Back

Anunturile etapei de incadrare - solicitari aferente anului 2019

Titular Proiect

Anunt solicitare acord(data afisarii)

Memorii de prezentare ( data afisarii) Anunt decizie incadrare (data afisarii)

Proiect decizie incadrare

(data afisarii)

UAT COMUNA TURCOAIA „PROSPECȚIUNI FORARE PUȚ APĂ - COMUNA TURCOAIA, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Turcoaia,  sat Turcoaia, T 24, N 1759 20.12.2019 20.12.2019 28.09.2020 28.09.2020
SC MĂCIN  GAZ  SRL „EXTINDERE REȚEA G.N.R.P. ȘI RACORDURI G.N.R.P. PE STRĂZILE GRIVIȚEI, CETĂȚUIA, DEMOCRAȚIEI, MUNCII L=550 ML”, propus a se amplasa în întravilan oraș Macin, străzile Griviței, Cetățuia, Democrației, Muncii 20.12.2019 20.12.2019 14.02.2020 14.02.2020
SC MĂCIN  GAZ  SRL „EXTINDERE DE RETEA GAZE SI RACORDURI PE STRADA GRIGORE MOISIL PANA LA NR.16”, propus a fi amplasat in intravilanul orașului Macin, str.Grigore Moisil pana la nr.16 20.12.2019 20.12.2019 14.02.2020 14.02.2020
COMUNA BAIA „CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP I, SAT BAIA, COMUNA BAIA”, propus în intravilanul comunei Baia, sat Baia,  str. Republicii, nr. 76 19.12.2019 19.12.2019 24.02.2020 24.02.2020
U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA Parcare supraetajată strada ing. Dumitru Ivanov, municipiul Tulcea”, propus a se realiza în municipiul Tulcea, strada ing. Dumitru Ivanov

17.12.2019

17.12.2019

27.01.2020 27.01.2020
SC MACIN GAZ SRL „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE REDUSĂ PRESIUNE ȘI RACORDURI RP Str. PETRE ISPIRESCU – Str. ETERNITĂȚII Nr. 23”, propus a se realiza în intravilanul orașului Măcin, str. Petre Ispirescu – str. Eternității nr.23

17.12.2019

17.12.2019

13.02.2020 13.02.2020
UAT-MUNICIPIUL TULCEA ”ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE AGREMENT ȘI RECREERE ÎN PARCUL ȘI LACUL CIUPERCA DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN MĂSURI DE PROTEJARE A MEDIULUI PENTRU COMUNITĂȚI DIN ZONA FLAG DELTA DUNĂRII”, propus a se realiza în intravilanul orașului Tulcea, PARC CIUPERCA 16.12.2019 16.12.2019 18.12.2019 18.12.2019
SC PETRO JOBS RECRUITMENT SRL  „Construire anexe agricole”, propus a se realiza în extravilan comuna Slava Cercheză T19, L115/2

10.12.2019

10.12.2019

   
BATOG ANGHELINA PFA AGROPENSIUNE CASA BATOG”, propus a se amplasa in com. Niculitel, str. Bazinului, nr.3B 06.12.2019 06.12.2019 05.02.2020 05.02.2020
GOGOAȘĂ D. IONEL PFA „MODERNIZARE SI AMENAJARE LOCUINTA EXISTENTA IN VEDEREA INFIINTARII AGROPENSIUNE ALEXANDRA”, propus a se amplasa in com. Niculitel, str.Viticultorilor, nr.26 06.12.2019 06.12.2019 31.01.2020 31.01.2020
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A. „Extindere rețea electrică de interes public zona str. Paralelă loc. Carcaliu, jud. Tulcea”, propus a se amplasa în intravilan loc. Carcaliu, jud. Tulcea 03.12.2019 03.12.2019 17.01.2020 17.01.2020
COMUNA JURILOVCA „REABILITARE SI MODERNIZARE SISTEM ILUMINAT PUBLIC, COMUNA JURILOVCA, JUDETUL TULCEA”, propus a se realiza in intravilan com. Jurilovca 02.12.2019 02.12.2019 21.01.2020 21.01.2020
U.A.T. comuna Baia „Studiu de fezabilitate +DATC pentru concesionarea serviciului de distribuție gaze naturale în comuna Baia, sat. Baia, județul Tulcea”, propus a se realiza în intravilan și extravilan loc. Baia și sat Ceamurlia de Jos

21.11.2019

21.11.2019

16.01.2020 16.01.2020
O.U.A.I.  „AEROPORT”. „MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII – O.U.A.I  AEROPORT”, propus a se amplasa în extravilanul com. Mihail Kogălniceanu 20.11.2019 20.11.2019 24.03.2020 24.03.2020
O.U.A.I.  „PARALELA 45” „MODERNIZARE SISTEM DE IRIGAȚII – OUAI PARALELA 45”, propus a se amplasa în extravilanul com. Mihail Kogălniceanu 20.11.2019 20.11.2019 19.03.2020 19.03.2020
SC TOTAL AGRO SRL CENTRU DEPOZITARE SI PROCESARE PRODUSE AGRICOLE”, propus a se amplasa în intravilan Izvoarele 19.11.2019 19.11.2019 07.01.2020 07.01.2020
SC CORIMAD SERV SRL „CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL, ANEXĂ ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în com. Murighiol 19.11.2019 19.11.2019 10.01.2020 10.01.2020
GRIGORAȘ FLORENTIN „SPAȚII COMERCIALE PENTRU COMERCIALIZAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCȚII”, propus a se amplasa in oraș Isaccea, str. Saunului, nr. 4

13.11.2019

13.11.2019

23.12.2019 23.11.2019
CONDRAT ANDREI I.I. „CONSTRUIRE AGROPENSIUNE”, propus a se realiza în loc. Jurilovca str. Zorilor nr. 8A 12.11.2019 12.11.2019 13.01.2020 13.01.2020
COMUNA BAIA MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA BAIA, JUDEȚUL TULCEA”  propus a se amplasa in intravilan com.Baia, str.Oborului, str.Nicolae Titulescu, str.Hamangiei, str.Heracleea, str.Nicolae Iorga, str.Daciei, str.Bistriței 12.11.2019 12.11.2019 11.12.2019 11.12.2019
SC TULCEA GAZ SA „RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a se amplasa in intravilan mun.Tulcea, str.Sudului 12.11.2019 12.11.2019 13.12.2019 13.12.2019
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării

„Lucrări de decolmatare a canalelor Letea și Sidor, de pe raza comunei C.A. Rosetti, județul Tulcea”, propus a se realiza în extravilan com.C.A. Rosetti, jud.Tulcea, canal Letea, identificat prin T31 Hc313/1, T30 Hc305/1 și canal Sidor, identificat prin T10 Hc116/1.

06.11.2019

06.11.2019

06.12.2019 06.12.2019
TULCEA GAZ S.A „Rețea gaze naturale presiune redusă și refacere îmbrăcăminte stradă”, propus a se amplasa în intravilan municipiul Tulcea, str. Acvila

06.11.2019

06.11.2019

09.12.2019 09.12.2019
SC ENGIE ROMANIA SA pentru UAT ORAS ISACCEA EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE”, propus a se amplasa in intravilan oras Isaccea, str. I.L.Caragiale si str. Pacii

06.11.2019

06.11.2019

23.12.2019 23.12.2019
LUCA A. OCTAVIAN P.F.A PUT FORAT ȘI BAZIN APĂ”, propus a se realiza în extravilan comuna Somova, județul Tulcea, pe terenul identificat prin T61, A1503

06.11.2019

06.11.2019

03.12.2019 03.12.2019
MALIU SIRMA si MALIU MIHAI „Construire magazie cereale„ , propus a se realiza în extravilan/intravilan sat Ceamurlia de Sus, str. Livezii, nr.29 05.11.2019 05.11.2019 10.12.2019 10.12.2019
SC TULCEA GAZ SA „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a se amplasa in intravilanul mun. Tulcea, str. Mahmudiei (intersectia cu strada Zimbrului si imobilul cu nr. 77) 05.11.2019 05.11.2019 20.11.2019 20.11.2019
S.C.  ENGIE ROMANIA S.A. pentru orasul ISACCEA „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE”, propus a fi amplasat in intravilanul orasului Isaccea, str. Independentei, nr. 1-18 05.11.2019 05.11.2019 17.02.2020 17.02.2020
STAN N. DANIELA PFA „CONSTRUIRE ADAPOST ANIMALE”,  propus a se amplasa in extravilan, com. Cerna 31.10.2019 31.10.2019 17.08.2020 17.08.2020

U.A.T. COMUNA GRECI.

