Anunt public privind decizia etapei de incadrare pentru planul : „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând SC SIM DORIAN FOREST SRL; SC EXPLOVAS PREST SRL; SC DOMARITED SRL şi al persoanelor fizice constituite în Asociaţia Proprietarilor de Păduri Vrancea 2022, U.P. XXI Vrancea 2022”, amplasament - pe raza următoarelor U.A.T.-uri: Focşani, Jariştea, Broşteni, Reghiu, Mera, Boloteşti, Vidra, Bârseşti, Valea Sării, Carligele, Coteşti, judeţul Vrancea - titulari - S.C. SIM DORIAN FOREST S.R.L.; S.C. EXPLOVAS PREST S.R.L.; S.C. DOMARITED S.R.L. şi al persoanelor fizice constituite în Asociaţia Proprietarilor de Păduri Vrancea 2022, U.P. XXI Vrancea 2022, prin S.C. OLIVIA DUAL S.R.L.

Anunt public pentru persoanele interesate asupra definitivării proiectului de plan și a Raportului de mediu pentru „Studiu adiţional de actualizarea a prevederilor amenajamentului U.P.I Valea Caregnei, U.P.II Frăsinet, U.P. III Zăvoaiele Siretului, U.P. IV Homocea, U.P. V Varniţa, U.P. VI Mărăşti, U.P. VII Muşunoaiele”, amplasament pe raza unităţilor administrativ teritoriale: Adjud, Bogheşti, Corbiţa, Fitioneşti, Homocea, Moviliţa, Panciu, Păuneşti, Ploscuţeni, Pufeşti,Răcoasa, Rugineşti, Străoane, Tănăsoaia în judeţul Vrancea, Poiana în judeţul Galaţi, Căiuţi, Coţofăneşti, Huruieşti, Podu Turcului, Tătărăşti în judeţul Bacău - titular - DIRECŢIA SILVICĂ VRANCEA-OCOLUL SILVIC PANCIU-VALEA CAREGNEI şi organizarea dezbaterii publice a acestora în data de 05.12.2022 la ora 1400, la sediul OCOLULUI SILVIC PANCIU-VALEA CAREGNEI din Panciu, str. Titu Maiorescu nr. 41, jud.Vrancea

Anunt public privind publicul interesat asupra definitivării proiectului de plan și a Raportului de mediu pentru „Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând comunei Pufeşti şi proprietate privată aparţinând persoanelor fizice Barău Maria, Dumitrescu Teodor, Ionescu Mihail, Ionescu Ionela-Mihaela, Ionescu Mircea, Ionescu Emil, cuprinşi în U.P. I ZAMFIRESCU”, amplasament U.A.T. : Chiojdeni, Dumitreşti şi Pufeşti, judeţul Vrancea - titulari - COMUNA PUFEŞTI şi persoanele fizice: Barău Maria, Dumitrescu Teodor, Ionescu Mihail, Ionescu Ionela-Mihaela, Ionescu Mircea, Ionescu Emil, şi organizarea dezbaterii publice a acestora în data de 27.10.2022 la ora 1330, la sediul Primăriei comunei Pufeşti, judeţul. Vrancea

Anunt public privind publicul interesat asupra definitivării proiectului de plan și a Raportului de mediu pentru „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând OBȘTII DE MOȘNENI ÎN DEVĂLMĂȘIE A SATELOR VIDRA ȘI TICHIRIȘ”, amplasament - satele: Vidra şi Tichiriş, organizat în U.P. VII. Vidra – Tichiriş, comuna Tulnici, jud. Vrancea - titular - OBȘTEA DE MOȘNENI ÎN DEVĂLMĂȘIE A SATELOR VIDRA ȘI TICHIRIȘ (prin PADOPOTERA SRL), şi organizarea dezbaterii publice a acestora în data de 18.10.2022 la ora 1200, la sediul Primăriei comunei Vidra, satul Vidra, str. Unirii, nr. 12, jud. Vrancea

Anunt public asupra definitivării proiectului de plan și a Raportului de mediu pentru „Actualizarea prevederilor amenajamentului U.P.I Beciu, U.P II Vulcăneasa, U.P.III Petreanu, U.P.IV Stoichiţa, U.P. V Reghiu, U.P. VI Milcovel, U.P. VII Arva, U.P. VIII Focşani, U.P. IX Bilieşti, U.P. X Doaga, U.P. XI Paltin, U.P. XII Mordanu”, amplasament pe raza unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos, Bilieşti, Boloteşti, Broşteni, Cîrligele, municipiul Focșani, Garoafa, Gura Caliţei, Jariştea, Măraşeşti, Mera, Năneşti, Năruja, Nereju, Nistoreşti, Odobeşti, Paltin, Poiana Cristei, Răstoaca, Reghiu, Suraia, Spulber, Valea Sării, Vînători, Vîrteşcoiu, Vidra, Vrîncioaia, Vulturu; judeţul Galaţi: Cosmeşti, Drăguşeni, Movileni, Nicoreşti; judeţul Covasna: Covasna, Zăbala; judeţul Buzău: Gura Teghii - titular - DIRECŢIA SILVICĂ VRANCEA-OCOLUL SILVIC FOCŞANI

