Decizie emitere aviz de mediu pentru „Studiu adiţional de actualizarea a prevederilor amenajamentului U.P.I Valea Caregnei, U.P.II Frăsinet, U.P. III Zăvoaiele Siretului, U.P. IV Homocea, U.P. V Varniţa, U.P. VI Mărăşti, U.P. VII Muşunoaiele”, amplasament pe raza unităţilor administrativ teritoriale: Adjud, Bogheşti, Corbiţa, Fitioneşti, Homocea, Moviliţa, Panciu, Păuneşti, Ploscuţeni, Pufeşti,Răcoasa, Rugineşti, Străoane, Tănăsoaia în judeţul Vrancea, Poiana în judeţul Galaţi, Căiuţi, Coţofăneşti, Huruieşti, Podu Turcului, Tătărăşti în judeţul Bacău - titular - DIRECŢIA SILVICĂ VRANCEA-OCOLUL SILVIC PANCIU-VALEA CAREGNEI

Decizia etapei de incadrare (proiect) privind „AMENAJAMENTULUI SILVIC U.P. III NĂRUJA” - titular - OBȘTEA NĂRUJA

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE - Proiect Nr. 6386 din 16.08.2022   Ca urmare a notificării adresate către OBȘTEA NĂRUJA cu sediul în Sat Năruja, com. Năruja, jud. Vrancea...

Decizie emitere a avizului de mediu pentru „Actualizarea prevederilor amenajamentului U.P.I Beciu, U.P II Vulcăneasa, U.P.III Petreanu, U.P.IV Stoichiţa, U.P. V Reghiu, U.P. VI Milcovel, U.P. VII Arva, U.P. VIII Focşani, U.P. IX Bilieşti, U.P. X Doaga, U.P. XI Paltin, U.P. XII Mordanu”, amplasament pe raza unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos, Bilieşti, Boloteşti, Broşteni, Cîrligele, municipiul Focșani, Garoafa, Gura Caliţei, Jariştea, Măraşeşti, Mera, Năneşti, Năruja, Nereju, Nistoreşti, Odobeşti, Paltin, Poiana Cristei, Răstoaca, Reghiu, Suraia, Spulber, Valea Sării, Vînători, Vîrteşcoiu, Vidra, Vrîncioaia, Vulturu; judeţul Galaţi: Cosmeşti, Drăguşeni, Movileni, Nicoreşti; judeţul Covasna: Covasna, Zăbala; judeţul Buzău: Gura Teghii - titular - DIRECTIA SILVICA VRANCEA - OCOLUL SILVIC FOCSANI

Decizie initiala pentru Planul de Amenajare Pastorală al Comunei Sihlea - titular - Primaria Comunei Sihlea

DECIZIE INIŢIALĂ Nr. 1915 din 19.03.2019   Ca urmare a cererii adresate de Primăria Comunei Sihlea , cu sediul în comuna Sihlea,  satul Sihlea, judeţul Vrancea,...

Decizie privind etapa de incadrare pentru PLAN URBANISTIC ZONAL - Construire fabrica de productie peleti si brichete - titular - S.C. SIMFOREST S.R.L.

DECIZIE PRIVIND ETAPA DE INCADRARE PLAN URBANISTIC ZONAL –  ,, Construire fabrica de productie peleti si brichete ’’ propus a fi amplasat  in Odobesti, str. Libertatii, nr. 240,...

Decizia privind etapa de incadrare PLAN URBANISTIC ZONAL pentru proiectul Showroom si dezmembrari auto - titular S.C. LG BROTHERS AUTO S.R.L.

DECIZIE PRIVIND ETAPA DE INCADRARE PLAN URBANISTIC ZONAL   ,, Showroom si dezmembrari auto ” in com Urechesti, extravilan  T 48, P 1609,  judetul Vrancea Titular...