Memorii de prezentare

 


Îndrumare etapa de definire

Proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului (EIA) în cursul anului 2011 (inclusiv proiecte nefinalizate în anii 2009 şi 2010), în cadrul APM Sălaj

 

 

 

 

 

Proiecte supuse evaluării impactului asupra mediului (EIA) în cursul anului 2011

(inclusiv proiecte nefinalizate în anii 2009 şi 2010),

în cadrul APM Sălaj

 

Nr. crt.
 
Denumirea proiectului

Titularul proiectului

Data depunerii solicitării

Decizia etapei de încadrare-după caz Proiectul face / nu face obiectul procedurii transfrontieră Data si locul dezbaterii publice Decizia etapei de analiză a calităţii raportului

Acordul de mediu

nr./data

Nr./ Data

Data

EIA 

 sau   EIA+EA

1 Extindere şi modernizare fermă porci SC Agro Eny SRL 07.09.2009   EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră      
2 Extracţie agregate minerale perimetrul Letca-Zaton SC Mare Comp SRL 23.10.2009   EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră   Acceptare raport şi emitere decizie după depunere completări  
3 Canalizare menajera si statie de epurare in loc. Nusfalau, com. Nusfalau, jud. Salaj Comuna Nusfalau 30.03.2010   EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră

06.12.2010

Primăria Nuşfalău

Anunţ public

Raport la studiul de impact
   
4 Unitate de producere a energiei electrice şi termice prin cogenerare de înaltă eficienţă cu valorificarea resurselor energetice regenerabile-a biomasei SC Oper Leasing SRL 30.03.2010   EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră      
5 Ferma de crestere si ingrasare a porcilor SC Prianu Ferm SRL 04.06.2009   EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră

14.06.2010

Primaria Criseni

Anunţ public

Acceptare raport si emitere deczie dupa depunere completari  
6 Demolare staţie mixturi asfaltice, staţie sortare S.C. ARL S.A. 23.04.2010   EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră

09.08.2011

Primăria Gâlgău

Anunţ public

   
7 Amplasare staţie de asfaltare, staţie de betoane, containere, utilităţi (energie electrică, apă şi gaz) şi împrejmuire incintă pentru organizare de şantier în vederea reabilitării drumurilor din zonă S.C. PA & CO Internaţional S.R.L. 17.02.2010

Decizia CAT din 04.06.2010


EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră

05.05.2011

Primăria Surduc

Anunţ public

Raport la studiul de evaluare

   
8 Amplasare statie peco si amenajare incinta SC Euro Trans Universal SRL 28.05.2010

Decizia din 20.08.2010

 

Anunţ public

EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră

28.02.2011

Primăria Zalău

Anunţ public

 

Raport la studiul de evaluare

Emitere acord de mediu

Anunţ public

Proiect acord de mediu din 15.03.2011
9 Forajul si echiparea sondelor orizontale nr.139I, 173I, 193I,196I, 200I, 334 I, 345 I, 4061 I, 1244I, 1245I  Suplac SC OMV Petrom SA, Grup de Zacaminte Suplac 03.06.2010

Decizia nr. 7/13.07.2010

 

Anunţ public

EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră      
10 Forajul si echiparea sondelor orizontale nr.H1, H2, H3 Suplac SC OMV Petrom SA, Grup de Zacaminte Suplac 03.06.2010

Decizia nr. 8/13.07.2010

 

Anunţ public

EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră

28.09.2010

Primăria Comunei Marca

Anunţ public

Raport la studiu de impact

Acceptare raport după depunere completări

Anunţ public emitere acord de mediu
Proiect acord de mediu din data de 06.01.2011
11 Forajul si echiparea sonde 4040 (121V), 4042 (123E), 4052 (132E), 4053 (96V) Suplac SC OMV Petrom SA, Grup de Zacaminte Suplac 03.06.2010

Decizia nr. 9/19.07.2010

 

Anunţ public

EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră

28.09.2010 Primăria Comunei Marca

Anunţ public

Raport la studiu de impact

Acceptare raport după depunere completări

Anunţ public emitere acord de mediu

Proiect acord de mediu din data de 06.01.2011
12 Construire Hală de producţie (detergenţi şi împletituri nuiel) SC VEVOX CLEAN SRL 14.07.2010

Decizia nr. 10/09.08.2010

 

Anunţ public

EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră      
13 Fermă de creştere şi îngrăşare a porcilor SC Regal Direct SRL 14.07.2009

Decizia nr. 29/05.10.2010

 

anunţ public

EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră

02.12.2010

Primăria Mirşid

Anunţ public
   
14 Exploatarea punctiformă a agregatelor minerale - Balastiera Perii Vadului 2 SC Demy - Brothers SRL 03.01.2011

Decizia etapei de încadrare din 10.01.2011

 

Anunţ public

EIA Nu face obiectul procedurii transfrontieră

02.03.2011, Primăria Ileanda

Anunţ public

Raport la studiul de impact

Emitere acord

 

Anunţ public

Proiect acord de mediu din 15.03.2011
15                  
16                  
17

 

 


           
28

 

 


 

 

 

 

 

 

29                  
30    
           
31    
         
32    
         
33                  
34