Anunt public privind depunerea notificarii in vederea obtinerii avizului de mediu pentru „ Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica a statului administrat de RNP-Romsilva din UP I Jitia, UP II Vintileasca, UP IV Dumitresti, UP VIII Gura Calitei si UP IX Valea Peleticului ”, amplasament pe raza unităţilor administrativ teritoriale: Bordeşti, Chiojdeni, Cârligele, Coteşti, Dumbrăveni, Dumitreşti, Goleşti, Gugeşti, Gura Caliţei, Jitia, Poiana Cristei, Popești, Slobozia Bradului, Sloboza Ciorăști, Tâmboiești, Urechești, Vintileasca, jud. Vrancea şi Bisoca, Podgoria, Valea Salciei , jud. Buzau - titular - DIRECȚIA SILVICA VRANCEA – OCOLUL SILVIC DUMITREȘTI

Anunt public asupra depunerii notificării in vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând SC SIM DORIAN FOREST SRL; SC EXPLOVAS PREST SRL; SC DOMARITED SRL şi al persoanelor fizice constituite în Asociaţia Proprietarilor de Păduri Vrancea 2022, U.P. XXI Vrancea 2022”, amplasament - U.A.T. Focsani, jaristea, Broşteni, Reghiu , Mera, Boloteşti, Vidra, Bârseşti, Valea Sarii, Carligele, Coteşti, judeţul Vrancea, titulari: SC SIM DORIAN FOREST SRL; SC EXPLOVAS PREST SRL; SC DOMARITED SRL şi al persoanelor fizice constituite în Asociaţia Proprietarilor de Păduri Vrancea 2022, U.P. XXI Vrancea 2022

Anunt public asupra depunerii notificării in vederea obţinerii avizului de mediu pentru ,, Elaborare PUZ modificator pentru construire locuinte individuale, bloc locuinte P+3E+4R si hotel P+4E+5R la puz aprobat pentru construire locuinte colective, locuinte individuale si servicii complementare, aprobat prin HCL nr. 394/2019” cu amplasamentul in mun. Focsani, T 22, P 62/13, 62/15, 27/1, 62/1, 62/14, jud. Vrancea - titular - VARTOLOMEI CRISTINEL STEFAN si IRINA, BUDEANU PETRUS, LEU MARICEL, MARDARE ELENA si NECULAI, BARAU FLAVIUS IONUT si MANUELA, PETCU IONUT, OPREA MARIA, TABAN CORNELIU, S.C. ESCALATOR CLEANING S.R.L., SPANU MARIN si NICOLETA, DRAGOMIR SILVIU NICU si LILIANA MIHAELA

Anunt public privind depunerea notificarii in vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând persoanei juridice SC Limsilva Forest SRL și persoanelor fizice Macovei Viorica, Macovei Iulian, Mihăilă Steriana, Cristina T. Niculina, Stoian Ion, Stoian Gicu, Stoian Fănică, Stoian Marius, Luca Nastasia, Stoian Neculai, Stoian Marian, Pricopie C. Neculai, Parvana Alexandrina, Cristodor Stanca”, amplasament în U.A.T: Nistorești, Vira, Bolotești, Jariștea și Năruja din judeţul Vrancea , titular: SC Limsilva Forest SRL și persoanelor fizice Macovei Viorica, Macovei Iulian, Mihăilă Steriana, Cristina T. Niculina, Stoian Ion, Stoian Gicu, Stoian Fănică, Stoian Marius, Luca Nastasia, Stoian Neculai, Stoian Marian, Pricopie C. Neculai, Parvana Alexandrina, Cristodor Stanca prin Macovei Răduță

Decizia etapei de incadrare privind PLAN URBANISTIC ZONAL – ,, Construire locuinte colective ’’ - titular - S.C. AUTO ZBR S.R.L.

DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (initiala)   Nr. 1047 / 18.10.2021   PLAN URBANISTIC ZONAL –  ,,  Construire locuinte colective ’’ propus a fi amplasat in...