INFIINTARE SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA” 30.10.2019 30.10.2019 26.05.2020 26.05.2020
ORASUL ISACCEA CBCONNECT TRANS - DEZVOLTARE CONEXIUNII INTERMODALE TRANSFRONTALIERE INTRE ISACCEA – ORLOVKA – TULCEA-IZMAIL. Obiectiv de investitie : Reabilitarea si modernizarea a 0,9 km drum rutier de acces si instalarea iluminatului public pentru carosabil” , propus a se realiza în intravilanul si partial in extravilanul orasului Isaccea, soseaua Portului, DV53(CD37), N37/1, T5, N43/3, T5, De 43/5/30865, 31772 28.10.2019 28.10.2019 20.11.2019 20.11.2019
UAT BEIDAUD „MODERNIZAREA STRAZILOR DIN LOCALITATEA NEATIRNAREA, COMUNA BEIDAUD, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza în intravilan loc. Neatîrnarea, com. Beidaud

28.10.2019

28.10.2019

13.01.2020 13.01.2020
UAT ORAS BABADAG „CENTRALĂ BIOMASĂ 95KW CU RACORD LA SISTEMUL ENERGETIC NAȚIONAL ÎN ORAȘUL BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilan oraș Babadag, str. Ciucurovei nr. 28 24.10.2019 24.10.2019 16.01.2020 16.01.2020
SC IRIS FACTORING SRL „CONSTRUIRE HALA, BRANSAMENTE UTILITATI SI IMPREJMUIRE”, propus a se amplasa in com.Valea Teilor, str.Unirii, nr.54 21.10.2019 21.10.2019 28.11.2019 28.11.2019
SC STEP PROIECT SRL „Construire hală de producție, amenajarea incintei cu alei pietonale, și carosabile, împrejmuire teren și racordare la utilități”, propus a se realiza în intravilan oraș Babadag

16.10.2019

16.10.2019

15.11.2019 15.11.2019
SC LAGUNA RAZELM SRL CONSTRURE PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, propus a se realiza în intravilan loc. Jurilovca, str. Razelm nr. 14

16.10.2019

16.10.2019

15.11.2019 15.11.2019
SC STAR BETON SRL „Racord alimentare apa+canalizare menajera si refacere imbracaminte stradala”, propus a se amplasa în intravilanul localitatii Tulcea, str. Isaccei, nr.53-53A 15.10.2019 15.10.2019 22.11.2019 22.11.2019
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A.       „Reconstrucție LEA JT loc. Ceamurlia de Jos, jud. Tulcea”, propus a se amplasa în intravilan Ceamurlia de Jos     09.10.2019 09.10.2019
VIHODITA OCTAVIAN „AMENAJARE PARCARE CAMPING (RULOTE, AUTORULOTE, CORTURI)”, propus a se amplasa in intravilanul comunei Murighiol, sat Murighiol, str. Larga, nr. 17 09.10.2019 09.10.2019 12.11.2019 12.11.2019
SC AVISAN SRL „CONSTRUIRE RESTAURANT SI PENSIUNE AGROTURISTICA”, propus în com.Niculitel 08.10.2019 08.10.2019 05.11.2019 05.11.2019
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SPITALUL JUDETEAN DE URGENȚĂ TULCEA”, propus a se realiza în Mun.Tulcea, str. 1848 nr.32 07.10.2019 07.10.2019 14.10.2019 14.10.2019
ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ de APĂ DOBROGEA – LITORAL “PUNTI HIDROMETRICE AMPLASATE PE RÂURILE DIN DOBROGEA, JUD. CONSTANȚA ȘI TULCEA" – Statia hidrometrică Casimcea, propus a se amplasa in intravilan sat Casimcea 07.10.2019 07.10.2019

31.10.2019

31.10.2019

ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ de APĂ DOBROGEA – LITORAL “PUNȚI HIDROMETRICE LA STAȚIILE HIDROMETRICE AMPLASATE PE RÂURILE DIN DOBROGEA, JUD. CONSTANȚA ȘI TULCEA" – Statia hidrometrică Baia, propus a se amplasa în intravilan sat Baia 07.10.2019 07.10.2019

31.10.2019

31.10.2019

S.C.  TIMECLOCK  SRL SPATIU DE CAMPARE SALIX ALBA”, propus a se amplasa in extravilanul com. Mahmudia, str. Pescarilor, nr. 14, identificat prin T 1, P 10, CF 31897 07.10.2019 07.10.2019 21.10.2019 21.10.2019
SPINU MIHAELA AGRICOLA PFA „REABILITARE SI MODERNIZARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN AGROPENSIUNE CASA ELLA”,  propus a se amplasa in intravilan sat Parches, str.Dumbravei, nr.16, cam.2, com.Somova 20.09.2019 20.09.2019 25.10.2019 25.10.2019
SC DELTA CLUB LAND SRL „CONSTRUIRE SI DOTARE UNITATE DE CAZARE, MASA SI AGREMENT CU SPECIFIC PESCARESC PARTER”, propus a se amplasa in extravilanul com. Mahmudia, str.Pescarilor, nr.9  19.09.2019 19.09.2019 20.11.2019 20.11.2019
COMUNA FRECATEI „MODERNIZARE INFRASTRUCTURA STRADALA, INTRAVILANE COM. FRECATEI, JUD. TULCEA”,  propus a se realiza in intravilanul com. Frecatei, satul Frecatei (str. Plopului, str. Albatros), satul Cataloi (str. Campului, str. Frasinului, str. Ghiocelului, str. Gherghinei, str. Salciilor, str. Frunzelor, str. Scolii, str. Nemteasca), satul Posta (str. Lalelelor), satul Telita (str. Zambilei, str. Trandafirului) 17.09.2019 17.09.2019 23.10.2019 23.10.2019
NECULAI GH. STEFAN PFA „INFIINTARE PLANTATIE NUC PE SUPRAFATA DE 2,6 HA SI MODERNIZARE EXPLOATATIE NUC 3,7 HA EXISTENTA, PUT FORAT, IMPREJMUIRE SI BAZIN VIDANJABIL” propus a se amplasa in extravilan oras Isaccea 10.09.2019 10.09.2019 15.10.2019 15.10.2019
UAT-MUNICIPIUL TULCEA „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI MUNICIPIUL TULCEA ZONA VEST ETAPA 1”, propus a se realiza in mun. Tulcea, str. Meduzei, Aleea Cristina, Aleea Chiparosului, Aleea Cicoarei, Campului, Mircea Voda, Aleea Sulfinei, Aleea Pelinului, Bucovinei, Trandafirilor, Traian, Portului, Tineretului 06.09.2019 06.09.2019 23.10.2019 23.10.2019
SC AGRO EXIM GRUP SRL „FORARE PUȚ ALIMENTARE CU APĂ PENTRU CLĂDIRE BIROURI AGRO EXIM S.R.L., INCLUSIV ÎMPREJMUIRE, ȘOSEAUA TULCEA AGIGHIOL KM 8, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa in intravilanul mun. Tulcea, Soseaua Tulcea Agighiol km 8 05.09.2019 05.09.2019 15.11.2019 15.11.2019
MEMET LELIA-LENUTA CONSTRUIRE ANEXE GOSPODARESTI PENTRU EXPLOATATIE AGRICOLA PENTRU ADAPOST ANIMALE SI IMPREJMUIRE”, propus a se amplasa in extravilan oras Babadag

05.09.2019

05.09.2019

07.10.2019 07.10.2019
I.I. SANDU ALEXANDRU CIPRIAN „CONSTRUIRE HALĂ MICRO FNC”, propus a se realiza în sat Lunca, com. Ceamurlia de Jos

