Substante care depreciaza stratul de ozon

În categoria ODS - substanţă chimică care epuizează stratul de ozon suntincluse o serie de substanţe cu proprietăţi chimice şi fizice diferite, conform O.G. nr. 89/99 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon:

  • C.F.C.-uri (clorofluorocarburi utilizate ca agenţi frigorifici, solvenţi, aerosoli farmaceutici şi cosmetici, agenţi de expandare în tehnologia de producere a spumelor de izolare);
  • Haloni (substanţe de luptă împotriva incendiilor);
  • Tetraclorura de carbon (solvent industrial);
  • Metilcloroform (1,1,1, tricloretan-solvent);
  • Bromura de metil (utilizată în dezinfecţia solului în sere, dezinfecţia spaţiilor de depozitare a cerealelor, tratamente de dezinfecţie destinate transportului legumelor şi fructelor proaspete, tratarea seminţelor).

 

Situaţia utilizării şi recuperării ODS în judeţul Suceava

Cantitate utilizată / recuperată  in anul 2009- Suceava

Agenţi frigorifici (Kg)

CFC-12

CFC-13

HCFC-22

HCFC-123

HCFC- 141b

R 502

Alţi HCFC

Clorura de metil

3

-

165/387,5

-

-

4,2

-

-

 

 

Freoni ecologici – cantităţi utilizate – 2009(Kg)

R 134a

R 134

R 404

R404a

R407c

R407

R409

R410a R410

R507

R507b

R600

R600a

1731,15/2017,43

 

2891,4

 

114,5

13,1/38,9

12

97,9/13

112,7/632