Back

Neutralizarea deşeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească, la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Neutralizarea de?eurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească, la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc”, propus a fi amplasat mun. Câmpulung Moldovenesc, str. Sirenei, nr. 25, jud. Suceavatitular SPITALUL MUNICIPAL CÂMPULUNG MOLDOVENESC.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 16.05.2014. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii anuntului pe site:     09.05.2014