05.09.2019

05.09.2019

07.10.2019 07.10.2019
SC LTA MONDIAL SRL „MODERNIZARE UNITATE DE PRODUCTIE”, propus a se realiza in intravilan  loc. Baia, str.Republicii, nr.2D 03.09.2019 03.09.2019 07.10.2019 07.10.2019
SC VERDE VALE DE PARMAC SRL „CONSTRUIRE IMPREJMUIRE, CABINA POARTA SI MAGAZIE”, propus a se amplasa in intravilan mun.Tulcea, T27, P458, jud.Tulcea 30.08.2019 30.08.2019 07.10.2019 07.10.2019
VOINEA IONELA LACRAMIOARA PFA Construire agropensiune”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Salcioara, str. Sperantei, nr.11, T40, A1414, A1415, A1416/1, V1414/1, nr. cad.1169 28.08.2019 28.08.2019 10.10.2019 10.10.2019
COMUNA SARICHIOI Construire si modernizare retea canalizare menajera in localitatile Sarichioi si Zebil, comuna Sarichioi, judetul Tulcea ” , propus a se realiza in intravilanul localitatii Sarichioi si Zebil 27.08.2019 27.08.2019 09.10.2019 09.10.2019
O.U.A.I COSTEPE „ MODERNIZARE SISTEM DE IRIGATII O.U.A.I COSTEPE’’, propus a se amplasa în extravilanul comunei Mihail Kogalniceanu, Nalbant si Frecatei 27.08.2019 27.08.2019 07.10.2019 07.10.2019
SC MARINESCU TRADING COMPANY SRL „Construire hala, showroom si service ambarcatiuni ”, propus a se realiza în localitatea Tulcea, str. Prislav, F.N

26.08.2019

26.08.2019

   
SC COMPLEX DELTA SRL „AMENAJARE PLATFORMĂ BETONATĂ ȘI AMPLASARE INSTALAȚIE DE PREPARARE BETOANE”, propus a se realiza în intravilan mun. Tulcea, str. Portului nr. 46

26.08.2019

26.08.2019

09.03.2020 09.03.2020
SC VALEA CU NUCI SRL „ÎMPĂDURIRE 8,00 HA ÎN COMUNA VALEA TEILOR, JUDEȚUL TULCEA”,  propus a se realiza în extravilan com. Valea Teilor

22.08.2019

22.08.2019

09.10.2019 09.10.2019
IVANOV VASILICA „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL”, propus a se amplasa in com.Murighiol, str.Portului, nr.1A 21.08.2019 21.08.2019 07.10.2019 07.10.2019
EREMIA MAGDA PFA CONSTRUIRE AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în întravilanul comunei Jurilovca, str. Codrului, nr. 31 21.08.2019 21.08.2019 07.10.2019 07.10.2019
ȘIRET DUMITREL „ÎMPĂDURIRE TEREN AGRICOL ȘIRET DUMITREL, COMUNA BAIA, JUDEȚ TULCEA”, propus a se realiza în extravilan UAT Baia, pe terenul identificat prin tarla 36, parcela 247, nr. cad. 33430, nr. CF.33430 20.08.2019 20.08.2019 17.09.2019 17.09.2019
CRASOVSCHI PAUL „CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE”, propus a se realiza în intravilan mun. Tulcea, pe terenul identificat prin T20, A290, nr.cad.4853/2/2

19.08.2019

19.08.2019

17.09.2019 17.09.2019
O.U.A.I. FRUVINIS „MODERNIZAREA PLOTULUI DE IRIGATII SPP1 DIN AMENAJAREA DE IRIGATII ISACCEA, JUD. TULCEA” 13.08.2019 13.08.2019 16.09.2019 16.09.2019
SOLOMENCU VALENTINA PFA „CONSTRUIRE PLATFORMA PENTRU GUNOI DE GRAJD”,  propus a se amplasa in intravilan sat Malcoci, com.Nufaru 12.08.2019 12.08.2019 16.09.2019 16.09.2019
S.N.T.G.N TRANSGAZ SA MEDIAS REPARATIA CONDUCTEI Dn 1200 mm ISACCEA-NEGRU VODA, TRANZIT 2 IN URMA INSPECTIEI CU PIG INTELIGENT”, propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Nalbant, Mihai Bravu si Baia, jud. Tulcea si extravilanul comunelor Fantanele, Cogealac, Gradina, Targusor, jud. Constanta 12.08.2019 12.08.2019 06.11.2019 06.11.2019
SC BIO CLEAN PROTECT SRL „CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE D+P+6”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, identificat prin TARLA 60, PARCELA 1773,  nr. cad. 43404 08.08.2019 08.08.2019 18.09.2019 18.09.2019
CABAN LAVINIA PFA „MODIFICARE ȘI EXTINDERE LOCUINȚĂ EXISTENTĂ ȘI TRANSFORMARE ÎN AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în întravilanul comunei Jurilovca, str. Stejarului, nr. 7 07.08.2019 07.08.2019 05.09.2019 05.09.2019

MUSAT LACRAMIOARA LENUTA PFA

„CONSTRUIRE PLATFORMA GUNOI”, propus a se amplasa extravilan sat Corugea, com.Casimcea 07.08.2019 07.08.2019 11.09.2019 11.09.2019
COMUNA BEIDAUD „AMENAJARE PARC SI TEREN DE SPORT IN COMUNA BEIDAUD, JUDETUL TULCEA”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Beidaud, str. Primariei, nr.22 06.08.2019 06.08.2019 11.09.2019 11.09.2019
VISTERINEANU BOGDAN IOAN P.F.A.  „CONSTRUIRE AGROPENSIUNE ȘI ÎMPREJMUIRE’’, propus a se amplasa în intravilan com. Murighiol, sat Murighiol, str. Apicultorului 06.08.2019 06.08.2019 29.08.2019 29.08.2019
S.C. STAR ECO SALUBRIS S.R.L „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI BIROURI’’, propus a se amplasa în municipiul Tulcea, str. Gazelei, nr. 13 06.08.2019 06.08.2019 03.09.2019 03.09.2019
POPA CRISTIAN BENIAMIN PFA „CONSTRUIRE ATELIER PRODUSE TEXTILE, BRANSAMENTE UTILITATI SI IMPREJMUIRE”, propus în intravilan  loc.Valea Teilor, str.Magaziei, nr.1 06.08.2019 06.08.2019 21.08.2019 21.08.2019
SC SADAI FER DISTRIBUTION SRL „CONSTRUIRE DEPOZIT FIER FORJAT ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a se realiza în intravilanul mun. Tulcea, str. Viticulturii nr. 25, lot 1 06.08.2019 06.08.2019 21.08.2019 21.08.2019
COMUNA GRECI „EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI REȚEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se realiza in intravilan com. Greci, str.Valea cu Tei ( nr. Cad.32162), str.Tamplariei ( DS 2117), str.Italieni 2 ( nr.cad 321500), str. Plopului (nr.cad 32149), str. Dascalilor ( nr.cad 32123), str.Aleea Paraului ( Ds 1319), str.Dorobanti ( nr.cad 32349), str.Calea Sapata ( Ds 45), str.Sadinului (Ds 76), str.Parului (Ds), str.Podul Scolii (Ds 669/1) 06.08.2019 06.08.2019 23.08.2019 23.08.2019
COMUNA VALEA NUCARILOR „EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA VALEA NUCARILOR   ”, propus în intravilan sat Iazurile, str. Berzei, Dacilor, Perilor, Graului si sat Agighiol, str.Popina, Caliciei, Catinei, Pescarusului, Pelicanului, Linistei, Cormoranului, Cocorilor, Magazinului, com.Valea Nucarilor 06.08.2019 06.08.2019 29.08.2019 29.08.2019
SC DANUBIUS APARTMENTS SRL „CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE”, propus a se amplasa in mun.Tulcea, str. T24, P371, nr.cad.43456, 42644 06.08.2019 06.08.2019 28.08.2019 28.08.2019
CERNEA CONSTANTIN „RETEA CANALIZARE MENAJERA, INCLUSIV BRANSAMENTE CANALIZARE SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a se amplasa in mun.Tulcea, str.Aleea Orhideelor, nr.5-18 06.08.2019 06.08.2019 03.09.2019 03.09.2019

SC MANAGEMENT&

ADVERTISING SRL

„Construire sala multifunctionala P+M”, propus a se amplasa în intravilanul localitatii Murighiol, T68, A1714, nr. cad. 31520, CF 31520 06.08.2019 06.08.2019 06.09.2019 06.09.2019
SC NADENKA SRL „Construire platforma betonata pentru amplasare spalatorie auto mobila si utilitati„ , amplasat in intravilanul municipiului Tulcea, str. Isaccei, nr. 40 (42-44) 06.08.2019 06.08.2019    
BABAIANU VICTOR P.F.A. „AGROPENSIUNE ANNEMARY”, propus în intravilanul comunei Niculitel, sat Niculitel, str. Trandafirilor, nr. 4 15.07.2019 15.07.2019 22.08.2019 22.08.2019

SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA

„RECONSTRUCTIE LEA JT LOCALITATEA VISINA, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilan sat Visina, com.Jurilovca 15.07.2019 15.07.2019 23.08.2019 23.08.2019
COMUNA TOPOLOG „MODERNIZARE DRUM COMUNAL FAGARASU NOU – MAGURELE, COMUNA TOPOLOG 15.07.2019 15.07.2019 19.09.2019 19.09.2019
SC NEVIMAR PAVERS SRL „CONSTRUIRE SEDIU FIRMA, ATELIER DE LUCRU SI IMPREJMUIRE PROPRIETATE”, propus în intravilanul com.Turcoaia 10.07.2019 10.07.2019 23.08.2019 23.08.2019
S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A. „RACORDARE ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM FABRICA DE BRICHETARE - AGRIDAS INTERCOM S.R.L., LOC. GRECI - STRADA CAZAN”, propus a se amplasa in intravilanul com. Greci, str. Cazan, nr. 58 09.07.2019 09.07.2019 23.08.2019 23.08.2019
UAT COM. TURCOAIA „COMPLETARE RETEA CANALIZARE PE STRAZILE NEMODERNIZATE IN COM.TURCOAIA, JUD.TULCEA”, propus în intravilanul com.Turcoaia

08.07.2019

08.07.2019

02.09.2019 02.09.2019
SC ROGERSIA SRL "Construire pensiune agroturistica Rogersia”, propus a fi amplasat în extravilanul localitatii Slava Rusa, comuna Slava Cercheza

08.07.2019

08.07.2019

09.01.2020 09.01.2020
A.N.I.F.- Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Tulcea        Reabilitarea și modernizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din incinta Măcin-Carcaliu-SPD Măcin”, propus a se amplasa în extravilan UAT-urile Măcin și Carcaliu     05.07.2019 05.07.2019
S.C. COMPLEX DIVAD RELAX S.R.L “CONSTRUIRE PISCINĂ, ANEXE AFERENTE FUNCȚIUNII ȘI SEDIU SOCIAL S.C. COMPLEX DIVAD RELAX S.R.L.", propus a se amplasa în intravilanul localității Isaccea, str. Zorelelor, nr. 1BIS 05.07.2019 05.07.2019 19.08.2019 19.08.2019
SAMATA STERE Modificari de tema aduse in timpul executiei la autorizatia de construire nr. 126 din 02.05.2018 si supraetajare”, propus a fi amplasat în intravilanul mun. Tulcea, str. Sculptor Ion Jalea, nr.1 05.07.2019 05.07.2019 13.08.2019 13.08.2019
COMUNA NUFĂRU „CENTRU COMUNITAR INTEGRAT SOCIO-MEDICAL ÎN LOC. NUFĂRU, COMUNA NUFĂRU, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul com. Nufaru,sat Nufaru 05.07.2019 05.07.2019 12.08.2019 12.08.2019
SC TULCEA GAZ SA „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE, REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a se amplasa in intravilanul mun. Tulcea, str. Voronetului, Cernica, Crafician Constantin Gavenea, Fizician Nicolae Dinulescu, Sperantei, Mesteceni 03.07.2019 03.07.2019 07.08.2019 07.08.2019
SC CAZACIOC &CO SRL „Montajul de echipamente tehnologice pentru secția de producere și livrare a îngrășământului mineral organic, Montaj dezinfector deasupra porții de intrare, Montaj separator de produse petroliere, Amplasare stație mobilă de alimentare cu carburanți, Amplasare sprinklere/pulverizatoare pe împrejmuire, în vederea diminuării mirosurilor”, propus a se amplasa în extravilanul localității Smârdan, com. Smârdan, jud. Tulcea

01.07.2019

01.07.2019

06.08.2019 06.08.2019
BURADATENCU VIOREL CĂTĂLIN I.I.  „ÎMPĂDURIRE TEREN AGRICOL, ÎN COMUNA SMÎRDAN”, propus a se realiza în județul Tulcea, comuna Smîrdan 01.07.2019 01.07.2019 13.08.2019 13.08.2019
S.C. ANCOTEH YARD S.R.L „CONSTRUIRE CENTRU PARCARE SI INTRETINERE AMBARCATIUNI DE AGREMENT”, propus a se amplasa în intravilan com. Mahmudia, str. Viitorului,nr. 8, F12 INTRAVILAN T85,P 867, NC 1119, CF 31444 01.07.2019 01.07.2019 08.08.2019 08.08.2019
SC GRASA ET FILS  SRL „CONSTRUIRE HALĂ UTILAJE”, propus a se amplasa în intravilan loc. Mihai Bravu, pe terenul identificat prin T19, A203 01.07.2019 01.07.2019 14.08.2019 14.08.2019
SC POPARTENE HOLDINGS SRL CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, ANEXA, PISCINA SI AMENAJARE PARCARE”, propus în intravilanul com.Somova, str.Galatiului, nr.84 01.07.2019 01.07.2019 07.08.2019 07.08.2019
DIMU SORIN „EXTINDERE SI SUPRAETAJARE LOCUINTA PENTRU LOCUINTA SI LABORATOR COFETARIE CU SPATIU DE VANZARE”, propus a se amplasa in intravilanul mun. Tulcea, str. Victoriei, nr. 56 28.06.2019 28.06.2019 22.08.2019 22.08.2019

S.C. LE FRANC S.R.L.

„CONSTRUIRE COMPLEX REZIDENȚIAL”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, identificat prin TARLA 60, PARCELA 1773,  nr. cad. 41784 28.06.2019 28.06.2019 10.09.2019 10.09.2019
U.A.T. JIJILA „Centrală biomasă 95kw cu racord la sistemul energetic național în comuna Jijila, județul Tulcea”, propus a se amplasa în extravilan loc. Jijila, pe terenul identificat prin T19, P573/5 lot 2

26.06.2019

26.06.2019

   
ENI GH. CORNELIA II „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA, LOCALITATEA LUNCAVITA, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilanul com.Luncavita, str.Valea Fagilor, nr.37M 25.06.2019 25.06.2019 07.08.2019 07.08.2019
S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A „RECONSTRUCȚIE LEA JT LOC. CASIMCEA, JUD. TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul com, Casimcea, sat Casimcea, identificat prin F12, str. Caișilor, str. Rozelor, str. Cireșilor, str. Principală, str. Dorului, str. Speranței, str. Liliacului, str. Bulgărească Preot Mircea Popoiu, str. Morii, str. Trandafirilor, str. Eternității, str. Ocolului, str. Moldovenilor, str. Salcâmilor, str. Viilor, str. Transformatorului, str. Vulturului, str. Dulbencei, str. Stadionului 24.06.2019 24.06.2019 03.09.2019 03.09.2019
SC PREST GEO-DAN SRL  „INSTALAȚIE DE STOCARE ȘI ALMENTARE GPL”, propus a se amplasa în extravilan Tulcea, T260, P4238, nr.cad. 34680 20.06.2019 20.06.2019 02.07.2019 02.07.2019
SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA „Reconstructie LEA JT localitatea Baia, judetul Tulcea”, propus a se amplasa în intravilanul localității Baia

19.06.2019

19.06.2019

   
SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA „Lucrarea nr. 28/2018 Reconstrucție LEA JT Localitatea Turda, județul Tulcea”, propus a se amplasa în intravilan sat Turda, com. Mihai Bravu

