Prezentare planificare de mediu

Pentru a păstra un echilibru între mediul natural, resursele acestuia şi om, este necesară o planificare strategică a dezvoltării, astfel încât să existe în permanenţă un...

Planul Local de Actiune pentru Mediu Constanta

Având în vedere modificarea modului de abordare a problematicii de mediu prin prisma transpunerii acquis-ului comunitar de mediu, a noilor responsabilităţi asumate de autorităţi şi...

Actualizare PNAPM

Fisa pentru propunere de proiect Instructiuni completare Fisa propunere proiect Codificare diective Uniunea Europeana in domeniul protectiei mediului