Asset Publisher Asset Publisher

Back

Documentatii 2019

COMUNA DALBOSET - Lucrari de construire - Amenajare teren de sport în localitatea Șopotu Vechi, com. Dalboșeț, jud. Caraș-Severin

COMUNA DALBOSET - Lucrari de construire - amenajare teren de sport in localitatea Dalboset, Com. Dalboset, Judetul Caras-Severin

DIRECTIA DE DRUMURI JUDETENE, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Modernizare DJ 585, Valea Pai-Duleu-limita Jud. Timis km 28+200-36+200

S.C. COLCEAR SERVCOM   S.R.L. - Lucrari de exploatare cariera pentru andezit si roci industriale in perimetrul temporar de exploatare Zavoi, comuna Zavoi, judeţul Caras-Severin

S.C. MOE – HPG TIMIȘOARA S.R.L. - Exploatare în carieră pentru metadolerit industrial și de construcție în perimetrul temporar de exploatare "Valea Ribișului", com. Socol, jud. Caraş Severin

S.C. CEAPAEV CONSTRUCT S.R.L. - Executie lucrari miniere de exploatare in cariera a rocilor industriale si de constructie in perimetrul temporar de exploatare ”Dealul Taria” – Comuna Bozovici, Judetul Caras-Severin

DORCAN GHEORGHE - Lucrări de construire-Sala de evenimente-reautorizare constructie incepută cu AC  nr. 9/19.10.2018 emisă de Primăria com. Păltiniș

UAT TOPLET - Extindere retea joasa tensiune localitatea Toplet, zona Valea Cernei - PECO, Jud. Caras-Severin

COMUNA IABLANIȚA - Modernizare drumuri vicinale in Comuna Iablanita, Judetul Caras - Severin

S.C. ENDRESS GROUP ROMANIA S.R.L. - Construire hala montaj echipamente electrice

S.C. BANATAGRO PORC BAF 2020 S.R.L. - Ferma reproductie Varadia

Episcopia caransebes - Construire manastire ortodoxa

HALIP CONSTANTIN - Modernizare si renovare hotel existent S+P+3E+M afectat de incendiu

S.C. AC ARIAL COM S.R.L. - Demolare cladiri existente si construire Spatiu comercial, acces carosabil si pietonal, bransamente utilitati pentru proiectul Spatiu comercial

COMUNA IABLANITA - Modernizare drumuri vicinale în comuna Iablanița, jud. Caraș-Severin

SC POPUȚI INVESTMENT & LOGISTIC SRL - Amplasare hală depozitare utilaje, container procesare,sanitar și frigorific în scopul – înființarea unei plantații de măr și păr de către  SC POPUȚI INVESTMENT & LOGISTIC SRL

ROSIAN  ION  si sotia ROSIAN  ILEANA - Modificare fatada, amplasare firme luminoase pe fatada, modernizare si extindere cladire si schimbare destinatie

COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE „CFR” -S.A. - Refacție totală linia C.F. Orșova – Jimbolia, între stațiile Vălișoara și Caransebeș, de la km 461+100 la km 475+835

VALUSESCU PAVEL - Infintare casa de vacanta P+M, Comuna Turnu Ruieni, Sat Borlova (Muntele Mic)

COMUNA CARBUNARI - Lucrari de reabilitare si modernizare drum vicinal spre Lacul Dracului

S.C. FERKEL ZUCHT S.R.L. - Crestere capacitate de productie in ferma Ferkel Zucht

S.C. MARESAU BREEDING S.R.L. - Extindere ferma porcine reproductie – Mercina

COMUNA SLATINA TIMIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, Reabilitare statie de epurare in localitatea Slatina Timis, judetul Caras-Severin

COMUNA SLATINA TIMIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin, Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă

S.C. ROMPROFIX S.R.L. - Construire hala cu functiuni de depozitare, comert, servicii, anexe tehnice, imprejmuire teren, amenajare locuri de parcare si accese

COMUNA SLATINA TIMIS, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Executie retea de alimentare cu apa si gospodarie de apa in localitatea Sadova Noua

S.C. COCA S.R.L. - Sistematizare verticala-platforma beton, finisaje exterioare zid sprijin existent mal sting Cerna