19.06.2019

19.06.2019

06.08.2019 06.08.2019
SC CEREALE COLECT DISTRIBUTION SRL Supraetajare și modernizare corpuri C1, C2, C3, C4 ”, propus a se amplasa în intravilanul localității Tulcea, str. Viticulturii, nr. 10 bis 18.06.2019 18.06.2019 06.08.2019 06.08.2019
SC TULCEA GAZ SA „RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ ȘI REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE STRADALĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul mun. Tulcea, str. Intrarea Livezilor și Intrarea Prunului 13.06.2019 13.06.2019 15.07.2019 15.07.2019
SC TULCEA GAZ SA „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE ȘI REFACERE ÎMBRĂCĂMINTE STRADALĂ”, propus a fi amplasat în intravilanul mun. Tulcea, str. Nalbelor, Mistriei 13.06.2019 13.06.2019 15.07.2019 15.07.2019
MĂCIN GAZ S.R.L „LUCRARI DE EXTINDERE  REȚEA ȘI RACORDURI RETEAUA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE STR.DOROBANTI DE LA nr. 24 la nr.18”, propus a se realiza în intravilanul orașului Măcin, str. Dorobanti, de la nr. 24 la nr. 18 13.06.2019 13.06.2019 06.08.2019 06.08.2019
MĂCIN GAZ S.R.L „EXECUTARE EXTINDERE DE RETEA SI RACORD G.N.R.P. LA SISTEMUL DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PE STR. DIMITRIE CANTEMIR PANA LA NR. 2A-ORAS MACIN”, propus a se amplasa in intravilanul orasului Macin, str. Dimitrie Cantemir pana la nr. 2A 11.06.2019 11.06.2019 06.08.2019 06.08.2019
MĂCIN GAZ S.R.L „LUCRĂRI DE EXTINDERE  REȚEA ȘI RACORD LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE REDUSĂ PRESIUNE STR. MIRCEA VODĂ NR. 2B”, propus a se amplasa în intravilanul orașului Măcin, str. MIRCEA VODĂ NR. 2B 11.06.2019 11.06.2019 06.08.2019 06.08.2019
MĂCIN GAZ S.R.L „EXECUTARE EXTINDERE  REȚEA ȘI RACORDURI G.N.R.P. LA REȚEAUA DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE PE STR. MATEI BASARAB PÂNĂ LA NR.14 ȘI STR. ZORILOR PÂNĂ LA NR. 2- ORAȘ MĂCIN”, propus a se amplasa în intravilanul orașului Măcin, Str. Matei Basarab până la Nr.14 Și Str. Zorilor până la Nr. 2 11.06.2019 11.06.2019 06.08.2019 06.08.2019
CASIAN CRISTINA PFA „MODIFICARE LOCUINTA PRIN EXTINDERE SI MANSARDARE IN VEDEREA AMENAJARII AGROPENSIUNE – VILA CRISTINA”, propus în intravilanul com.Niculitel, str.Fotografilor, nr.7 10.06.2019 10.06.2019 09.07.2019 09.07.2019
SC SAT DE VACANTA GURA PORTITEI SRL „INFIINTARE FABRICA PROCESARE PESTE”, propus în intravilanul com.Jurilovca, str.Portului, nr.22 10.06.2019 10.06.2019 09.07.2019 09.07.2019
UAT MUNICIPIUL TULCEA „REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI MUNICIPIUL TULCEA ZONA EST ETAPA 1”, propus în intravilanul in mun. Tulcea, str.24 Ianuarie, Cuza Voda, Armeana, Concordiei, Gloriei, Avram Iancu, Salciilor, Mihai Viteazu, Rahovei, Traian Vuia, Nicolae Balcescu, George Georgescu, Prislav, Plugarilor, Primaverii 10.06.2019 10.06.2019 07.08.2019 07.08.2019
SC TULCEA GAZ SA „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a se amplasa in intravilanul mun. Tulcea, soseaua Primaverii 10.06.2019 10.06.2019 15.07.2019 15.07.2019
SC TULCEA GAZ SA „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE SI REFACERE IMBRACAMINTE STRADA”, propus a se amplasa in intravilanul mun. Tulcea, str. Troitei 10.06.2019 10.06.2019 09.07.2019 09.07.2019

SC E.K.W. ENERGY SRL 

„Construire Parc Eolian 6MW, sat Fagarasu Nou jud.Tulcea, Construire retea de descarcare energie electrica 20KV in punct de conexiune, Construirea drumurilor de acces din drumul de exploatare, Construire platforme macara, modernizare drumuri, Organizare de santier”, propus în extravilan com. Topolog, jud.Tulcea 05.06.2019 05.06.2019 12.08.2019 12.08.2019
S.C. CENTRAL HORECA S.R.L „SUPRAETAJARE CLĂDIRE CONFORM ART. 2, ALIN. 4, PCT. A1 SI MODIFICĂRI DE TEMĂ ADUSE IN TIMPUL EXECUȚIEI LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUCȚIE NR. 280 DIN 09.08.2018”, propus a se amplasa în intravilan loc. Tulcea, Tarla 60, Parcela 1773(Lotul 1), jud. Tulcea 03.06.2019 03.06.2019 01.07.2019 01.07.2019
S.C. CENTRAL HORECA S.R.L. „RACORD ALIMENTARE APĂ + CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REFACERE ÎMBRACAMINTE STRADĂ” propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, TARLA 60, PARCELA 1773 (LOT1) 30.05.2019 30.05.2019 01.07.2019 01.07.2019

 S.C. BELVEDERE RESIDENCE S.R.L.

„RACORD ALIMENTARE APĂ + CANALIZARE MENAJERĂ ȘI REFACERE ÎMBRACAMINTE STRADĂ” propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Griviței, nr. 14 30.05.2019 30.05.2019 01.07.2019 01.07.2019
CHIRILĂ IONUȚ CRISTIAN PFA „CONSTRUIRE AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în întravilanul comunei Murighiol, sat Murighiol 29.05.2019 29.05.2019 02.07.2019 02.07.2019
SC FLORENA HOUSE SRL Construire pensiune turistica Florena”, propus a se realiza in localitatea Peceneaga, str. Campinei, nr.36 28.05.2019 28.05.2019 12.08.2020 12.08.2020
OLTEANU ION TURISM PFA „Modificare si extindere locuinta existenta si infiintare <Agropensiunea Olteanu>”, propus a se realiza in localitatea Niculitel, str. Iepurelui, nr.31 27.05.2019 27.05.2019 01.07.2019 01.07.2019
CASIAN  LUCIAN  PFA „MODIFICARE ŞI EXTINDERE LOCUINŢĂ ŞI ÎNFIINŢARE „AGROPENSIUNE  DAVID  ŞI MARIA”, propus în intravilanul comunei Niculiţel, sat Niculiţel, str. Isaccei, nr. 63 22.05.2019 22.05.2019 25.06.2019 25.06.2019
SC GENERAL PROINVEST SRL  „AMPLASARE STAȚIE MOBILĂ DE BETOANE, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”, propus a se amplasa în Tulcea, str. Forestierului, FN

17.05.2019

17.05.2019

27.05.2019 27.05.2019
UAT ORAS BABADAG „SERVICIUL INTEGRAT DE TRANSPORT PUBLIC URBAN IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A ORASULUI BABADAG PRIN ACCESAREA POR 3.2. - CONSTRUIRE AUTOBAZA PENTRU MIJLOACE DE TRANSPORT PUBLIC SI PARCARE PENTRU AUTOVEHICULE IN REGIM PARK&RIDE„ propus a se realiza in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, nr. 28

17.05.2019

17.05.2019

24.06.2019 24.06.2019
LISTRAT ADELA PFA „CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TEO SI VASI SI BAZIN VIDANJABIL”, propus în intravilan sat Dunavatu de Jos, str.Dunareni, nr.170, com.Murighiol 16.05.2019 16.05.2019 10.07.20219 10.07.2019
SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA „Alimentare cu energie electrică, servicii interne stație, localitatea Tulcea, jud. Tulcea și racordarea la rețeaua electrică CEE Tulcea – 6,9 MW MEX DEJ Logistic”, propus a se realiza în extravilan oraș Tulcea, jud. Tulcea, pe terenul identificat  prin T181 P3138/1, nr. cad. 37557 16.05.2019 16.05.2019 20.06.2019 20.06.2019
SC FANTASIFARM SRL CONSTRUIRE FERMA VACI, GRAJD, PLATFORMA GUNOI, BAZIN DEJECTII, FANARE, HALA PROCESARE, VESTIARE, SPATIU BIROURI, COMERCIALIZARE SI PUT FORAT”, propus în extravilan mun.Tulcea, T33, P662 16.05.2019 16.05.2019 21.06.2019 21.06.2019
RAZNOVEANU VASILE PFA „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ”, propus a se amplasa în întravilanul comunei Niculițel, sat Niculițel, str. Câmpului, nr. 2, identificat prin T 29, Cc919, A 920 nr. cad. 30188, C.F. 30188 14.05.2019 14.05.2019

19.06.2019

19.06.2019

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE DELTA DUNARII- TULCEA „STAȚIE DE CERCETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII în cadrul proiectului major de infrastructură „CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVIU-MARE: DANUBIU - RI”, propus a se amplasa în intravilanul localitații Dunavațu de Sus, identificat prin T8, A 19, nr. cad. /  CF 35531 14.05.2019 14.05.2019    

COOPERATIVA AGRICOLA DUVACRIS

„INVESTITII IN ACHIZITII DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU INFIINTARE LANT INTEGRAT LA COOPERATIVA AGRICOLA DUVACRIS”, propus în intravilan sat Nicolae Balcescu, com. Nalbant 13.05.2019 13.05.2019 12.06.2019 12.06.2019

INSTITUTUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE SI GEOECOLOGIE MARINA.

