Back

Perimetrul de exploatare turbă neagră – pământ de flori din zona IAZ Dorneşti

 

Agentia pentru Protectia Mediului Suceava  anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Perimetrul de exploatare turbă neagră – pământ de flori din zona IAZ Dorneşti”, propus a fi amplasat in  com. Dorneşti, jud. Suceavaîn sit natura 2000 ROSCI 0379 Râul Suceavatitular SC FERTISOL SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 12.04.2014. (in termen de 8 de zile de la data afisarii anuntului).

 

Data afisarii anuntului pe site: 04.04.2014