) și introducerea în intravilan a suprafețelor aferente, aflate în extravilan și care fac parte din această suprafață” propus a fi amplasat în județul Suceava, comuna Fântânele, satul Stamate,  titulari URSU ION și URSU ELENA, cu domiciliul în județul Suceava, comuna Fântânele, satul Stamate, anunţă publicul interesat că în urma consultărilor din cadrul ședințelor Comitetului Special Constituit din 08.02.2024 și  06.06.2024 s-a luat decizia ca planul mai sus menționat să fie supus adoptării, fără evaluare de mediu/evaluare adecvată, prin procedura simplificată, fără aviz de mediu.

În termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ, publicul poate face propuneri motivate de reconsiderare a acestei decizii în scris la Agenţia  pentru  Protecţia Mediului Suceava din municipiul Suceava, strada Bistriței, nr. 1A, județul Suceava, Tel: 0230514056, Fax: 0230514059, office[@]apmsv.anpm.ro.