„STAȚIE DE CERCETARE – SUPER SITE DELTA DUNĂRII” în cadrul proiectului major de infrastructură „CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU SISTEME FLUVIU-MARE DANUBIUS - RI”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Jurilovca, str. Istria, nr.8 13.05.2019 13.05.2019    

S.C. E- DISTRIBUTIE  DOBROGEA S.A.

„CONSTRUIRE „STATIA 110 KV SALBATICA INTRARE-IESIRE EDD”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, Tarla 185. PARCELA 3156, identificat prin nr. cad. 42560 13.05.2019 13.05.2019 26.06.2019 26.06.2019

CLIM D. DANIELA PFA.

„CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA”, propus a se amplasa in intravilanul comunei Jurilovca, sat Jurilovca, str. Viilor, nr. 1E 09.05.2019 09.05.2019 13.06.2019 13.06.2019
U.A.T. BESTEPE „Modernizare străzi in localitățile Beștepe și Băltenii de Sus”, propus a se amplasa în intravilan Beștepe și intravilan Băltenii de Sus, jud. Tulcea, conform Certificatului de urbanism nr.3/499 din 21.02.2019

03.05.2019

03.05.2019

14.05.2019

14.05.2019

U.A.T. MUNICIPIUL TULCEA „REABILITARE SISTEM RUTIER STR. PODGORIILOR, TRONSON STR. IULIU MANIU – STR. OIȚELOR”, propus a se amplasa în Mun. Tulcea, str. Isaccei nr.18, jud. Tulcea, pe terenul identificat prin  nr. cad. 32486

03.05.2019

03.05.2019

   

UNCU V. SORIN  PFA

„CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICA”, propus a se amplasa în  intravilan sat. Murighiol, com. Murighiol, str. Soarelui, nr.13 02.05.2019 02.05.2019 10.06.2019 10.06.2019
SC ANE&MARCUS SRL „CREARE SI DOTARE PLATFORMA CAMPARE SI ACTIVITATI DE AGREMENT – LACUL IACOBDEAL”, propus în extravilan com.Turcoaia 25.04.2019 25.04.2019 01.07.2019 01.07.2019
SC GRANIT AGREGATE SRL ”Lucrări de foraje și excavări necesare în vederea efectuării prospecțiunilor geologice”propus a se realiza în extravilan comuna Turcoaia, T29, Nb 263, nr. cadastral 242, cariera Valea Oii" 24.04.2019 24.04.2019 12.06.2019 12.06.2019
UAT-MUNICIPIUL TULCEA „REABILITARE STR. ENERGIEI DE LA INTERSECȚIA CU STR. GAZELEI, MUNICIPIUL TULCEA” 23.04.2019 23.04.2019 28.05.2019 28.05.2019
UAT-MUNICIPIUL TULCEA REABILITARE SISTEM RUTIER STR. INDEPENDENȚEI, MUNICIPIUL TULCEA” 23.04.2019 23.04.2019 28.05.2019 28.05.2019
ORAȘ ISACCEA „AMENAJAREA ZONEI DE AGREMENT "CANAL DUNAREA MICĂ" ISACCEA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în intravilanul și extravilanul orașului Isaccea 23.04.2019 23.04.2019    

UAT MUNICIPIUL TULCEA

„REABILITARE SISTEM RUTIER STR. SABINELOR TRONSON STR.MIHAI VITEAZU-STR.BRAVILOR, MUNICIPIUL TULCEA”, propus în propus a se realiza in intravilan mun.Tulcea, str Sabinelor tronson str.Mihai Viteazu–str.Bravilo 22.04.2019 22.04.2019 03.06.2019 03.06.2019
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA GALATI „DEZVOLTARE PORT TULCEA-PORT COMERCIAL”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Tulcea, Zona Port Comercial 22.04.2019 22.04.2019 28.05.2019 10.06.2019
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME SA GALATI „DEZVOLTARE PORT TULCEA-PORT INDUSTRIAL”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Tulcea, Zona Port Industrial 22.04.2019 22.04.2019 28.05.2019 10.06.2019
SC ENGIE ROMANIA SA „EXTINDERE REȚEA GAZE NATURALE”, propus a se realiza în oraș Isaccea, str. Popa Șapcă, str. Vasile Alecsandri

19.04.2019

19.04.2019

14.05.2019 14.05.2019
U.A.T.  ORAȘ BABADAG „Lucrări execuție rețea de canalizare menajeră, rețea alimentare cu apă și branșamente aferente str. Fabricii, str. Florilor, str. Morii, str. Aurel Vlaicu (parțial), str. Daciei, str. Vasile Lupu, str. Vasile Alecsandri, oraș Babadag, jud. Tulcea”,   propus a se realiza în intravilanul orașului Babadag

19.04.2019

19.04.2019

06.06.2019 06.06.2019
SC TANCRAD SRL „Amplasare stație de betoane în comuna Smârdan, jud. Tulcea”, propus a se amplasa în intravilanul localității Smârdan, sola 34, P226, lot 8 17.04.2019 17.04.2019 16.05.2019 27.05.2019
UAT MUNICIPIUL TULCEA „LTE PENTRU LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII PRIN PROGRAMUL ANL, STR.1848, MUNICIPIUL TULCEA”, propus în propus a se realiza in intravilan mun.Tulcea, str.1848 16.04.2019 16.04.2019 17.05.2019 17.05.2019
UAT  COMUNA GRECI „Parc dendrologic si de agrement – Comuna Greci ”, propus a fi amplasat în intravilanul si extravilanul localitatii Greci 16.04.2019 16.04.2019 03.06.2019 03.06.2019
COMUNA HAMCEARCA „MODERNIZARE DRUMURI STRADALE – ETAPA A II-A COMUNA HAMCEARCA”, propus a se amplasa în intravilanul localităților Hamcearca, Balabancea, Caprioara și Nifon 16.04.2019 16.04.2019 22.05.2019  
DOBREA  VANGHELE  PFA „CONSTRUIRE AGROPENSIUNE”, propus a se amplasa în intravilanul comunei Jurilovca, sat Sălcioara, str. Îngusta, nr. 12 16.04.2019 16.04.2019 31.05.2019 31.05.2019
SC GULLIVER TRAVEL INTERNATIONAL SRL „Amenajare parcare căsuțe pe roți”, propus a se realiza în localitatea Murighiol, str. Bălții, nr.34, T22, Cc143, N.C.30241, CF30241 15.04.2019 15.04.2019 28.06.2019 28.06.2019

U.A.T. Municipiul Tulcea

„REABILITARE SISTEM RUTIER STR. FRASINULUI, MUNICIPIUL TULCEA”, propus în Mun.Tulcea, str. Frasinului 15.04.2019 15.04.2019 24.05.2019 24.05.2019
SALAHORU ALEXANDRA GEORGIANA „CONSTRUIRE ATELIER TAMPLARIE”, propus în propus a se realiza in intravilan sat Balabancea, com.Hamcearca 15.04.2019 15.04.2019 24.05.2019 24.05.2019
COMUNA MURIGHIOL „ASFALTARE STRAZI IN SATELE DUNAVATU DE SUS SI DUNAVATU DE JOS, COMUNA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA”, propus a se realiza in  intravilanul satelor Dunavatu de Sus si Dunavatu de Jos, com.MurighioL 12.04.2019 12.04.2019 22.05.2019 22.05.2019
C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Constanța - S.D.N. Tulcea „Reparație pod pe DN 22F km 7 + 925, la Izvoarele, județul Tulcea”, propus a se amplasa în intravilan Izvoarele, DN 22F km 7 + 925, județul Tulcea 12.04.2019 12.04.2019 07.10.2019 07.10.2019
SC PRO VALAHIA SRL “ Construire pensiune agroturistica”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Dunavatu de Jos, T35, A1060, Cc1063     12.04.2019 12.04.2019
SC STAR BETON TOP SRL „Supraetajare etaj 7”, propus a fi amplasat în intravilanul mun. Tulcea, str. Zimbrului, nr.1 11.04.2019 11.04.2019 16.05.2019 28.05.2019
COMUNA NALBANT „MODERNIZAREA SI EXTINDEREA OBIECTIVULUI ALIMENTARE CU APA NICOLAE BALCESCU, COMUNA NALBANT, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilan sat Nicolae Balcescu, com.Nalbant 10.04.2019 10.04.2019 24.05.2019 24.05.2019
LIUTA IZABELA PFA „CONSTRUIRE SOPRON CEREALE”, propus în com.Baia,  str.Republicii, nr.2D 09.04.2019 09.04.2019 16.05.2019 16.05.2019

