Anunţuri publice - procedura de autorizare integrată de mediu

           Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 136 NV din 28.08.2012 revizuită la data de 16.11.2017 pentru S.C. Flavoia Hen S.R.L., în vederea desfăşurării  activităţii de creştere pui de carne, desfăşurată pe amplasamentul Platformei avicole Hereclean din loc. Panic, nr. 22/A, com. Hereclean, jud. Sălaj.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

 

                                                                                                Afişare site,

       07.08.2018

__________________________________________________________________________________

Anunţ decizie emitere AIM

 

       Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, pentru SC Oncos Prod SRL, în vederea desfăşurării  activităţii: Fermă de păsări Panic, desfăşurată pe amplasamentul din sat Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260-662622, e-mail office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

  

                                                                                                                                                Afişare site,

                                                                                      09.02.2018

__________________________________________________________________________________

Anunţ decizie emitere AIM

 

       Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, pentru SC Silcotub SA, în vederea desfăşurării  activităţii: Producerea tevilor fără sudură,laminate la cald şi trase la rece, desfăşurată pe amplasamentul din loc. Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 93, jud. Sălaj.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

                                                                                                             

                                                                                                                                                                Afişare site,

                                                                                                                                                                                                                   22.12.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţ decizie revizuire AIM

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 136 NV din 28.08.2012 pentru S.C. Flavoia Hen S.R.L., în vederea desfăşurării  activităţii de creştere pui de carne şi găini ouătoare, desfăşurată pe amplasamentul Platformei avicole Hereclean din loc. Panic, nr. 22/A, com. Hereclean, jud. Sălaj.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

       

                                                                                               Afişare site,

                                                                                                                                                                                            17.10.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţ decizie emitere AIM

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 1 din 30.02.2016 pentru S.C. Cemacon S.A., în vederea desfăşurării  activităţii: fabricarea blocurilor ceramice, desfăşurată pe amplasamentul: mun. Zalău, str. Fabricii, nr. 1.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

                                                                                                       Afişare site, 

   28.09.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţ dezbatere publică Autorizaţie integrată de mediu

 

 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale anunţă publicul interesat cu privire la organizarea DEZBATERII PUBLICE, în cadrul procedurii de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru activitatea:  Producerea ţevilor din oţel fără sudură, laminate la cald şi trase la rece, amplasament: Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 93, jud.Sălaj, operator: SC Silcotub SA.

 Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Zalău, în data de 21.09.2017 cu începere de la ora 15:00.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu, Formularul de solicitare al autorizaţiei integrate de mediu şi Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, str. Parcului, nr. 2,  în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

 Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Sălaj, fax 0260-662622, tel.0260-662619, e-mail office@apmsj.anpm.ro  în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, până în data de 20.04.2017.

 

Data afişării anunţului

                                                                                                                  07.09.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţ public depunere solicitare de revizuire

autorizaţie integrată de mediu

 

            Agentia pentru protecţia Mediului anunţă publicul interest asupra solicitării de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu nr. 1/30.05.2016, emisă de APM Sălaj pentru activitatea de producere blocuri ceramice, pe amplasamentul din localitatea Zalău, str. Fabricii, nr. 1, jud. Sălaj, titular: SC Cemacon SA, ca urmare a modificărilor survenite pe amplasament de la emiterea autoriţiei integrate de mediu.

Documentaţia pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta la punctul de lucru SC Cemacon SA, Zalău, str. Fabricii, nr. 1, jud. Sălaj şi la sediul APM Sălaj, din Zalău, str. Parcului, nr. 2.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Sălaj, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260-662622, e-mail: office@apmsj.ro, în termen de 30 zile de la data aparitiei anunţului.

 

Data afișării pe site

03.07.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţ decizie emitere AIM

 

       Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, pentru S.C. Flavoia Broiler S.R.L., în vederea desfăşurării  activităţii: Fermă de creştere pui de carne şi tineret de înlocuire, desfăşurată pe amplasamentul din loc. Panic, nr. 22/A, com. Hereclean, jud. Sălaj.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

 

                                                                                                                                                                Afişare site,

                                                                                                                                                                                                         31.05.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţuri dezbatere publică Autorizaţii integrate de mediu

 

 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale anunţă publicul interesat cu privire la organizarea DEZBATERII PUBLICE, în cadrul procedurii de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru obiectivul:  Fermă de păsări Panic, amplasament: sat Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comunei Hereclean, în data de 09.05.2017 cu începere de la ora 15:00.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu, Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, municipiul Zalău, str. Parcului, nr. 2, în zilele de luni - joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

 Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Sălaj, fax 0260-662622, tel.0260-662619, e-mail office@apmsj.anpm.ro  în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, până în data de 09.05.2017.