E-DISTRIBUTIE BANAT - L 6748/2018 Rezervare LEA 20 kV Gîrnic, racord Moldovița cu LEA 20 kV Repompare-Ogașu Grecilor

S.C. ADMIV MURGOI S.R.L. - Dezvoltarea societății SC ADMIV MURGOI SRL prin realizarea unei investiții integrate în com. Slatina-Timiș și construire hala metalică cu F.N.C.Slatina-Timis, Jud. Caras-Severin

S.C. LION S.R.L. - Construire pensiune P+1E

COMUNA TEREGOVA JUDETUL CARAS – SEVERIN - Amenajare teren sport in localitatea Rusca, Comuna Teregova

S.C. UD Forestrans S.R.L. - Construire pensiune turistica P+M 

S.C. CEETRUS  ROMANIA  S.R.L. - Demolare hale industriale si cladiri platforma  Mociur

COMUNA BUCHIN - Reparatii sectoare de drum comunal DC 13 - Comuna Buchin, Judetul Caras-Severin

U.A.T. NAIDAS - Racorduri la rețeaua de alimentare cu apă și sistem de colectare și epurare a apelor menajere, comuna Naidăș, jud.Caraș-Severin

PRIMARIA COMUNEI GARNIC, prin S.C. BRACONSDESIGN S.R.L - Refacere tronsoane calamitate DC49 Km 4+990 – Km 5+070 si Km 8+300 – Km 8+450

S.C. MUNTELE MIC SUPERSKI S.R.L. - Desființare și construcție, construcție din lemn pentru servicii de teleschi Borlova

DANUBE SPA & SAILING RESORT S.R.L. - Construire ponton pentru activitati recreative in sat Gornea, comuna Sichevita, judetul Caras-Severin

S.C. ADAD INCINERATOR S.R.L. - Construire două anexe exploatație agricolă și amenajare instalație de incinerare cu o capacitate de 350 kg/șarjă

COMUNA LAPUSNICU MARE - Sistem de preluare a apelor pluviale și a aluviunilor din locul numit „PRĂ FAȚĂ”, Comuna Lăpușnicu Mare, județ Caraș-Severin

COMUNA BUCOSNITA - Construire teren minifotbal cu suprafață sintetică și împrejmuire

COMUNA  GIRNIC - Refacere tronsoane calamitate DC49, km 4+990-km 5+070 și km 8+300-km 8+450

MUNICIPIUL RESITA - Racordarea localității Moniom la rețeaua de apă a Municpiului Reșița

COMUNA BUCOSNITA, JUDETUL CARAS-SEVERIN - Modernizare infrastructurii – strazi in Comuna Bucosnita, Judetul Caras-Severin

RĂILEANU DAMIAN și RĂILEANU SILVIA - Desființare și construire cabană de agrement D+P+2E

COMUNA ZAVOI - reabilitare și modernizare străzi în intravianul localității Măru-Etapa II, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin

MUNICIPIUL RESITA - bretea de legatura in Microraionul 1, cu extinderea acceselor spre b-dul Muncii si amenajarea parcarilor si spatiilor verzi si legatura rutiera intre DN 58 si Valea Terovei (zona industriala) - Municipiul Resita

PRIMARIA ORAVITA - demolare si construire piata agroalimentara: desfiintarea unor constructii existente, construire piata agroalimentara Oravita (P+E), anexe si utilitati, amenajare teren si spatii adiacente, reparatii la zidul de sprijin existent, organizare de santier in cadrul proiectului cu titlul "Extinderea retelei agrico in zona transfrontaliera Oravita-Bela Crvka"

PRIMARIA ORAVITA - reabilitare drumuri, strazi urbane orasul Oravita, Judetul Caras-Severin

PRIMARIA LAPUSNICU MARE - construire teren de sport in localitatea Lapusnicu Mare, Comuna Lapusnicu Mare, Judetul Caras-Severin

COMUNA ARMENIȘ - Modernizare strazi rurale in Comuna Armenis,Judetul Caras-Severin