S.C. E-DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A

„”RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM LOCUINTA, propus în propus a se realiza in intravilan sat Cataloi, com.Frecatei 09.04.2019 09.04.2019 16.05.2019 16.05.2019
SC MACIN GAZ SRL „Executare extindere și branșament la sistemul de distribuție gaze naturale redusă presiune- oraș Măcin-str. Independenței, nr.28”, propus a se amplasa în intravilan Măcin, str. Independenței, nr.28  08.04.2019 08.04.2019 14.05.2019 14.05.2019
SC MACIN GAZ SRL  „Executare extindere și branșament la sistemul de distribuție gaze naturale redusă presiune- oraș Măcin ”, propus a se amplasa în intravilan Măcin, str. Aurora, nr. 1 08.04.2019 08.04.2019 14.05.2019 14.05.2019
SC MACIN GAZ SRL „Lucrari de extindere R.G.N.R.P si bransament la reteaua de distributie gaze naturale redusa presiune – oras Macin”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Macin, str. Brailei, nr.5A, T71, P Cc1832 08.04.2019 08.04.2019 20.05.2019

28.05.2019

SC TOLIL COMPANY SRL „RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA A LOCULUI DE CONSUM PERMANENT FERMA AGROZOOTEHNICA SC TOLIL COMPANY SRL”, propus în propus a se realiza in intravilan com.Baia 05.04.2019 05.04.2019 14.05.2019 14.05.2019
SC MACIN GAZ SRL „EXTINDERE RETEA GAZE NATURALE REDUSA PRESIUNE SI BRANSAMENTE LA RETEA- STR. PETRU RARES, AGRICULTORI, NIFON BALASESCU”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Macin, str. Petru Rares, Agricultori, Nifon Balasescu, Gh. Munteanu Murgoci 05.04.2019 05.04.2019 16.05.2019 16.05.2019
CONSILIUL JUDETEAN TULCEA „CONSTRUIRE SALA POLIVALENTĂ”, propus a se amplasa în Mun. Tulcea, str. Isaccei nr.18, jud. Tulcea, pe terenul identificat prin  nr. cad. 32486 05.04.2019 05.04.2019 10.04.2019 10.04.2019
SC E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA SA RACORDAREA LA REȚEAUA ELECTRICĂ A LOCULUI DE CONSUM  PERMANENT/ TEMPORAR- RULOTĂ”, propus a se amplasa în intravilan Mun. Tulcea, str. Gazelei nr.13 05.04.2019 05.04.2019

14.05.2019

14.05.2019

BERECHET CONSTANTIN PFA „CONSTRUIRE AGROPENSIUNE”, propus în extravilan com.Jijila 03.04.2019 03.04.2019 18.06.2019 18.06.2019
COMUNA HAMCEARCA „REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTURA DRUMURI COMUNALE SI STRADALE IN SATELE COMUNEI HAMCEARCA, JUDETUL TULCEA”, propus în intravilanul sat Hamcearca, Balabancea, Caprioara, Nifon, com.Hamcearca 03.04.2019 03.04.2019

14.05.2019

14.05.2019

S.C.  NED  ROOF S.R.L.. „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE P+M PARTIAL SI IMPREJMUIRE”, propus în intravilanul mun. Tulcea, str. Viticulturii, nr. 25 03.04.2019 03.04.2019 24.06.2019 24.06.2019
SC CREATOR EXPERT SRL „Construire hala depozitare P+M si imprejmuire”, propus in mun.Tulcea, str. Viticulturii, nr.25, lot 6 29.03.2019 29.03.2019 25.06.2019 25.06.2019
COMUNA JURILOVCA „FORARE PUT ALIMENTARE APA”, propus a se amplasa in intravilanul comunei Jurilovca, sat Salcioara, identificat prin F12, intravilan, T1, A1, jud. Tulcea 27.03.2019 27.03.2019 17.05.2019 17.05.2019
UAT ORAS BABADAG „Serviciul integrat de transport public urban in contextul dezvoltarii durabile a orasului Babadag prin accesarea POR 3.2. -  Modernizare strazi si trotuare destinate prioritar pentru transportul public, biciclete si pietoni”, propus în ,  propus a se realiza in intravilanul orasului Babadag, str. Ciucurovei, str. Garii 25.03.2019 25.03.2019 24.04.2019 24.04.2019
C.N.A.I.R. S.A. – D.R.D.P. Constanța - S.D.N. Tulcea „Reabilitare pod pe DN 22 km 227 +547, la Baia, județul Tulcea”, propus a se amplasa în extravilan Baia, DN 22 km 227 +547 20.03.2019 20.03.2019 25.04.2019 25.04.2019
STOIAN D. MARCELA PFA   „CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA P+M”, propus în intravilan sat. Dunavățu de Sus, com. Murighiol, str. Crinilor, nr.9 20.03.2019 20.03.2019 22.04.2019 22.04.2019
UAT COMUNA JURILOVCA “Rețea canalizare în localitatea Sălcioara, comuna Jurilovca”,   propus a se amplasa în intravilanul și extravilanul localității Sălcioara, com. Jurilovca 20.03.2019 20.03.2019 19.04.2019 19.04.2019
VOINEA NICU API PFA „MODERNIZARE SI EXTINDERE LOCUINTA EXISTENTA SI TRANSFORMARE IN AGROPENSIUNE”, propus în intravilan sat Salcioara, str.Sperantei, nr.12, com.Jurilovca 20.03.2019 20.03.2019 24.04.2019 24.04.2019
S.C. DOMARCONS S.R.L. CRAIOVA “Organizare de santier cu instalatie mobila destinata prepararii mixturilor asfaltice” pe teritoriul comunei Turcoaia, T4, Cc47, 47/1 14.03.2019 14.03.2019 11.04.2019 11.04.2019
SC ECLIPSA SRL „CONSTRUIRE SERVICE AUTO”, propus a se amplasa în intravilanul mun. Tulcea, str. Soseaua Barajului, nr. 36 14.03.2019 14.03.2019 28.03.2019 28.03.2019
UAT ORAS BABADAG „Serviciul integrat de transport public urbanin contextul dezvoltarii durabile a orasului Babadag prin  accesarea POR 3.2.- Construire/amenajare trasee pentru biciclisti si alei pietonale”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Babadag, str. Ion Nitescu, str. Rahovei, str. Stejarului, str.Plavat, str. Pavel Gheorghe, str. Alexandru Vlahuta 12.03.2019 12.03.2019 12.04.2019 12.04.2019
DORACHE I. NICOLAE PFA „Infiintarea pensiunii agroturistice „Iuliana si Cristina” dincomuna Niculitel,judetul Tulcea”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Niculitel, str. Bazilicii, nr.15, T52, Vh1685, Cc1689, A1686, nr. cad.30421, CF30421 12.03.2019 12.03.2019 15.04.2019 15.04.2019
CERSAMBA V. NICOLAE PFA „Infiintarea pensiunii agroturistice „Drumul Vinului” din comuna Niculitel, judetul Tulcea ”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Niculitel, str. Drumul Vinului, nr. 59 12.03.2019 12.03.2019 15.04.2019 15.04.2019
SC PRO VALAHIA SRL „Construire pensiune agroturistica”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Dunavatu de Jos, T35, A1060, Cc1063 12.03.2019 12.03.2019    
ORAS ISACCEA „MODERNIZAREA SI DOTAREA ZONEI DE AGREMENT „PROGRESUL” DIN ORASUL ISACCEA – CONSTRUIRE FACILITATI PENTRU PATINAJ PE GHEATA SI ROLE SI ACTIVITATI CONEXE”, propus a se amplasa in intravilanul orasului Isaccea, str. 1 Decembrie, nr. 93 12.03.2019 12.03.2019 17.04.2019 17.04.2019
COMUNA BAIA  CONSTRUIRE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN LOCALITATEA BAIA, JUDEȚUL TULCEA”, propus a se amplasa în com. Baia, sat Baia, str. Republicii, nr. 40 12.03.2019 12.03.2019 15.04.2019 15.04.2019
SC MICU LUCINELA SRL „Construire pensiune agroturistica si piscina in satul Dunavatu de Jos”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Dunavatu de Jos, P55, 56, 56/1,  05.03.2019 05.03.2019 12.04.2019 12.04.2019
S.C.  VARD TULCEA  S.A. „EXTINDERE FILE DE LUCRU ÎN CALA DE TRANSFER TRANSBORDOR”, propus a se amplasa in intravilan Tulcea, str. Ing. Dumitru Ivanov, nr.22 01.03.2019 01.03.2019 03.06.2019 03.06.2019
VOICU DAN IONUT PFA „Construire agropensiune Voicu-Greci”, propus a se amplasa in intravilanul localitatii Greci, str. Tutunului, nr.2A 28.02.2019 28.02.2019 05.04.2019 08.04.2019
UAT ORAȘ BABADAG  „Construcția de locuințe de serviciu, regim de înălțime St+P+3E și 16 unități locative”,  propus a se realiza în Babadag, str. Pavel Gheorghe, nr. 4A 28.02.2019 28.02.2019 08.04.2019 08.04.2019
SC STACOR SRL „Construire spatiu alimentatie publica si cazare”, propus in mun.Tulcea, str. Colinei, nr.2 25.02.2019 25.02.2019 05.04.2019 08.04.2019
PISTOL GEORGIANA IULIANA „CONSTRUIRE UNITĂȚI TURISTICE, FOISOR ȘI ÎMPREJMUIRE”, propus a se amplasa în sat Murighiol, com. Murighiol, jud. Tulcea, pe terenul identificat prin F12 Intravilan, T59, A1483, nr.cad.35109, CF35109 25.02.2019 25.02.2019 05.04.2019  
RUSU NELU ZOOTEHNIE PFA „Infiintarea pensiunii agroturistice ”Dana” din Visterna, jud.Tulcea, prin schimbare de destinatie din locuinta in pensiune agroturistica, imprejmuire si garaj”, propus în intravilanul , sat Visterna, nr.91A, com.Sarichioi 25.02.2019 25.02.2019 09.04.2019 09.04.2019
VASILIEV AURORA „FINALIZARE LOCUINTA D+P, CU SCHIMBARE DE DESTINATIE IN AGROPENSIUNE”, propus în intravilanul sat Mineri, com.Somova 25.02.2019 25.02.2019 09.04.2019 09.04.2019
SC TOLIL COMPANY SRL „ EXTINDERE FABRICA DE NUTRETURI COMBINATE SI UNITATE DE DEPOZITARE SI CONDITIONARE CEREALE”, propus în intravilanul com.Baia, sos.Europeana, KM 75, 13.02.2019 13.02.2019 09.04.2019 09.04.2019
SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA  „RACORDARE LA RETEAUA ELECTRICA GRUP POMPARE IRIGATII – S.C. JACANA INVEST S.R.L ”, propus în com.Sarichioi, jud.Tulcea 13.02.2019 13.02.2019 15.03.2019  