 

Data afişării anunţului

                                                                                                                      24.04.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţuri dezbatere publică Autorizaţii integrate de mediu

 

 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale anunţă publicul interesat cu privire la organizarea DEZBATERII PUBLICE, în cadrul procedurii de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru obiectivul:  Fermă de creştere a puilor de carne şi a tineretului de înlocuire, amplasament: Panic, nr. 22/A, com. Hereclean, jud.Sălaj.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Comunei Hereclean, în data de 20.04.2017 cu începere de la ora 15:00.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu, Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, str. Parcului, nr. 2,  în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

 Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Sălaj, fax 0260-662622, tel.0260-662619, e-mail office@apmsj.anpm.ro  în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, până în data de 20.04.2017.

 

Data afişării anunţului

                                                                                                                  06.04.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţ public

 

            Agenția pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul: “Fermă de păsări Panic”, amplasament: sat Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj, titular: SC Oncos Prod SRL, prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în categoria 6.6, a) “Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte”.

            Documentaţia pentru susţinerea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta la punctul de lucru SC Oncos Prod SRL, sat Panic, com. Hereclean, jud. Sălaj şi la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Sălaj, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260-662622, e-mail: office@apmsj.ro, în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data afișării pe site

14.03.2017

__________________________________________________________________________________

Anunţ public

 

            Agentia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizatiei integrate de mediu pentru obiectivul: “Fermă G.O.C1 de creştere pui de carne şi tineret de înlocuire”, amplasament: Panic, nr. 22/A, com. Hereclean, jud. Sălaj, titular: SC Flavoia Broiler SRL, prevăzută în anexa 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, în categoria 6.6, a) “Creşterea intensivă a păsărilor de curte şi a porcilor, cu capacităţi de peste 40.000 de locuri pentru păsări de curte”.

            Documentaţia pentru susţinerea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta la punctul de lucru SC Flavoia Broiler SRL, Panic, nr. 22/A, com. Hereclean, jud. Sălaj şi la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2.

            Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Sălaj, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260-662622, e-mail: office@apmsj.ro, în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data afișării pe site

02.03.2017

__________________________________________________________________________________

       Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 81-NV/AIM din 29.10.2007 revizuită la 07.07.2011, 07.02.2013, 07.07.2014, 21.12.2016 pentru S.C. Silcotub S.A., în vederea desfăşurării  activităţii: Producerea ţevilor fără sudură din oţel, laminate la cald şi trase la rece, desfăşurată pe amplasamentul: mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 93.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

                                                                                                Afişare site,

                                                                       28.10.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ public depunere solicitare de revizuire

autorizaţie integrată de mediu

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interest asupra solicitării de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 81 NV/29.10.2007, revizuită la data de 21.12.2015 emisă de APM Sălaj pentru activitatea de producere ţevi fără sudură, laminate la cald şi trase la rece, pe amplasamentul din Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 93, jud. Sălaj, ca urmare a modificărilor survenite pe amplasament de la emiterea autoriţiei integrate de mediu. Documentaţia pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta la sediul SC Silcotub SA din Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 93, jud. Sălaj şi la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Sălaj, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260-662622, e-mail: office@apmsj.ro, în termen de 30 zile de la data aparitiei anunţului.

 

Data afişării pe site:

30.08.2016

__________________________________________________________________________________

 

Anunţ decizie emitere AIM

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, pentru:  „Centrul de management integrat al deșeuilor pentru județul Sălaj”, în vederea desfăşurării  activităţilor prevăzute în Anexa Nr.1, din Legea nr. 278/2013-privind emisiile industriale, în categoria 5. Gestionarea deșeurilor:

 5.4. Depozitele de deșeuri, astfel  cum sunt definite la lit.b), din anexa nr.1, a HGR nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare,  care  primesc  peste  10 tone de deșeuri pe zi sau cu o capacitate totală de  peste 25 000 de tone, cu excepția depozitelor pentru deșeuri inerte;

5.3.b) Valorificarea sau o combinație de valorificare și eliminare a deșeurilor nepericuloase cu o capacitate mai mare de 75 de tone pe zi, implicând, cu excepția activităților care intră sub incidența prevederilor anexei nr. 1, din HGR nr. 188/2002, cu modificările și completările ulterioare, una sau mai multe din următoarele activități: (i) tratarea biologică,

desfăşurată pe amplasamentul : extrav. loc. Dobrin, parcela ,,între Păduri”, com. Dobrin, județul Sălaj.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

