Decizie privind etapa de incadrare pentru Planul de Mobilitate Urbana Durabila al orasului Panciu - titular - U.A.T. ORASUL PANCIU

DECIZIE PRIVIND ETAPA DE INCADRARE            Ca urmare a solicitarii nr. 7257/07.05.2018, adresate de UAT ORASUL PANCIU cu sediul in Panciu,...

Decizia etapei de incadrare pentru Reactualizare Plan Urbanistic General al comunei Movilita -titular - PRIMARIA COMUNEI MOVILITA

DECIZIE Nr. 2364 din 12.04.2018      Ca urmare a notificării depuse de PRIMARIA COMUNEI MOVILITA , titularul planului : „Reactualizare Plan Urbanistic General al...

Anunt public privind organizarea dezbaterii publice pentru PLAN URBANISTIC GENERAL – Reactualizare PUG al orasului Marasesti

ANUNT PUBLIC   Agenţia Pentru Protecţia Mediului Vrancea anunţa publicul interesat asupra definitivării Raportului de mediu pentru PLAN URBANISTIC GENERAL – Reactualizare PUG al...

Anunt public privind dezbaterea publică a Raportului de Mediu pentru ,, P. U. Z. - Construire parc eolian ”, titular S.C. BORA ENERGY 2 S.R.L.

Agentia pentru Protectia Mediului anunţă publicul interesat asupra definitivării Raportului de  Mediu pentru ,, P. U. Z. - Construire parc eolian ” – comuna M ă ic ă neşti , propus a...

Anunt public privind decizia de incadrare pentru PLANUL URBANISTIC ZONAL - Construire fabrica de peleti si brichete - titular - S.C. SIMFOREST S.R.L.

A.P.M.Vrancea si S.C. SIMFOREST S.R.L. din com. Andreiasu de Jos, sat Andreiasu de Jos, anunţa publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de încadrare a...

Anunț public privind ELABORARE P.U.Z. ATRAGERE ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE HALA PRODUCȚIE CONFECȚII METALICE itular SC Graubunden Metal SRL

A.P.M.Vrancea și SC Graubunden Metal SRL cu sediul în mun. Focșani, str. Odobești, nr. 35, jud. Vrancea , anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea de...

Decizia etapei de incadrare privind PLANUL URBANISTIC ZONAL - "Construire unitate productie bauturi racoritoare - titular - S.C. CIRAST S.R.L.

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE Nr. 1054 din 30.03.2017   Ca urmare a notificării adresate de S.C. CIRAST S.R.L. , cu sediul în comuna Cotesti, sat Goleştii de Sus, judetul Vrancea,...

Decizie etapa de incadrare - P.U.Z. Amenjare microferrma piscicola - titular - CRETU DANUT

Nr. 72 / 13.01.2017                                 DECIZIE PRIVIND ETAPA DE INCADRARE PLAN URBANISTIC...

Decizia etapei de incadrare plan urbanistic zonal Construire hale de productie confectii metalice - titular DAMASCHIN NECULAI si DAMASCHIN MANDITA

DECIZIE PRIVIND ETAPA DE INCADRARE PLAN URBANISTIC ZONAL –  ,, Construire hale productie confectii metalice’’ propus a fi amplasat  in com. Cotesti, T 34, P 1349/2, 1349/1, jud....

notificare emitere aviz de mediu -NEDELCU DRAGOS TOMA

Notificare emitere aviz de mediu - Data afisarii pe site: 18.12.2015   Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea anunta publicul interesat asupra depunerii notificării in vederea...

Decizia etapei de incadrare - P.U.G. COMUNA BORDESTI

DECIZIE Nr. 10380 din 11.12.2015            Ca urmare a notificării depuse de PRIMARIA COMUNEI BORDESTI , titularul proiectului:  ...

INDRUMAR realizare EA si EIM - A.B.A. SIRET - BACAU

                     In urma analizarii documentatiei prezentate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica  din data de  ...