HALCHIM DANIELA ADELA

„CONSTRUIRE AGROPENSIUNE SI IMPREJMUIRE”, propus în intravilanul com.Mahmudia, str.Cartierul Tineretului 13.02.2019 13.02.2019 24.04.2019 24.04.2019
U.A.T. COMUNA GRECI. „EXTINDERE SISTEM DE  ALIMENTARE CU APA SI RETEA DE CANALIZARE, COMUNA GRECI, JUDETUL TULCEA-FAZA II ”, propus a se realiza  in intravilanul comunei Greci 13.02.2019 13.02.2019 13.05.2019 13.05.2019
BURUIANA STEFAN AGRO PFA. „Transformare locuinta existenta – tip P in pensiune agroturistica si amenajare pod existent in spatiu locuibil prin compartimentari interioare fara interventii structurale”, propus în intravilanul localitatii Greci, str. Tineretului, nr.120 13.02.2019 13.02.2019 25.03.2019 25.03.2019
S.C. LIDAS S.R.L. „Extinderea capacității CDI a S.C. LIDAS S.R.L. în scopul inovării proceselor preliminare în planificația industrială pentru creșterea siguranței, accesibilității și optimizării nutriționale a produselor de panificație-patiserie”, propus a se amplasa în intravilan Com. Frecăței, loc. Cataloi , T44, A705, L659, A703, nr. Cad. 35121 07.02.2019 07.02.2019 02.04.2019 02.04.2019
S.C. LIDAS S.R.L. „Incubator de afaceri în zona ITI-Delta Dunării pentru promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitatea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi în sectorul construcțiilor” , propus a se amplasa în intravilan Com. Frecăței, loc. Cataloi , T44, A705, L659, A703, nr. Cad. 35121 07.02.2019 07.02.2019 08.04.2019 08.04.2019
SC TULCEA GAZ SA „RETEA GAZE NATURALE SI  REFACERE  IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat in intravilanul localitǎtii TULCEA, str. Voinicului 07.02.2019 07.02.2019 20.03.2019 08.04.2019
SC TULCEA GAZ SA „RETEA GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA SI  REFACERE  IMBRACAMINTE  STRADA”, propus a fi amplasat in intravilanul localitǎtii TULCEA, str. Barajului 07.02.2019 07.02.2019 20.03.2019 08.04.2019
S.C. ID CONSULT EXPERT DANUBE S.R.L. "CONSTRUIRE AGROPENSIUNE TURISTICA”, propus în intravilanul comunei Niculitel, sat Niculitel, str. Mecanizarii, nr. 11,  județul Tulcea, identificat prin T55, V1793, A 1794, N.C./C.F. 31683 05.02.2019 05.02.2019 14.03.2019 14.03.2019
SC NARCISA MOB DESIGN SRL  „CONSTRUIRE ANEXA – SPATIU COMERCIAL„ , propus a se amplasa in intravilanul localitatii Tulcea, str. Barajului, nr.4 04.02.2019 04.02.2019 12.03.2019 12.03.2019
SC PERIGEM SRL „CONSTRUIRE LOCUINTE DE SERVICIU IN REGIM DE INALTIME P+4E+M”, propus în intravilanul propus a se amplasa în mun. Tulcea, str. Ing.Dumitru Ivanov, nr.14 BIS 29.01.2019 29.01.2019    
SC HIDROTEHNICA SA GALATI   “Închidere Cariera Bididia I – Dealul Bididia, județul Tulcea”, propus a fi amplasat în Tulcea,str. Mahmudiei  DJ 222 28.01.2019 28.01.2019    
S.C. LIDAS S.R.L. „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTARII AFACERILOR ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ, SECTORUL ALIMENTAR CONGELARE/CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A EFICIENȚEI ECONOMICE INOVÂND PROCESELE DE CONSERVARE PRIN FRIG ARTIFICIAL”, propus a se realiza în sat Cataloi, com. Frecăței, jud. Tulcea, intravilan, T44, A705, L659, A703 – lot1, nr. cad. 35121

11.01.2019

07.02.2019 05.04.2019  
E-DISTRIBUȚIE DOBROGEA S.A “Extindere rețea electrică de interes public zona 94 loturi, loc. Malcoci, județul Tulcea”, propus a fi amplasat în intravilanul loc. Malcoci, com. Nufăru 09.01.2019   16.01.2019 16.01.2019
SC RCS&RDS SA „ CONSTRUCTIE RETEA SUBTERANA SI AERIANA PENTRU FURNIZARE DE SERVICII DE TELECOMUNICATII ELECTRONICE (INTERNET, TELEFONIE SI TELEVIZIUNE”, propus în extravilanul si intravilanul comunelor I.C.Bratianu, Smirdan, Jilila si oras Macin , jud.Tulcea 07.01.2019 07.02.2019 20.03.2019 20.03.2019
COMUNA BEIDAUD „MODERNIZARE DRUMURI PRIN ASFALTARE IN LOCALITATEA BEIDAUD”, propus în intravilanul loc.Beidaud 04.01.2019 07.02.2019 14.08.2019 14.08.2019