                                                                                                                                           Afişare site,

                                                                    14.06.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ decizie emitere AIM

 

       Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu, pentru S.C. Cemacon S.A., în vederea desfăşurării  activităţii: Fabricare blocuri ceramice, desfăşurată pe amplasamentul mun. Zalău, str. Fabricii, nr. 1, jud. Sălaj.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

                                                                                                                                                                  Afişare site,

                                          27.04.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ dezbatere publică Autorizaţie integrată de mediu

 

 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale anunţă publicul interesat cu privire la organizarea DEZBATERII PUBLICE, în cadrul procedurii de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru:

,,Centrul de management integrat al deșeurilor pentru județul Sălaj (CMID)”, amplasament: extravilanul localității Dobrin, parcela ,,între Păduri”, com. Dobrin, județul Sălaj, operator : BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Dobrin, în data de 04.04.2016 cu începere de la ora 15:00.

Informaţiile privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu, Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, str. Parcului, nr. 2,  în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

 Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Sălaj, fax 0260-662622, tel.0260-662619, e-mail office@apmsj.anpm.ro  în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, până în data de 04.04.2016.

 

Data afişării anunţului,

                                                                                                                   11.03.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ dezbatere publică Autorizaţii integrate de mediu

 

 AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale anunţă publicul interesat cu privire la organizarea DEZBATERII PUBLICE, în cadrul procedurii de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru Instalaţie existentă:  Fabrică de blocuri ceramice, amplasament: mun. Zalău, str. Fabricii, nr. 1, jud.Sălaj.

Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Zalău, în data de 23.02.2016 cu începere de la ora 15:00.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită autorizaţia integrată de mediu, Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, str. Parcului, nr. 2,  în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmsj.anpm.ro.

 Publicul are dreptul să prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Sălaj, fax 0260-662622, tel.0260-662619, e-mail office@apmsj.anpm.ro  în zilele de luni-joi între orele 08:00 – 16:00 şi vineri între orele 08:00 – 13:00, până în data de 22.02.2016.

 

Data afişării anunţului

                                                                                                                  08.02.2016

__________________________________________________________________________________

Anunţ public

 

            Agentia pentru protecţia Mediului anunţă publicul interest asupra solicitării de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu nr. 9-NV6/14.03.2006, revizuita la 24.10.2007, emisă de ARPM Cluj Napoca pentru activitatea de producere blocuri ceramice, pe amplasamentul din localitatea Zalău, str. Fabricii, nr. 1, jud. Sălaj, titular: SC Cemacon SA ca urmare a modificărilor survenite pe amplasament de la emiterea autorizaţiei integrate de mediu. Documentaţia pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta la punctul de lucru SC Cemacon SA, Zalău, str. Fabricii, nr. 1jud. Sălaj şi la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Sălaj, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260-662622, e-mail: office@apmsj.ro, în termen de 30 zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data afișării pe sire

24.11.2015         

__________________________________________________________________________________

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 81-NV/AIM din 29.10.2007 revizuită la 07.07.2011, 07.02.2013, 07.07.2014, pentru S.C. Silcotub S.A., în vederea desfăşurării  activităţii: Producerea ţevilor fără sudură din oţel, laminate la cald şi trase la rece, desfăşurată pe amplasamentul: mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 93.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

                                                                                                                                                                               Afişare site,

19.11.2015

__________________________________________________________________________________

Anunţ public

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu nr. 129-NV6/AIM din 20.10.2011, pentru S.C. Cemacon S.A., în vederea desfăşurării  activităţii: Fabricare blocuri ceramice, desfăşurată pe amplasamentul: loc. Recea, str. Fabricii, nr. 1, com. Vârşolţ, jud. Sălaj.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

                                                                                                                                                                                                                        Afişare site,

                                                                           31.07.2015

__________________________________________________________________________________

Anunţ public

            Agentia pentru protecţia Mediului anunţă publicul interest asupra solicitării de revizuire a Autorizaţiei integrate de mediu nr. 129 NV6/20.10.2011, emisă de ARPM Cluj Napoca pentru activitatea de producere blocuri ceramice şi exploatare argilă în carieră, pe amplasamentul Fabricii de blocuri ceramice Recea, din localitatea Recea, str. Fabricii, nr. 1, comuna Vârşolţ, jud. Sălaj, titular: SC Cemacon SA ca urmare a modificărilor survenite pe amplasament de la emiterea autoriţiei integrate de mediu. Documentaţia pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta la punctul de lucru SC Cemacon SA, Recea, str. Fabricii, nr. 1, comuna Vârşolţ jud. Sălaj şi la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Sălaj, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260-662622, e-mail: office@apmsj.ro, în termen de 30 zile de la data aparitiei anunţului.