COMUNA ARMENIȘ - Modernizare drum comunal DC 23, strazi si drumuri vicinale in Comuna Armenis, Judetul Caras-Severin

SC AMM CONSSTRUCT 2015 SRL  - Exploatare în carieră pentru gnais industrial și de construcție în perimetrul temporar de exploatare "Dealul Văliugului"

U.A.T. ORAVITA, JUD. CARAS-SEVERIN - reabilitare si modernizare a  infrastructurii rutiere U.A.T. Oravita, oras Oravita, Zona Veche – Partea de est

COMUNA GORUIA, JUD. CARAS-SEVERIN - extindere alimentare cu apa, canalizare menajera si Statie de epurare sat Girliste, comuna Goruia

COMUNA BANIA, JUD.CARAS-SEVERIN - podet din beton armat peste paraul Bania in Comuna Bania, Judetul Caras-Severin

COMUNA OCNA DE FIER - extindere alimentare cu apa in localitatea Ocna de Fier

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT, TIMISOARA - Regularizare parau Cremeni in orasul Bocsa

COMUNA CORONINI - Construire alee pietonala pentru acces Cetatea Ladislau si parcare adiacenta DN 57, in Comuna Coronini, Judetul Caras-Severin

MUNICIPIUL RESITA - Reabilitarea si modernizarea fondului locativ existent-reabilitarea blocului Camin nr.2 de locuinte sociale si demolarea blocului Camin nr.1 de locuinte sociale, cartier Mociur - Municipiul Resita, judetul Caras-Severin

RĂILEANU DAMIAN - construire cabană de agrement D+P+2E, Muntele Mic

COMUNA POJEJENA - construire pod intravilan in localitatea Radimna, Comuna Pojejena, Jud. Caras-Severin

COMUNA SLATINA TIMIS - modificarea solutiei de captare a apei, transport si tratarein cadrul proiectului "Sistem de alimentare cu apa si statie de tratare a apei in satul Ilova, Comuna Slatina Timis", Jud. Caras-Severin

SC MAGIC BLUE PALACE SRL - construire sala evenimente si imprejmuire teren

SC CSE HELEN BOHEMIA SRL - construire spatii de cazare tip camping

SC EMILIANO VEST SRL - lucrari de exploatare geologica perimetrul EMILIANO TIMIS

COMUNA GIRNIC - modernizare strazi in localitatea Girnic, Jud. Caras-Severin

COMUNA LAPUSNICU MARE - reabilitare DC 44, pe raza Comunei Lapusnicu Mare, Jud. Caras-Severin

MUNICIPIUL RESITA - reabilitarea strazilor Calea Timisoarei si Barzavitei-Municipiul Resita

COMUNA BAUTAR - alimentare cu apa Bucova si Bautar

COMUNA BAUTAR - canalizare si statie de epurare Bautar. Bucova si Cornisoru

UAT ZORLENTU MARE - Modernizare retele stradale Zorlentu Mare

CNTEE TRANSELECTRICA SA - Retehnologizare Statia 220/110 kV Iaz


Achizitii servicii arhivare

Invitatie participare Servicii arhivare Formulare servicii arhivare Caiet sarcini Servicii arhivare

INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole

  INFORMARE privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile agricole    

Program CASA VERDE CLASIC

Solicitanţii respinşi pot contesta Decizia Comitetului Director. Contestaţiile se depun în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din Ghidul de Finanţare, în termen de 10 zile lucrătoare,...

Invitatie participare licitatie achizionare bunuri

APM CS-Invitatie de participare APM CS-Caiet de sarcini Formulare

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE 10NAT-RO-740

Comunicat de presa - conferinta de inchidere a proiectului LIFE  10NAT-RO-740

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Comunicat - Seminar Ziua Europeana a Parcurilor Nationale

Calendarul Evenimentelor Ecologice

  Data Evenimentul aniversat 02 Februarie ...

Actiunea: Let’s Do It Romania!

  Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin a participat la desfăşurarea la nivel naţional a campaniei Let’s do it, Romania! Curăţenie în toată ţara într-o...

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

Raport de audiente pe probleme de mediu - Primaria Oravita

2013 Anul International al Aerului

  2013 Anul International al Aerului