Back

Perimetrul Suceava amonte confluenţă pârâu Pozen

 

APM Suceava  anunta publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Suceava în cadrul procedurilor de evaluare a supra impactului asupra mediului pentru proiectul “Perimetrul Suceava amonte confluenţă pârâu Pozen”, propus a fi amplasat in extravilanul com. Frătăuţii Vechi, jud. Suceava, in sit NATURA 2000 ROSCI 0379 Râul Suceava, titular SC CHEZA SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, str. Bistritei nr.1A in zilele de luni - vineri, intre orele 8 – 15 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsv.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare în termen de 8 zile de la publicarea anunţului.