Data afișării pe site

22.05.2015

______________________________________________________________________

Anunţ public

 

            Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra solicitării de revizuire a Autorizaţiei Integrate de Mediu nr. 81 NV/29.10.2007, revizuită la data de 07.03.2011, 07.02.2013 şi la data de 07.07.2014 emisă de APM Sălaj pentru activitatea de producere ţevi fără sudură, laminate la cald şi trase la rece, pe amplasamentul din Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 93, jud. Sălaj, titular, SC Silcotub SA, ca urmare a modificărilor survenite pe amplasament de la emiterea autoriţiei integrate de mediu. Documentaţia pentru revizuirea autorizaţiei integrate de mediu se poate consulta la sediul SC Silcotub SA din Zalău, B-dul Mihai Viteazul, nr. 93, jud. Sălaj şi la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la APM Sălaj, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260-662622, e-mail: office@apmsj.ro, în termen de 30 zile de la data aparitiei anunţului.

______________________________________________________________________

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de revizuire a autorizaţiei integrate de mediu pentru S.C. Silcotub S.A., în vederea desfăşurării  activităţii: Producerea ţevilor fără sudură din oţel, laminate la cald şi trase la rece, desfăşurată pe amplasamentul: mun. Zalău, b-dul Mihai Viteazul, nr. 93.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

______________________________________________________________________

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru S.C. Uzina Electrică Zalău S.A., în vederea desfăşurării  activităţii deproducere a energiei termice, desfăşurată pe amplasamentul: mun. Zalău, V. Mi?ei, nr. 2.

       Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

______________________________________________________________________

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SĂLAJ SI SC UE  Zalău SA

în baza Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale anunţă publicul interesat cu privire la organizarea unei DEZBATERI PUBLICE, în cadrul procedurii de emitere a Autorizaţiei Integrate de Mediu pentru Instalaţie existentă:  Instalatie mare de ardere nr. 3, activitatea de furnizare a energiei termice, amplasament: mun. Zalău, Valea Mitei, nr. 2, jud.Sălaj

Dezbaterea publică va avea loc la sediul societătii, în data de 07.01.2014 cu începere de la ora 15.00.

Informaţii privind impactul potenţial asupra mediului al activităţii pentru care se solicită Autorizaţia Integrată de Mediu, Formularul de solicitare a autorizaţiei integrate de mediu şi Raportul de amplasament pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sălaj, str. Parcului, nr. 2,  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, precum şi la următoarea adresă de internethttp://apmsj.anpm.ro

 Publicul are dreptul sa prezinte verbal sau în scris comentariile asupra solicitării de obţinere a autorizaţiei integrate de mediu la sediul Agenţiei pentru Protecţia  Mediului Sălaj, fax 0260-662622, tel.0260-662619, e-mail office@apmsj.anpm.ro  în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 şi vineri între orele 8-14, până în data de 07.01.2014.

Data afişării anunţului

23.12.2013

______________________________________________________________________

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu revizuite,ca urmare a modificărilor survenite pe amplasament de la emiterea autorizaţiei integrate de mediunr.81 NV /29.10.2007, pentru SC Silcotub SA Zalău, în vederea desfăşurării  activităţii deproducere ţevi fără sudură, laminate la cald şi trase la rece, desfăşurată pe amplasamentul din Zalău, B-dul M.Viteazu, nr. 93, jud. Sălaj.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site:

08.01.2013

______________________________________________________________________

Agenţia pentru Protecţia Mediului Sălaj anunţă publicul interesat asupra deciziei de emitere a autorizaţiei integrate de mediu pentru S.C. Rominserv Valves IAIFO S.R.L. Zalău, în vederea desfăşurării  activităţii de producere articole de robinetărie, desfăşurată pe amplasamentul: Zalău, B-dul M.Viteazu, nr.58.

          Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Sălaj, Zalău, str. Parcului, nr. 2, fax: 0260- 6626022, email: office@apmsj.anpm.ro, în termen de 30 de zile de la data apariţiei anunţului.

 

Data afişării anunţului pe site:

20.12.2012.


Decizii emitere autorizaţii integrate de mediu